ThaiArcheep.com

ฟักทองเข้าแถว

                วิธีการปลูกพืชแต่ละชนิดจะไม่เหมือนกันและแต่ละเกษตรกรก็พยายาหาวิธีในการปลูกพืชผลให้ได้ผลผลิตที่ดีที่สุดเหมือนกับการผลูกฟักทองที่สมัยก่อนปลูกแบบธรรมชาติ ฟักทองจะมีเถาเลื้อยไปทั่วแปลงปลูกซึ่งการปลูกแบบเก่านั้นทำให้ผลผลิตที่ได้ไม่มีคุณภาพมากที่ควรแถมยังดูแลรักษายากอีกด้วย เพราะการที่เถาเลื้อยไปทั่วนั้นจะเป็นการบังแสงแดดไม่ให้ตกถึงพื้นและยังเป็นที่อยู่อาศัยของแมลงซึ่งเป็นศัตรูพืชโดยตรงอีกต่างห่าง และการปลูกฟักทองในสมัยก่อนนั้นยังไม่เด็ดลูกฟักทองหเหลือลูกเดียวทำให้ฟักทองที่ได้มีขนาดที่เล็กไม่ได้น้ำหนัก ซึ่งปัญหาต่าง ๆที่ได้พบเจอนี้ทำให้มีการคิดวิธีปลูกที่จะทำให้ฟักทองมีลูกใหญ่ออกผลผลิตได้ดีและที่สำคัญฟักทองแต่ละลูกเป็นฟักทองที่มีคุณภาพและน้ำหนักด้วย วิธีการปลูกนี้เราเรียกว่า “ ฟักทองเข้าแถว

1การปลูกฟักทองเป็นอาชีพเสริม

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/141140  

การปลูกฟักทองเป็นอาชีพเสริมหลังทำนา

วิธีการปลูกฟักทองเข้าแถว

การปลูก ฟักทอง แบบเดิม ๆเราจะพบปัญหามากมายและมีการจัดการดูแลที่ยากขึ้นซึ่งทำให้ผลผลิตที่ได้มานั้นไม่คุ้มกับการลงทุนไป ซึ่งการปลูกฟักทองเข้าแถวนี้จะช่วยให้ผลผลิตฟักทองลูกใหญ่ผิวสวยและน้ำหนักดีทำให้ขายได้ราคา โดยเริ่มจากการเตรียมดินด่อนในแปลงปูกเราควรเตรียมดินด้วยการใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยชีวภาพในการเตรียมดินเพราะการปลูกพืชแบบอินทรีย์ที่ปราศจากสารเคมีจะช่วยให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค2การปลูกฟักทองแบบธรรมชาติ

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/141140

การปลูกฟักทองแบบธรรมชาติอาจจะมีการจัดการที่ยาก

                หลังจากเตรียมดินเสร็จแล้วก็กำหนดแนวในการปลูก การปลูกฟักทองเข้าแถวนั้นเราจะค่อยจัดเถาฟักทองให้อยู่ในแนวเดียวกันไม่ให้เถาฟักทองเลื้อยไปตามธรรมชาติ โดยเราจะนำต้นกล้าฟักทองอายุประมาณ 1 สัปดาห์มาปลูกในแปลง โดยการปลูกจะปลูกไปในทิศทางเดียวกันเพื่อกำหนดเส้นทางให้เถาฟักทองเลื้อยไปในทางใดทางหนึ่งซึ่งเป็นทางเดียวกันนั้นเอง3ปลูกฟักทองเข้าแถวสามารถ

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/141140

ปลูกฟักทองเข้าแถวสามารถทำให้มีการจัดการที่ง่ายขึ้น

                ข้อดีของการปลูกฟักทองเข้าแถวนั้นจะช่วยให้แสงแดดสามารถส่องถึงพื้นดิน บริเวณแปลงปลูกจะโปร่งสามารถเข้าไปตัดแต่กิ่งก้านได้ง่ายขึ้น มีการดูแลรักษาที่ง่ายขึ้น อาทิ การรดน้ำและการใส่ปุ๋ย การตัดแต่งกิ่งเราจะเหลือลูกฟักทองไว้เพียงลูกเดียวต่อหนึ่งต้นซึ่งจะช่วยให้ลูกฟักทองที่ได้มีสีผิวที่สวย มีน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ 1.5 กิโลกรัม ซึ่งฟักทองที่มีขนาดใหญ่ลูกสวยน้ำหนักเยอะจะเป็นที่ต้องการของตลาด4ปลูกฟักทองเข้าแถวสามารถ

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/141140

ปลูกฟักทองเข้าแถวสามารถช่วยเพิ่มผลผลิตให้มีคุณภาพ

                ส่วนมากแล้วการปลูกฟักทองนั้นจะมีดอกตัวผู้และตัวเมีย ในหน้าหนาวดอกตัวเมียจะเยอะจะทำให้ฟักทองสามารถติดดอกออกลูกได้เยอะแต่ในหน้าร้อนและหน้าฝนฟักทองจะติดดอกตัวผู้เยอะกว่าตัวเมียซึ่งเป็นผลทำให้ฟักทองไม่ติดลูกวิธีการเปลี่ยนดอกตัวผู้ให้เป็นตัวเมียก็สามารถทำได้เหมือนกันคือนำน้ำส้มควันไม้มาฉีดพ่นสัปดาห์ละครั้ง เมื่อฟักทองเริ่มแตกยอก 5 ปล้องขึ้นไปทำการฉีดพ่นอย่างต่อเนื่อง ฟักทองจะให้ผลผลิตที่เยอะขึ้นในหน้าร้อนและหน้าหนาว5การจัดการที่ดีย่อมส่งผล

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/141140

การจัดการที่ดีย่อมส่งผลให้ฟักทองมีผลผลิตที่ดีตามไปด้วย

ตลาดฟักทอง

ถ้าพูดถึง ฟักทอง ทุกคนก็คงจะนึกถึงอาหารและผลิตภัณฑ์นำฟักทองมาแปรรูป ฟักทองนั้นสามารถแปรรูปได้หลายอย่างซึ่งจะช่วยให้ตลาดมีความต้องการฟักทองที่สูงตลอดเวลาแต่ในช่วงเดือนธันวาคม มีนาคม เมษายน ช่วงนี้ฟักทองจะมีราคาถูกซึ่งเป็นช่วงหน้าหนาวฟักทองจะออกเยอะ แต่ในช่วงที่ฟักทองมีราคาแพงจะอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง สิงหาคม ซึ่งราคาตกอยู่ที่ 10 ถึง 20 บาทต่อกิโลกรัม เฉลี่ยแล้วฟักทองหนึ่งลูกเกษตรกรสามารถขายได้ประมาณ 60 บาทเลยทีเดียว6ตลาดฟักทองมีความต้องการ

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/141140

ตลาดฟักทองมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง