ThaiArcheep.com

ฟักเขียว พืชผักน้ำหนักดี เป็นที่ต้องการของตลาด

พวกเราชาวไทยคงรู้จักคุ้นเคยและคุ้นหน้าคุ้นตากับ ฟักเขียว กันเป็นอย่างดี เพราะพืชผักชนิดนี้สามารถนำมาประกอบอาหารได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวหรืออาหารหวาน อาทิเช่น แกงจืดฟักใส่ไก่ ฝักผัดไข่ แกงเขียวหวานไก่ใส่ฟัก แกงเลียง ฟักเชื่อม อีกทั้งยอดอ่อนยังสามารถนำมาลวกหรือต้มกะทิเพื่อกินคู่กับน้ำพริกได้อีกด้วย ส่วนในต่างประเทศก็มีการบริโภคฟักเช่นกัน อย่างเช่นเมนู ฟักดอง แยมฟัก แกงฟัก ฯลฯ ดังนั้นฟักจึงเป็นที่ต้องการของตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดในประเทศและตลาดในต่างประเทศ ฟักเป็นผักที่มีน้ำหนักมาก

ฟักเป็นผักที่มีน้ำหนักมากอีกทั้งมันยังได้รับความนิยมในการบริโภคอีกด้วย

                นอกจากฟักจะสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลายชนิดและมีความอร่อยล้ำเลิศแล้ว สำหรับทางด้านเกษตรกรนั้นฟักยังเป็นพืชผักที่มีน้ำหนักมากจึงสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี ยิ่งในปี 2558 ที่เกิดภาวะแล้งขั้นรุนแรงแบบสุดๆ จึงทำให้ฟักดีดราคาขึ้นสูงที่สุดในรอบ 5 ปีเลยก็ว่าได้ ดังนั้นการปลูก ฟัก จึงเป็นการสร้างรายได้ที่ดีอีกวิธีหนึ่งของเกษตรกรเช่นกัน ฟักเขียวสามารถนำมาทำอาหาร

ฟักเขียวสามารถนำมาทำอาหารได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นอาหารหวานหรืออาหารคาว

วิธีการปลูกฟักเขียว
             สำหรับการปลูก ฟักเขียว นั้นถ้าต้องการให้มีผลผลิตต่อเนื่องตลอดทั้งปีจะต้องมีแหล่งน้ำที่สม่ำเสมอและเพียงพอ โดยฟักเขียวจะเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนปนทราย และปลูกด้วยการนำเมล็ดที่เตรียมไว้หยอดลงหลุมที่ลึก 3-5 ซม. จำนวน 2-3 เมล็ด/หลุม หลังจากนั้นให้ทำการกลบหลุมและรดน้ำทุกวันโดยเฉาะช่วงติดดอกและผล แต่ 15 วันก่อนเก็บเกี่ยวควรงดการให้น้ำเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ต้มฟักใส่ไก่เป็นเมนู

ต้มฟักใส่ไก่เป็นเมนูที่ได้ทั้งความอร่อยและได้สุขภาพ

              ในการดูแลรักษาฟักเขียวนั้นต้องใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 และ 12-24-12 ในอัตรา 50-100 กก./ไร่ นอกจากนี้ให้ใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักเพื่อให้ดินมีความร่วนขึ้น และอุ้มน้ำได้ดีขึ้นด้วย ส่วนในเรื่องการให้น้ำถ้าเป็นดินร่วนปนทรายให้ให้น้ำวันละ 2 ครั้ง แต่ถ้าเป็นดินเหนียวต้องดูแลไม่ให้น้ำขังเพราะอาจทำให้ตายได้ อีกทั้งต้องมีการตกแต่งเถา โดยจะต้องไว้เถาที่สมบูรณ์ 3-5 เถา/ต้น เท่านั้น   การปลูกฟักเขียวจะปลูก

การปลูกฟักเขียวจะปลูกโดยทำค้างเพื่อให้ต้นฟักเขียวยึดเกาะหรือจะปลูกโดยไม่มีค้างก็ได้เช่นกัน

นอกจากนี้ฟักเขียวยังมีประโยชน์และมีสรรพคุณที่ดีอันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการช่วยต่อต้านและลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็ง ลดน้ำหนักและลดไขมันในเส้นเลือด ช่วยเพิ่มพลังทางเพศ ใช้รักษาโรคเบาหวาน เพิ่มกำลังวังชา บำรุงผิวพรรณ ใช้รักษาโรคเส้นประสาท ใช้ป้องกันโรคหลอดเลือด ช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูง ช่วยรักษาโรคหลอดลมอักเสบ ฯลฯ ซึ่งก็ต้องบอกว่าทั้งอร่อยทั้งดีมีคุณภาพขนาดนี้จึงไม่ควรพลาดทั้งผู้บริโภคและเกษตรกรที่ก็ไม่ควรพลาดที่จะสร้างรายได้จากพืชผักที่มีประโยชน์มากชนิดนี้เช่นกัน ฟักเชื่อมเป็นเมนูอาหาร

ฟักเชื่อมเป็นเมนูอาหารหวานที่ทำมาจากฟักซึ่งได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก แกงคั่วไก่ใส่ฟักเป็นอีกเมนู

แกงคั่วไก่ใส่ฟักเป็นอีกเมนูความอร่อยที่ไม่ควรพลาด