ThaiArcheep.com

มะขวิด ต้นไม้ต้นตอที่มีประโยชน์ในการขยายพันธุ์

                สวัสดีครับเพื่อนๆไทยอาชีพ วันนี้ อาชีพเกษตรกรรรม ที่ผมจะแนะนำเป็นความรู้ที่เพื่อนๆที่สนใจอาชีพเกษตรต้องรู้เพราะว่า พืชต้นตอที่ผมจะพูดถึงนี้เป็นต้นไม้ที่สามารถเป็นต้นตอในตระกูลส้มได้หลายชนิดต้นไม้ที่ผมจะพูดถึงนี้ก็คือ”มะขวิด” นั่นเอง

มะขวิดเป็นพืชพื้นเมือง ที่ขั้นได้เองตามธรรมชาติทั่วไปในเขตภาคกลางของประเทศ คนไทยรู้จักกันดี มะขวิดเป็นพืชในตระกูลส้ม เช่นเดียวกันกับมะนาวและมะกรูด

หน้าตาของผลมะวิดหน้าตาของผลมะขวิด

                การใช้มะขวิดเป็นต้นตอมีข้อดีหลายอยางที่ตรงที่มะขวิดเป็นต้นไม้ที่มีระบบรากแก้วที่แข็งแรง ทำให้ต้นมะขวิดเป็นต้นไม้ที่ทนต่อสภาพดินที่แห้งแล้งได้ดี และทนต่อสภาพดินที่มีปัญหาเค็มจัด หรือมีความเป็นกรดเป็นด่างสูง รวมทั้งดินที่มีความชื้นแฉะก็ทนทานได้ดีด้วยเช่นกัน

ต้น มะขวิด เป็นต้นไม่ที่หาอาหารเก่งทำให้เมื่อนำมาเสียยอดมะนาวและมะกรูด และพืชตระกูลส้มแล้วให้ผลผลิตสูง และช่วยเพิ่มอายุและผลผลิตให้กับพืชตระกูลส้มที่มาเสียบยอดกับมะขวิดอีกด้วย ซึ่งข้อดีเหล่านี้เป็นข้อดีที่เหล่านักขยายพันธุ์พืชต้องการอย่างมาก

ต้นมะขวิดเป็นพืชในตระกูลส้มต้นมะขวิดเป็นพืชในตระกูลส้ม

                พุ่มต้นมะนาวบนต้นมะขวิดจะไม่สูงใหญ่เนื่องจากมะขวิดจะมีอิทธิพลข่มมะนาวทำให้จักดารดูแลง่าย เช่นการตัดแต่งกิ่ง การเก็บเกี่ยวผลผลิต เรื่องการทนทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืชได้ดีมาก โดยเฉพาะโรครากเน่า หนอนชอนใบ โรคแคงเกอร์ ทำให้ไม่ต้องใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและโรคพืช

ส่วนเรื่องต้นทุนนั้นการผลิตมะนาวบนต้นตอมะขวิด จะมีต้นทุนในการผลิตที่ต่ำมาก เนื่องจากต้นต่อมะขวิดสามารถทำได้เองจากการเพาะเมล็ด ถ้าซื้อผลมะขวิดที่เกษตรกรจำหน่ายตามท้องตลาด ผลละประมาร 4 ถึง 5 บาท เมื่อมาเพาะเมล็ดจะได้ต้นกล้า 100 ถึง 150 ต้น

มะนาวบนตอมะขวิดมะนาวบนตอมะขวิด

การเตรียมต้นตอมะขวิด

สิ่งแรกในการเตรียมต้นตอมะขวิดเราจะต้องหาผลมะขวิดให้ได้ก่อน ถ้าเป็นเมื่อก่อนมะขวิดสามารถหาได้ตามธรรมชาติแต่เดี๋ยวนี้มะขวิดเหลือน้อยเต็มที่แล้ว เราสามารถหาผลมะขวิดได้ตามท้องตลาด โดยเอาผลมะขวิดมาทำการทุบให้แตกและเอาเมล็ด

ผลมะขวิดที่จะนำมาเพาะเมล็ดควรที่จะเลือกที่แก่และสุกเต็มที่ โดยเก็บผลที่ร่วงหล่นจากต้นใหม่ ๆจะดีมากเพราะจะช่วยเพิ่มอัตราการงอกได้เป็นอย่างดี ผลมะขวิดเองจะมีลักษณะทรงกลมขนาดใหญ่ เปลือกเป็นกะลาแข็งมาก เมื่อผลแก่ผิวภายนอกจะมีสีน้ำตาลเข้ม เนื้อผลภายในจะมีสีน้ำตาลรสชาติหวานอร่อย กลิ่นหอมรุ่นแรงน่ากิน ภายในผลมะขวิดจะมีเมล็ดจำนวนมากประมาณ 100 ถึง 150 เมล็ด ปกติผลมะขวิดสามารถนำมากินได้ทั้งสุกและดิบ

มะกรุูดบนตอมะขวิดมะกรุูดบนตอมะขวิด

                เมื่อได้ผลมะขวิดมาแล้วให้ทุบผลมะขวิดออกเอาเนื้อผลออกไปแล้วนำเมล็ดมาล้างให้สะอาดผึ่งแดด 1 ถึง 2 วัน ก็สามารถที่จะนำมาเพาะได้ทันที

การเพาะเมล็ด มะขวิด ไม่มีอะไรยุ่งยาก เพราะว่ามะขวิดเป็นพืชที่สามารถขึ้นเองได้ตามธรรมชาติอยู่แล้ว โดยการนำเมล็ดมะขวิดมาแช่น้ำทิ้งไว้ 1 คืน จากนั้นก็เอาผ้ายืดชุดน้ำให้เปียกหมาด ๆห่อเมล็ดไว้ มัดให้แน่นเป็นก้อนแล้วนำไปหมกในดินทรายที่มีความชื้น รดน้ำเช้าเย็นทิ้งไว้ 2 ถึง 3 คืน เมล็ดมะขวิดจะงอกรากเป็นตุ่มขาว ๆจึงนำไปเพาะในแปลงเพาะอีกทีหนึ่ง เพียงเท่านี้เราก็จะได้ต้นมะขวิดไว้เป็นต้นต่อให้กับพืชตระกูลส้มแล้ว ส่วนมากที่เห็นและนิยมใช้ในการเสียบยอดกับต้อตอมะขวิดนั้นจะเป็น มะกรูด กับ มะนาว