ThaiArcheep.com

มะม่วงมหาชนก ลูกดก รสอร่อย เป็นที่ต้องการของต่างประเทศ

ถ้าจะพูดกันถึงมะม่วงนั้นในประเทศไทยมีอยู่มากมายหลายสายพันธุ์ แต่ที่จะนำข้อมูลมาให้ดูกันในวันนี้เป็น มะม่วงพันธุ์มหาชนก ที่กำลังเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ แต่มันจะมีดีอย่างไรทำไมถึงเป็นที่ต้องการนักก็มาติดตามรับชมกันต่อได้เลย

มะม่วงมหาชนกเมื่อสุก


มะม่วงมหาชนกเมื่อสุก
จะมีรสชาติหอมหวานที่โดดเด่นมาก

                มะม่วงมหาชนก เป็นมะม่วงลูกผสมระหว่างมะม่วงหนังกลางวันและมะม่วงซันแซท โดยมันจะมีข้อดีก็คือ มีผลยาวใหญ่คล้ายพันธุ์หนัง เมื่อดิบจะมีรสเปรี้ยวมาก จึงนิยมรับประทานสุก เพราะถ้าสุกแล้วจะมีรสชาติหวานหอมอันโดดเด่นเป็นอย่างมาก อีกทั้งผิวของมันก็สวยสดงดงาม เพราะจะมีสีเหลืองอมแดงออกส้ม ดังนั้นมันจึงเป็นที่ต้องตาต้องใจและถูกปากผู้บริโภคเป็นยิ่งนัก

ผลของมะม่วงมหาชนก

 

ผลของมะม่วงมหาชนกเมื่อสุกจะมีสีสวยมาก โดยมันจะมีสีเหลืองอมแดงออกส้มจึงเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างยิ่ง

วิธีการปลูกมะม่วงมหาชนก
             การขุดหลุมปลูกควรให้มีขนาดกว้าง ส่วนทางด้านความยาวและความลึกควรอยู่ที่ 50-100 ซม. ซึ่งดินที่ขุดออกมาจากหลุมให้แยกเป็น 2 กอง ชั้นบนกองหนึ่ง ชั้นล่างกองหนึ่ง และให้ตากดินดังกล่าว 15-20 วัน ต่อจากนั้นผสมดินทั้ง 2 กอง ด้วยปุ๋ยหมัก และปุ๋ยคอก แล้วนำปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมักใส่รองพื้นที่ก้นหลุมแล้วนำดินชั้นบนที่ผสมแล้วไว้ด้านล่าง และนำดินชั้นล่างที่ผสมแล้วเช่นกันกลบบริเวณด้านบน โดยดินที่กลบจะสูงกว่าปากหลุม ให้รอจนดินยุบตัวหรือใช้น้ำรดให้ดินยุบตัวดีเสียก่อนจึงค่อยทำการปลูก โดยระยะปลูกหากจะปลูกแบบถี่ควรมีระยะอยู่ที่ 2.5×2.5 หรือ 4×4 เมตร แต่ถ้าจะปลูกแบบห่างให้ใช้ระยะห่างที่ 8×8 หรือ 10×10 เมตร ส่วนการปลูกต้องระวังอย่าให้ต้นพันธุ์รากขาดมากเพราะอาจจะทำให้ตายได้ และในการวางต้นพันธุ์หากเป็นกิ่งทาบหรือกิ่งติดตาต้องวางส่วนที่ติดตาหรือทาบกิ่งให้อยู่เหนือดินที่กลบ เมื่อปลูกเสร็จให้ปักไม้เพื่อใช้เป็นหลักแล้วผูกเชือกเพื่อกันลมโยก แล้วจึงรดน้ำให้ชุ่ม และให้หาทางมะพร้าวมาบังแดด ต้นจะได้ตั้งได้ดีและเร็วขึ้น    

มะม่วงมหาชนกเป็นมะม่วง

 

มะม่วงมหาชนกเป็นมะม่วงที่ให้ผลดก และดูแลรักษาง่าย

              ในช่วงที่ต้นยังเล็กอยู่ต้องหมั่นรดน้ำอย่าให้ดินแห้ง ดังนั้นถ้าปลูกในช่วงฤดูฝนจะเป็นการดี เพราะไม่ต้องคอยห่วงเรื่องขาดน้ำ แต่ถ้าช่วงที่ฝนไม่ตกให้รดน้ำให้กับมันด้วย แต่ก่อน มะม่วงมหาชนก ดอกดอกให้งดให้น้ำประมาณ 1 เดือน แต่เมื่อมะม่วงเริ่มออกดอก และดอกเริ่มบานก็เริ่มให้น้ำพอดินเปียก จนติดผลอ่อนเล็กๆ ค่อยเพิ่มปริมาณน้ำขึ้นทีละน้อย หลังจากนั้นอีก 47 วัน มันจะต้องการน้ำมากขึ้นเรื่อยๆ จนผลมะม่วงอายุ 70 วัน นับตั้งแต่ดอกบานให้ลดปริมาณน้ำลงทีละน้อย จนกว่าผลจะมีอายุ 90 วัน หลังดอกบาน ส่วนการให้ปุ๋ย ก่อนเก็บเกี่ยวให้นำปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักไปกองรอบพุ่มต้น พอเก็บเกี่ยวหมดให้เกลี่ยปุ๋ยและดินพร้อมให้น้ำ โดยการให้ปุ๋ยต้องดูประเทศที่จะส่งไปขายด้วยว่ามีข้อกำหนดอย่างไรโดยสอบถามจากตัวแทนที่มารับซื้อ

มะม่วงมหาชนกที่จะส่งออก

 

มะม่วงมหาชนกที่จะส่งออกจะต้องผ่านข้อกำหนดของประเทศนั้นๆ จึงจะส่งออกไปขายได้

ในตอนนี้มีหลายประเทศที่นิยมรับประทานมะม่วงมหาชนกมาก อย่าง จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฯลฯ แต่ในการส่งออกมะม่วงมหาชนกไปต่างประเทศต้องผ่านกระบวนการหลายอย่าง ดังนั้นก่อนที่จะทำการปลูกขายในเชิงพาณิชย์เกษตรกรควรที่จะศึกษารายละเอียดเสียก่อนว่าประเทศที่จะทำการส่งออกไปขายเขาต้องการมะม่วงอย่างไร และมีสิ่งใดที่จำเป็นในการส่งออกบ้าง เพื่อให้การปลูกสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างถูกต้องและสามารถส่งออกได้นั่นเอง

มีการนำมะม่วงมหาชนก

มีการนำมะม่วงมหาชนกมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อความสวยความงามกันอีกด้วย

มะม่วงมหาชนกมะม่วง

 

มะม่วงมหาชนกมะม่วงจากไทยดังไกลถึงต่างแดน