ThaiArcheep.com

มะม่วงหาวมะนาวโห่ กระแสแรงมาก

                ในปัจจุบันผลผลิตทางสินค้าเกษตรมีความหลากหลายขึ้นมากไม่เหมือนเมื่อสมัยก่อนเกษตรกรส่วนมากแล้วจะทำเกษตรกรตามกัน อาทิเช่น การปลูกพืชชนิดหนึ่งที่เห็นว่าดีก็ปลูกตามกันจนทำให้เมื่อผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกันทำให้ราคาตกต่ำแต่ผิดกับในปัจจุบันที่เกษตรกรได้มีการพัฒนาปลูกพืชทวนกระแสมากยิ่งขึ้นดูได้จากการปลูก มะม่วงหาวมะนาวโห่ ที่เมื่อก่อนไม่ค่อยมีใครสนใจจะนำมาปลูกในเชิงพาณิชย์เพราะเห็นว่าเป็นต้นไม้ป่า หากินได้ทั่วไปในบริเวณไร่แต่ในปัจจุบัน ต้นมะม่วงหาวมะนาวโห่นี้ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคอย่างมากจนกระทั่งได้ถูกตั้งชื่อว่าเป็นต้นไม้มหัศจรรย์กันเลยทีเดียว

1มะม่วงหาวมะนาวโห่

ที่มาhttp://www.tnamcot.com/content/126036

มะม่วงหาวมะนาวโห่เป็นที่ต้องการของตลาด

                มะม่วงหาวมะนาวโห่ เป็นพืชสมุนไพรที่พบกันได้ทั่วไปซึ่งคนโบราณได้นำผลของต้นมะม่วงหาวมะนาวโห่มาช่วยรักษาอาการต่าง ๆมากมาย อาทิ แก้ไอ โรครักกะปิดรักกะเปิด เจ็บคอ ขับเสมหะ และมีวิตามินซีสูงเป็นต้น ด้วยคุณสมบัติดังกล่าวนี้ทำให้คนที่สนใจเรื่องสุขภาพได้นำมะม่วงหาวมะนาวโห่มารับประทานและได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีทำให้ความต้องการในตลาดสูงมากแต่ผลผลิตไม่พอต่อการจำหน่ายทำให้ราคาของผลมะม่วงหาวมะนาวโห่นั้นสูงถึงกิโลกรัมละ 200 ถึง 700 บาทเลยทีเดียว2มะม่วงหาวมะนาวโห่ปลูกง่าย

ที่มาhttp://www.tnamcot.com/content/126036

มะม่วงหาวมะนาวโห่ปลูกง่ายไม่ดูแลให้ยุ่งยาก

การปลูกมะม่วงหาวมะนาวโห่

การปลูก มะม่วงหาวมะนาวโห่ นั้นไม่ยากเลย เพราะว่ามะม่วงหาวมะนาวโห่นี้เป็นต้นไม้ป่า ขึ้นชื่อว่าเป็นต้นไม้ป่าแล้วจะมีความแข็งแรงในด้านโครงสร้างเป็นอย่างดี มีระบบรากที่หาปุ๋ยได้อย่างยอดเยี่ยมการดูแลก็ไม่ยากเลยเพียงแต่รดน้ำ 3 ถึง 4 วันครั้งก็พอ ใส่ปุ๋ยปีละ 2 ครั้งก็สามารถทำให้ผลผลิตออกมามีคุณภาพแล้ว3เรื่องโรคและแมลงไม่ค่อย

ที่มาhttp://www.tnamcot.com/content/126036

เรื่องโรคและแมลงไม่ค่อยมีมารบกวนเหมือนกับพืชผลทางการเกษตรอื่นๆ

                แต่การเริ่มปลูกมะม่วงหาวมะนาวโห่เพื่อการค้านั้นจำเป็นต้องมีระบบการดูแลอย่างเป็นระบบเพื่อให้ผลผลิตที่ออกมามีคุณภาพ โดยเริ่มจากการเตรียมดินเป็นอย่างแรก มะม่วงหาวมะนาวโห่สามารถขึ้นได้ทุกสภาพดินแต่ที่สำคัญควรมีธาตุอาหารให้กับต้นไม้ด้วย ซึ่งก่อนที่จะปลูกควรรองก้นหลุดด้วยปุ๋ยคอกก่อนเสมอ แล้วค่อยนำต้นเบี้ยหรือต้นอ่อนที่เตรียมไว้ลงปลูกระยะห่างระหว่างต้นควรเว้นไว้เพื่อพุ่มของต้นไม้ชนิดนี้ด้วย4สรรพคุณทางยาของมะม่วงหาว

ที่มาhttp://www.tnamcot.com/content/126036

สรรพคุณทางยาของมะม่วงหาวมะนาวโห่มีมากมาย

                หลังจากปลูกเสร็จแล้วก็ทำการรดน้ำในทันที ซักประมาณ 7 ถึง 8 วันให้รดน้ำวันละครั้งหรือ 2 ครั้งขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในช่วงนั้นเมื่อต้นมะม่วงหาวมะนาวโห่เริ่มแข็งแรงก็เว้นระยะในการให้น้ำได้แล้ว และควรใส่ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอ เกษตรกรที่สมุทรสงครามท่านได้แนะนำว่าการใส่ปุ๋ยควรใส่ปีละ 2 ครั้งจะทำให้ผลผลิตของต้นมะม่วงหาวมะนาวโห่มีผลผลิตที่ลูกใหญ่รสชาติอร่อย5การลงทุนในการปลูกนั้น

ที่มา http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9570000096581

การลงทุนในการปลูกนั้นไม่มากแต่สามารถเก็บผลผลิตได้ยาวนาน

ตลาดของมะม่วงหาวมะนาวโห่

อย่างที่บอกไปแล้วในตอนต้นว่าความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อ มะม่วงหาวมะนาวโห่ นั้นมากมายเลยทีเดียวเพราะผลผลิตที่ได้สามารถนำไปแปรรูปได้หลายอย่างอาทิเช่น แยม คุ้กกี้ น้ำผลไม้ เป็นต้น ทำให้ผลของมะม่วงหาวมะนาวโห่มีราคาสูงถึง 200 ถึง 700 บาทต่อกิโลกรัม นอกจากนั้นยังมีการเพาะพันธุ์มะม่วงหาวมะนาวโห่ขายอีกด้วยโดยสนนราคาอยู่ที่ 100 บาทต่อหนึ่งต้นเลยทีเดียว สำหรับมะม่วงหาวมะนาวโห่ถือว่าเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดีเรื่องผลผลิตล้นตลาดก็ไม่ต้องห่วงเนื่องจากนำไปแปรรูปได้หลายอย่างทั้งอาหาร ยารักษาโรค เครื่องสำอาง เป็นต้นทำให้มีความต้องการอย่างต่อเนื่องจึงหมดปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาดอย่างแน่นอน และที่สำคัญไปกว่านั้นการลงทุนในการปลูกแต่ละครั้งก็ไม่เยอะแต่สามารถเก็บผลผลิตได้ยาวนาน โดยหลังจากปลูกจะใช้เวลาประมาณ 5 เดือนในการเก็บผลผลิตและจะสามารถเก็บได้ทุกวันเป็นระยะเวลา 8 เดือนต่อ 1 ปีเลยทีเดียว6ความต้องการของตลาด

ที่มาhttp://www.tnamcot.com/content/126036

ความต้องการของตลาดมีเยอะมากซึ่งถือว่าเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี