ThaiArcheep.com

มันฝรั่ง พืชเศรษฐกิจที่เป็นที่ต้องการทั่วโลก

นับวันการบริโภคอาหารในรูปแบบทางตะวันตกก็เริ่มเข้ามายึดพื้นที่ในประเทศไทยกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นขนมขบเคี้ยวอย่าง มันฝรั่งทอดกรอบ เฟรนส์ฟราย และอาหารจานด่วนต่างๆ ดังนั้นวัตถุดิบที่จะนำมาแปรรูปมาเป็นผลิตภัณฑ์เหล่านั้นก็เป็นที่ต้องการมากยิ่งขึ้นเป็นเงาตามตัวเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ มันฝรั่ง จึงกลายเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างไม่ต้องสงสัยเลย 

มันฝรั่งสามารถนำมาประกอบ

มันฝรั่งสามารถนำมาประกอบอาหารได้มากมายหลายอย่าง

                โดยเฉพาะโรงงานแปรรูปมันฝรั่งทอดนับวันก็ยิ่งเติบโต และต้องการวัตถุดิบในการนำมาแปรรูปมากยิ่งขึ้น จนถึงขั้นต้องส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก มันฝรั่ง เพื่อส่งขายให้กับโรงงาน และมีการประกันราคาขาย แต่มันก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดอยู่ดี ดังนั้นการปลูกมันฝรั่งจึงยังมีความน่าสนใจอยู่ไม่น้อย  มันฝรั่งเป็นพืชดั้งเดิม

มันฝรั่งเป็นพืชดั้งเดิมของชาวตะวันตก เชื่อว่ามีแหล่งกำเนิดบนพื้นที่ระหว่างเม็กซิโกและชิลี

วิธีการปลูกมันฝรั่ง
การเตรียมดินต้องไถดินให้ลึกอย่างน้อย 20 เซนติเมตร ตากดินไว้ก่อนปลูกประมาณ 10-15 วัน หากดินแน่นแข็ง หรือดินเป็นกรดจัด ควรใช้สารปรับสภาพดิน ไดนาไมท์ ผสมน้ำฉีดพ่นหรือราดดินทั่วแปลง อัตรา 1 ลิตรต่อน้ำ 500 ลิตรต่อพื้นที่ 3-5 ไร่ จากนั้นไถพรวนอีกครั้งจึงยกร่องปลูก โดยฤดูปลูกปกติ เริ่มปลูกปลายพฤศจิกายน-ต้นธันวาคม เก็บเกี่ยวประมาณปลายเดือนมีนาคม แต่การปลูกนอกฤดูจะเริ่มปลูกเมษายน เก็บเกี่ยวประมาณสิงหาคม ซึ่งวิธีการปลูกจะมีหลายวิธี โดยวิธีแรกจะเป็นการปลูกแบบแถวเดี่ยวไม่ยกร่อง คือ ขุดร่องยาวตามแนวแปลง ลึกประมาณ 1 หน้าจอบ ระยะระหว่างร่อง 75-90เซนติเมตร วางหัวพันธุ์ในร่องห่างกัน 20-30 เซนติเมตร แล้วกลบดิน วิธีการนี้ช่วยประหยัดแรงงาน เป็นวิธีที่นิยมปลูกแถว อำเภอพบพระ จังหวัดตาก นอกจากนี้จะมีการปลูกแบบแถวเดี่ยวยกร่อง คือ ขุดยกร่องให้สูงขึ้นสันร่องสูงประมาณ 20 เซนติเมตร ควรใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมีรองก้นหลุมเหมือนวิธีการแรก ต่อไปจะมีวิธียกแปลงปลูกแบบแถวคู่ คือ ยกแปลงปลูกขนาดกว้าง 1-12. เมตร ยาวตามพื้นที่ ขุดหลุมปลูกแถวคู่บนหลังแปลง ระยะระหว่างแถว 40-80 เซนติเมตร ระยะระหว่างหลุม 30-40 เซนติเมตร ใส่ปุ๋ยรองก้นหลุมและกลบดินเช่นกัน ซึ่งเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่นิยมปลูกด้วยวิธีการนี้ ไร่มันฝรั่งดูเขียว

ไร่มันฝรั่งดูเขียวชอุ่ม สวยงาม สุดลูกหูลูกตา

             การดูแลรักษาต้น มันฝรั่ง ในเรื่องของการใส่ปุ๋ยนั้นควรใส่ทั้งปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยเคมีโดยแบ่งใส่ 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ใช้ วัสดุปรับปรุงดินอินทรีย์แท้ เกรด AAA ตรายักษ์เขียว สูตรเข้มข้น(แถบเขียว) อัตรา  50 กก./ไร่ ใส่รองก้นหลุม ครั้งที่ 2 เมื่อมันฝรั่งอายุ 20-30 วัน ใส่ปุ๋ย ยักษ์เขียว สูตรเข้มข้น(แถบเขียว) อัตรา 40 กก./ไร่ + ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15อัตรา 10 กก./ไร่ คลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วนำไปโรยข้างแถว แล้วพูนโคนกลบ ครั้งที่ 3 เมื่อมันฝรั่งอายุ 60 วัน ใส่ ยักษ์เขียว สูตรเข้มข้น (แถบเขียว) อัตรา 40 กก./ไร่ + โปตัสเซี่ยมซัลเฟต(0-0-50) อัตรา 10 กก./ไร่ ใส่โรยข้างแถวแล้วพูนโคนกลบ ส่วนการให้ปุ๋ยทางใบ  แนะนำให้ใช้ปุ๋ยและฮอร์โมนธรรมชาติ ไบโอเฟอร์ทิล สูตรบำรุงต้น ขับไล่แมลง อัตรา 30 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร+อาหารรองและเสริมคีเลท ฉีดพ่น ทุกๆ 7-10 วัน เพื่อเพิ่มผลผลิต กรณีเริ่มลงหัว ให้ใช้ไบโอเฟอร์ทิล สูตรเร่งขนาดผล,หัวฉีดพ่นในอัตรา 30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร เดียวกัน ซึ่งเมื่อใช้ยักษ์เขียวทดแทนปุ๋ยเคมีจะทำให้ลดต้นทุนปุ๋ยได้ประมาณ 30-40 เปอร์เซ็นต์ ผลผลิตเพิ่มขึ้น มันฝรั่งหัวใหญ่ได้น้ำหนักดี และสภาพดินดีขึ้นเป็นลำดับ และในช่วงลงหัว อาจผสมโบวีรอน(ชนิดน้ำ) อัตรา 30 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก ๆ 7-10 วัน เพื่อเพิ่มน้ำหนักและความแน่นของหัว ส่วนเรื่องการให้น้ำ มันฝรั่งเป็นพืชที่ต้องการน้ำสม่ำเสมอ ความถี่ของการให้น้ำจะผันแปรตามระยะการเจริญเติบโต ช่วงแรกปลูกควรให้น้ำปริมาณน้อยเพียงพอต่อการงอก หลังงอกแล้วให้น้ำปริมาณมากขึ้นและสม่ำเสมอ หลังจากลงหัวแล้วถ้าได้น้ำไม่สม่ำเสมอจะให้หัวที่มีลักษณะผิดปรกติ อย่าให้น้ำแฉะเกินไป หากแฉะเกินไปจะทำให้รูหายใจที่หัวมันฝรั่งขยายใหญ่ขึ้น ทำให้ผิวไม่สวย และมีโอกาสเน่าเสียได้ง่าย ใกล้ช่วงเวลาเก็บเกี่ยวควรงดให้น้ำประมาณ 2 สัปดาห์ มันฝรั่งทอดกรอบเป็นขนมขบ

มันฝรั่งทอดกรอบเป็นขนมขบเคี้ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

              นอกจากความต้องการของตลาดที่มีมาอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกประเทศแล้ว มันฝรั่งยังมีสรรพคุณดีๆ มากมายหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นช่วยลดความดันโลหิตสูง ป้องกันหลอดเลือดแข็งตัว ลดไขมัน ป้องกันรักษาโรคโลหิตจาง บำรุงสมองและระบบประสาท รวมทั้งยังมีข้อดีอีกมากมาย เพราะฉะนั้นถึงอย่างไรมันฝรั่งก็ยังต้องเป็นพืชเศรษฐกิจที่เป็นที่ต้องการของมนุษย์ไปตลอดอย่างแน่นอน แล้วอย่างนี้การปลูกมันฝรั่งจะไม่น่าสนใจได้อย่างไรจริงมั้ยทุกคน          เฟรนส์ฟรายก็เป็นอาหาร

เฟรนส์ฟรายก็เป็นอาหารอีกอย่างที่ทำมาจากมันฝรั่งซุปมันฝรั่งเป็นอาหารที่อร่อย

 ซุปมันฝรั่งเป็นอาหารที่อร่อยและดีมากๆ ต่อสุขภาพ