ThaiArcheep.com

มันแกว ปลูกง่าย สร้างรายได้ได้ไม่ยาก

พืชผลทางการเกษตรที่จะขอนำมาเล่าสู่กันฟังในครั้งนี้เป็นเรื่องราวของ มันแกว ซึ่งเป็นพืชที่คนไทยต่างก็รู้จักกันดีว่ามีความอร่อย หวาน กรอบ ดังนั้นในการรับประทานจึงมักนิยมรับประทานสดโดยนำมาจิ้มกับพริกเกลือกันซะเป็นส่วนใหญ่ แต่อันที่จริงมันแกวสามารถนำมาเป็นส่วนประกอบของอาหารได้ทั้งอาหารหวานและอาหารคาว อย่างเช่น ทับทิมกรอบ ซาลาเปา ยำ ขนมจีบ สลัด ผัดไข่ แกงป่า ผัดเปรี้ยวหวาน แกงส้ม ฯลฯ   

มันแกวเป็นพืชที่สามารถ

 

มันแกวเป็นพืชที่สามารถนำมารับประทานได้ทั้งแบบเป็นผลสดและแบบนำมาประกอบอาหารได้ทั้งคาวหวาน

                นอกจากหัว มันแกว จะนำมาบริโภคได้แล้วฝักอ่อนและเมล็ดอ่อนก็สามารถนำมารับประทานได้เช่นกัน อย่างเช่นนำฝักสดมารับประทานกับส้มตำ หรือต้มจิ้มน้ำพริก แต่อย่านำฝักแก่ และเมล็ดแก่ไปรับประทานโดยเด็ดขาด เพราะเมื่อมันแก่จะเกิดสารพิษที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่างๆ ซึ่งพิษดังกล่าวสามารถทำให้เสียชีวิตได้ แต่ด้วยความที่มันมีสารพิษที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเราจึงสามารถนำฝักแก่ เมล็ดแก่ และใบของมันแกวมาบดเพื่อใช้ทำยาฆ่าแมลงได้ ซึ่งก็นับว่าเป็นประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของมันแกวเช่นเดียวกัน

มันแกวเป็นพืชไร่ และเป็นพืช

 

มันแกวเป็นพืชไร่ และเป็นพืชตระกูลถั่ว ซึ่งสามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินเหนียวปนทราย ดินร่วน และดินร่วนปนทราย

วิธีการปลูกมันแกว

             การปลูก มันแกว จะใช้วิธีปลูกด้วยเมล็ดเท่านั้น โดยมันจะเจริญเติบโตได้ดีในดินเหนียวปนทราย ดินร่วน และดินร่วนปนทราย ซึ่งในการปลูกให้ทำการยกร่องคล้ายการปลูกมันสำปะหลังและใช้ระยะห่างระหว่างแถวอยู่ที่ 15×15 ซม. ระยะระหว่างร่องขนาด 80-100 ซม. สำหรับระยะห่างระหว่างต้นถ้าเป็นแบบหัวใหญ่ให้ใช้ระยะที่ 30-50 ซม. แต่ถ้าเป็นแบบหัวเล็กให้ใช้ที่ 10-20 ซม. โดยในการปลูกให้หยอดเมล็ด 2-3 เมล็ด/หลุม

ส่วนของหัวมันแกวจะอยู่ใต้

ส่วนของหัวมันแกวจะอยู่ใต้ดิน ดังนั้นเมื่อทำการเก็บเกี่ยวแล้วจึงจะต้องทำการทำความสะอาดเสียก่อนที่จะส่งขายไปยังผู้บริโภค

              ในการดูแลรักษานั้นในการปลูก 1 ครั้งจะต้องมีการพรวนดิน 2-3 ครั้ง และในช่วงที่มันเจริญเต็มที่ซึ่งก็คือช่วงประมาณ 2-3 เดือนหลังการปลูก ให้ทำการเด็ดยอดและดอกออก โดยเฉพาะในหน้าฝน เพราะถ้าปล่อยทิ้งไว้จะทำให้มันแกวมีหัวเล็กแต่จะไปเจริญเติบโตที่ต้นแทน สำหรับการใส่ปุ๋ยให้ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 12-8-8 ในช่วงระยะแรก พอช่วงที่ตนเติบโตในระยะ 2-3 เดือน ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 12-12-24 ในอัตรา 50-65 กก./ไร่ 

ในปัจจุบันริมแม่น้ำโขงก็มีการ

 

ในปัจจุบันริมแม่น้ำโขงก็มีการปลูกมันแกวกันมาก โดยจะปลูกบริเวณตลิ่งในช่วงที่หน้าแล้งหลังน้ำโขงลดแล้วนำมาวางขายหรือส่งขายให้กับพ่อค้าคนกลาง

 มันแกวนอกจากจะนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายรูปแบบแล้วมันยังเป็นพืชที่ปลูกไม่ยาก ดูแลรักษาก็ง่ายดาย อีกทั้งมันยังเป็นพืชทำเงินที่สร้างรายได้ที่ดีให้กับเกษตรกรได้ไม่ยาก เพราะหัวของมันค่อนข้างมีน้ำหนักดี ดังนั้นการปลูกมันแกวจึงเป็นอาชีพที่น่าสนใจของเกษตรกรผู้ปลูก ที่สำคัญมันเป็นพืชที่เป็นที่ต้องการของตลาดอีกชนิดหนึ่งอีกด้วย

มันแกวเป็นพืชที่ปลูก

 

มันแกวเป็นพืชที่ปลูกง่าย ดูแลไม่ยาก ที่สำคัญใช้ต้นทุนต่ำ

 มันแกวมีรสชาติ หวาน

มันแกวมีรสชาติ หวาน กรอบ อร่อย จึงนิยมนำมารับประทานสดกับพริกเกลือ