ThaiArcheep.com

รวยได้ง่ายๆ ด้วยการปลูกชวนชมยักษ์ญี่ปุ่น

ข้อมูลที่นำมาฝากทุกๆ ท่านกันในครั้งนี้เป็นเรื่องของไม้ดอกไม้ประดับที่มีความสวยงามต้องตาต้องใจใครหลายๆ คนเป็นอย่างมาก ซึ่งต้นไม้ที่กำลังกล่าวถึงนั่นก็คือ ต้นชวนชมยักษ์ญี่ปุ่น ซึ่งในการเพาะเลี้ยงมักจะนิยมเลี้ยงแบบต้นเดี่ยวให้มีความสูงใหญ่ เพราะยิ่งมันมีความสูงใหญ่มากเท่าใดมันก็ยิ่งมีความสง่างามมากยิ่งขึ้นเท่านั้นนั่นเอง   

ชวนชมยักษ์ญี่ปุ่นมีความสูง

 

ชวนชมยักษ์ญี่ปุ่นมีความสูงใหญ่และสวยงาม

                ชวนชมยักษ์ญี่ปุ่น เป็นไม้ประดับที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก เพราะมันมีความสวยงามอีกทั้งยังมีขนาดที่สูงใหญ่กว่าชวนชมหลายๆ พันธุ์ นอกจากนี้มันยังปลูกง่าย และดูแลได้ไม่ยาก จึงทำให้คนที่ไม่ต้องการลำบากยุ่งยากในการปลูกและดูแลรักษาแต่อยากมีไม้ประดับดีๆ ไว้ประดับพื้นที่ของตัวเองต่างก็มักนิยมนำชวนชมยักษ์ญี่ปุ่นเข้ามาสร้างความสวยงามให้กับบริเวณบ้านหรือตามสถานที่ต่างๆ ที่ต้องการ นอกจากนี้ชวนชมยักษ์ญี่ปุ่นยังขายได้ราคาดีจนเกษตรกรผู้ปลูกกลายเป็นเศรษฐีแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวกันมานักต่อนักแล้ว

ชวนชมยักษ์ญี่ปุ่นเป็น

 

ชวนชมยักษ์ญี่ปุ่นเป็นไม้ประดับที่ปลูกไม่ยากและดูแลรักษาง่าย

วิธีการปลูกชวนชมยักษ์ญี่ปุ่น

             สำหรับการปลูก ชวนชมยักษ์ญี่ปุ่น นั้นจะต้องทำการยกร่องแล้วบำรุงดินด้วยปุ๋ยคอก แล้วนำต้นพันธุ์ลงปลูก โดยให้มีระยะห่าง 1×1 เมตร หลังจากนั้นให้รดน้ำให้กับมันบ้างแต่ไม่จำเป็นต้องบ่อยมาก และให้รดน้ำให้กับต้นชวนชมยักษ์แค่ในช่วง 2 ปีแรกเท่านั้น จากนั้นปล่อยให้เติบโตตามธรรมชาติได้เลย                      

ชวนชมยักษ์ญี่ปุ่นเป็นที่นิยม

ชวนชมยักษ์ญี่ปุ่นเป็นที่นิยมของคนทั่วโลก

              สำหรับการดูแลรักษามีข้อควรระวังก็คืออย่าปล่อยให้น้ำขังเพราะถึงแม้ว่าต้นชวนชมยักษ์ญี่ปุ่นจะทนแล้งได้ดีแต่ก็มีข้อจำกัดในเรื่องของความที่ไม่ชอบน้ำท่วมขังเพราะจะทำให้รากเน่าได้ นอกจากนี้ยังต้องทำการฉีดพ่นยาฆ่าแมลงอีกปีละ 1 ครั้งในช่วงฤดูหนาว พอต้นสูงประมาณ 1 เมตร ก็ให้ล้อมนำขึ้นมาจากดินแล้วจุ่มลงในน้ำปูนแดง เพื่อเป็นการสมานแผลและป้องกันรากเน่า หลังจากนั้นก็ส่งขายได้เลย     

ความสวยงามของลำต้น

 

ความสวยงามของลำต้นและดอกของชวนชมยักษ์ญี่ปุ่นทำให้มันกลายเป็นต้นไม้ยอดนิยมและเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก

 ด้วยความที่ต้นชวนชมยักษ์ญี่ปุ่นเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่าย โตไว ทนแล้งได้ดี อีกทั้งยังสามารถเติบโตได้ดีในทุกสภาพอากาศ ดังนั้นมันจึงเป็นต้นไม้ที่เกษตรกรให้ความสนใจที่จะปลูกขายกันมาก นอกจากนี้ชวนชมยักษ์ญี่ปุ่นยังเป็นที่นิยมชื่นชมชื่นชอบไปทั่วโลกจึงทำให้สามารถปลูกเพื่อส่งออกได้อีกด้วย ด้วยเหตุนี้ต้นชวนชมยักษ์ญี่ปุ่นจึงขายได้ราคาดี และเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างสูง ดังนั้นจึงไม่แปลกที่มันจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับที่สร้างเศรษฐีเกษตรกรมาแล้วเป็นจำนวนมาก และถ้าใครอยากที่จะสร้างรายได้ดีโดยที่ไม่ต้องทำอะไรให้ยุ่งยากการปลูกชวนชมยักษ์ญี่ปุ่นก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ควรนำไปพิจารณาเช่นกัน

ในการปลูกชวนชมยักษ์ญี่ปุ่น

 

ในการปลูกชวนชมยักษ์ญี่ปุ่นนั้นนอกจากการขายต้นเพื่อใช้เป็นไม้ประดับแล้ว เกษตรกรบางท่านยังขายเมล็ดของมันเพื่อให้เกษตรกรท่านอื่นนำไปปลูกอีกด้วย ซึ่งการขายเมล็ดก็สามารถสร้างรายได้ที่ดีใหแกษตรกรได้เช่นกัน

ถึงชวนชมยักษ์ญี่ปุ่นจะทน

 

ถึงชวนชมยักษ์ญี่ปุ่นจะทนสภาพความแห้งแล้งได้ดีแต่ในช่วง 2 ปีแรกของการปลูกควรมีการให้น้ำกับมันอย่างสม่ำเสมอด้วย