ThaiArcheep.com

รายได้วันละ 1000 กับผักบุ้งแก้ว

                การจะปลูกพืชผักอะไรซักอย่างเราควรดูที่ความต้องการเป็นหลัก ซึ่งผักที่คนไทยนิยมรับประทานเป็นอันดับต้นๆก็คือ ผักบุ้ง ซึ่งแน่นอนว่าในสมัยก่อนเกษตรกรไม่นิยมปลูกผักบุ้งเพื่อจำหน่ายเหตุมาจากผักบุ้งสามารถหาได้ตามท้องนาทั่วไปหรือตามริมทางที่มีน้ำขังบ้าง ซึ่งสมัยก่อนความอุดมสมบูรณ์ยังมีอยู่มากแต่เมื่อเทียบกับสมัยนี้ผักบุ้งแก้วหรือผักบุ้งไทยนั้นหาไม่ได้ตามริมคลองอีกแล้ว ทำให้เกิดความต้องการในตลาดที่สูง จึงเป็นช่องทางทำเงินให้กับผู้ที่ต้องการรายได้

ผักบุ้งแก้วหรือผักบุ้งไทย

ผักบุ้งแก้วหรือผักบุ้งไทยมีลักษณะโดดเด่นที่ทำให้แตกต่างจากผักบุ้งจีนอย่างชัดเจน

                ผักบุ้งแก้ว หรือผักบุ้งไทยจะแตกต่างจากผักบุ้งจีนที่ขายตามท้องตลาดอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งรสชาติเมื่อนำมาประกอบอาหารจะมีรสชาติที่อร่อยกว่า ผักบุ้งแก้วคนไทยนิยมนำมาประกอบอาหารหลายอย่าง อาทิ ผัดผักบุ้ง แกงส้มผักบุ้ง เป็นต้น โดยการปลูกผักบุ้งแก้วนั้นไม่ใช่เรื่องยากและใช้ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวเพียง 3 สัปดาห์เท่านั้น

 แปลงผักบุ้งไทย

แปลงผักบุ้งไทยที่สามารถสร้างรายได้ที่งดงามให้เกษตรกร

การปลูกผักบุ้งแก้ว

การปลูก ผักบุ้งแก้ว นั้นจะต้องปลูกในพื้นที่ที่สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำได้สะดวกเพราะว่าผักบุ้งแก้วเป็นพืชที่ขาดน้ำไม่ได้ ส่วนมากแล้วเกษตรกรจะปลูกในท้องนาหรือที่ทำนาเก่า โดยจะปลูกเป็นพืชแซมหลังเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้ว

เริ่มต้นปลูกผักบุ้งแก้วเราควรจะเตรียมดินด้วยการไถพลิกหน้าดินก่อนแล้วถึงปล่อยน้ำเข้าพื้นที่ปลูก ซึ่งการปล่อยน้ำเข้าควรอยู่ในระดับประมาณ 1 ฟุตหลังจากนั้นก็นำยอดผักบุ้งที่มีความยาวประมาณ 50 เซนติเมตรโดยเฉพาะยอดที่ทอดยอดห่างและมีลำยอดเป็นสีขาว ปักยอดผักบุ้งที่ได้มาลงไปในดินโดยมีระยะห่างระหว่างกออยู่ที่ 3 เมตร การปักยอดผักบุ้งแก้วนั้นจะทำให้เหมือนกับการดำนา หลังจากปักยอดผักบุ้งแก้วเสร็จแล้วเราควรที่จะปล่อยน้ำออกจนดินมีลักษณะเฉอะแฉะ สาเหตุที่ต้องทำอย่างนี้ก็เพื่อเป็นการป้องกันหอยเชอร์รี่ ซึ่งเป็นศัตรูพืชของผักบุ้งแก้ว

หลังจากการปักยอดผักบุ้งแก้วแล้วประมาณ 7 วัน ถึงจะใส่ปุ๋ยสูตร 16-8-8 หรือ 18-8-8เพื่อเริ่งการเจริญเติบโต โดยระหว่างการใส่ปุ๋ยในช่วงแรกเราควรใส่ควบคู่กับน้ำหมักชีวภาพเพื่อให้รักษาสภาพดินและสภาพน้ำไม่ให้เกิดการเน่าเสีย ในสัปดาห์ที่สองเราควรใส่ปุ๋ยคอกให้ทั่วแปลงปลูก หลังจากนั้นค่อยปล่อยน้ำเข้าไปในแปลงโดยระดับน้ำจะอยู่ประมาณ 1 ฟุตเหมือนในตอนแรกเพื่อให้ผักบุ้งได้ทอดยอด ซึ่งสัปดาห์ที่ 3 เราก็สามารถที่จะเก็บยอดผักบุ้งจัดจำหน่ายได้แล้ว

ผักบุ้งแก้วก็สามารถ

ผักบุ้งแก้วก็สามารถนำมาผัดผักบุ้งไฟแดงได้เช่นกันแถมยังมีรสชาติที่เอร็ดอร่อยอีกด้วย

                เคล็ดลับที่จะทำให้ยอดผักบุ้งมีความอวบอิ่มก็คือน้ำหมักชีวภาพที่จะต้องฉีดพ่นในแปลงผักบุ้งอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งน้ำหมักนี้มีอยู่หลายสูตรด้วยกัน ส่วนมากแล้วจะนิยมนำเศษผัก และหยวกกล้วยนำมาหมักกับกากน้ำตาลน้ำ และจุลินทรีย์อีเอ็ม หมักรวมกันทิ้งไว้ประมาณ 2 สัปดาห์และค่อยนำไปฉีดพ่นในแปลงปลูกแต่ที่สำคัญที่สุดอย่าใส่ปุ๋ยยูเรียเพราะจะทำให้ลำยอดของผักบุ้งเป็นสีเขียวเข้ม ซึ่งยอดผักบุ้งลักษณะนี้จะไม่เป็นที่ต้องการของตลาด

ผักบุ้งแก้วเป็นพืชที่ขาด

ผักบุ้งแก้วเป็นพืชที่ขาดน้ำไม่ได้ดังนั้นจึงนิยมปลูกผักบุ้งในท้องนาหรือที่นาเก่า

                ราคาในการจัดจำหน่ายจะมัดเป็นกำๆในการจัดจำหน่าย ซึ่งในช่วงเดือนพฤศจิกายน จนถึงธันวาคม ผักบุ้งแก้วจะมีราคาแพงเพราะว่าในหน้าหนาวผักบุ้งจะไม่ทอดยอดเหมือนในตอนหน้าร้อน ทำให้ราคาผักบุ้งสูงถึง 75 บาทต่อมัดเลยทีเดียว ส่วนมากแล้วเกษตรกรจะส่งเป็นกำๆ ขายกำละ 5 บาท ซึ่งสามารถทำรายได้ให้เกษตรกรได้วันละ 1000 หรือมากกว่านั้นเลยทีเดียว

 ผักบุ้งแก้วที่มียอดอวบอิ่ม

ผักบุ้งแก้วที่มียอดอวบอิ่มจะเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างยิ่ง

แกงเทโพผักบุ้ง

แกงเทโพผักบุ้งเป็นอาหารเลิศรสที่นิยมนำเอาผักบุ้งแก้วมาใช้