ThaiArcheep.com

วิธีการขยายพันธุ์ด้วยการทาบกิ่ง

สวัสดีครับเพื่อนๆไทยอาชีพทุกท่าน วันนี้ผมจะมาบอกถึงวิชาการขยายพันธุ์พืชซึ่งเป็นหนึ่งในวิชาที่เราเคยเรียนกันมาแล้วเมื่อสมัยยังเป็นเด็ก คนที่สนใจ อาชีพเกษตรกรรม ก็ต้องรู้วิธีขยายพันธุ์เหล่านี้ด้วยเช่นกันซึ่งเป็นการขยายพันธุ์แบบไม่ต้องใช้เมล็ด โดยการขยายพันธุ์แบบที่ไม่ต้องใช้เมล็ดนั้นจะมีด้วยกันอยู่ไม่กี่อย่าง ทาบกิ่ง ต่อกิ่ง ปักชำ ตอนกิ่ง ติดตา ซึ่งแต่ละวิธีก็สามารถใช้กับพืชได้หลากหลายแล้วแต่สถานการณ์และความเหมาะสมของพืชที่เราจะทำการขยายพันธุ์ด้วย

ขั้นตอนการทาบกิ่งขั้นตอนการทาบกิ่ง

องค์ประกอบหลักๆในการขยายพันธุ์โดยที่ไม่ต้องใช้เมล็ดมีอยู่ 2 อย่างด้วยกันคือ

 1. กิ่งพันธุ์ ซึ่งต้องได้มาจากต้นพันธุ์ที่มีคุณภาพและมีความโดดเด่นในสายพันธุ์ของตัวเอง
 2. ต้นตอ คือต้นไม้ที่จะเอากิ่งพันธุ์ไปปลูกต่อเพื่อให้ได้ต้นที่แข็งแรงต้นตอจะต้องเป็นต้นตอที่สมบูรณ์ด้วยเช่นกันซึ่งการติดตา ต่อกิ่ง ทาบกิ่ง จะใช้ต้นตอต้นอื่นก็ได้ เรียกว่าการอาศัยรากจากต้นอื่น แต่ถ้าเป็นแบบปักชำ และตอนกิ่งเราจะเรียกว่า อาศัยรากของตัวเองเป็นต้นตอ

ก่อนทาบกิ่งเราควรที่จะหากิ่งที่มีขนาดเท่ากันก่อนทาบกิ่งเราควรที่จะหากิ่งที่มีขนาดเท่ากัน

เครื่องมือที่ต้องมีในการขยายพันธุ์แบบไม่ใช้เมล็ด

 1. กรรไกรตัดกิ่ง
 2. มีดขยายพันธุ์หรือมีดคัดเตอร์
 3. ขุยมะพร้าว ขี้เถ้าแกลบ หรือทรายหยาบ
 4. ถุงพลาสติกใส
 5. เชือกฟาง
 6. ฮอร์โมนเร่งการออกราก

วิธีการขยายพันธุ์ด้วยการทาบกิ่ง

นี่คงเป็นอีกวิธีหนึ่งในการขยายพันธุ์พืชที่ไม่ต้องพึ่งพาเมล็ดอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งก่อนหน้านี้ผมได้แนะนำไปหลายวิธีแล้วเหมือนกัน ส่วนวิธีนี้เรียกว่าการ ทาบกิ่ง เป็นวิธที่ที่ช่วยให้ขยายพันธุ์พืชที่ติดตาและต่อกิ่งได้ยาก เป็นการนำพืชที่มีรากและยอดองตัวเองมาทำการเชื่อมต่อกัน โดยต้นกล้าที่เพาะจากเมล็ดจะนำมาเป็นต้นตอ ส่วนยอดกิ่งพันธุ์จะใช้จากต้นใหญ่ วิธีการนี้จะได้ต้นพันธุ์ที่ทนต่อสภาพแวดล้อม โตเร็วและสามารถทำได้ทุกฤดูกาล

ลักษณะการทาบกิ่งที่ถูกต้องลักษณะการทาบกิ่งที่ถูกต้อง

วิธีทำการทาบกิ่งแบบปาด

 1. ต้องทำการเพาะต้นกล้าสำหรับเป็นต้นตอไว้เสียก่อนเมื่อต้นตออายุได้ประมาณ 2 เดือน ก็สามารถนำต้นที่แข็งแรงมาใส่ถุงพลาสติกที่บรรจุขุยมะพร้าว ที่พรมน้ำพอชื้นแล้วนำไปทาบกิ่งได้
 2. นำต้นตอกับมาเทียบกับกิ่งดู ให้เลือกที่ขนาดต้นตอกับกิ่งพันธุ์มีขนาดเท่ากัน คำนวณดูว่าทาบด้านใดจึงจะเหมาะสมที่สุดที่สำคัญต้องสะดวกในการดูแลรักษาด้วยเหมือนกัน
 3. ปาดกิ่งพันธุ์ที่เราเลือกว่ามีขนาดและความเหมาะสมที่จะทาบกิ่งโดยปาดจากบนลงล่างให้แผลยาวประมาณ 1 ถึง 2 นิ้ว และลึกไม่ต้องมาก
 4. ใช้มีดเอียงทำมุม 45 องศา เฉือนกิ่งต้นตอเป็นรูปปากฉลาม โดยให้แผลมีขนาดเท่ากับแผลของกิ่งพันธุ์ที่เราปาดไปก่อนหน้านี้และให้เฉือนต้นตอให้เหลือขนาดสั้นประมาณ 3 ถึง 4 นิ้วจากปากถุงเพาะ
 5. นำต้นตอและกิ่งพันธุ์มาทาบแนบกัน โดยให้แผลทับกันสนิทดี จากนั้นให้ใช้เทปพลาสติกใสพันให้แน่นจากล่างขึ้นบนเพื่อกันน้ำเข้า
 6. ใช้เชือกมัดที่โคนของต้นตอให้ติดกับกิ่งพันธุ์รวมทั้งมัดตุ้มถุงชำให้ติดกับกิ่งพันธุ์ เพื่อกันไม่ให้กิ่งต้นตอเคลื่อนที่ได้
 7. หลังจากทาบกิ่งภายใน30 ถึง 45 วัน แผลจะติดกันสนิทดีโดยก่อนจะตัดให้ทำการควั่นกิ่ง พันธุ์บริเวณใต้รอยต่อ เป็นการบังคับให้อาหารที่เกิดที่ยอดพันธุ์ส่งไปที่ตุ้มรากของต้นตอ หลังจากควั่นไปแล้ว 15 ถึง 30 วัน ตุ้มรากจะมีรากหนาแน่น ก็สามารถที่จะตัดไปปลูกได้โดยตัดใต้รอยต่อของกิ่งพันธุ์

การทาบกิ่งเสร็จแล้วจะออกมาเป็นรูปแบบนี้การทาบกิ่งเสร็จแล้วจะออกมาเป็นรูปแบบนี้

พืชที่นิยมในการขยายพันธุ์แบบทาบกิ่ง

ไม้ผลยืนต้นที่ใช้เวลาติดนาน อย่าง มะม่วง ขนุน เงาะ มะขาม มะขามหวาน มะไฟ

สำหรับการขยายพันธุ์พืชที่ไม่ต้องใช้เพศไม่ใช้เมล็ด เพื่อนๆไทยอาชีพที่สนใจสามารถที่หาอ่านได้จากบทความนี้เลยครับ

วิธีการปักชำหรือตัดชำเพื่อการขยายพันธุ์

วิธีการขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่ง

วิธีการขยายพันธุ์ด้วยการต่อกิ่งหรือเปลี่ยนยอด

วิธีการขยายพันธุ์ด้วยการติดตา

วิธีการขยายพันธุ์ด้วยการทาบกิ่ง

สูตรดินที่เหมาะสำหรับการอนุบาลกิ่งพันธุ์

วิธีการขยายพันธุ์ด้วยการติดตา

สวัสดีครับเพื่อนๆไทยอาชีพทุกท่าน วันนี้ผมจะมาบอกถึงวิชาการขยายพันธุ์พืชซึ่งเป็นหนึ่งในวิชาที่เราเคยเรียนกันมาแล้วเมื่อสมัยยังเป็นเด็ก คนที่สนใจ อาชีพเกษตรกรรม ก็ต้องรู้วิธีขยายพันธุ์เหล่านี้ด้วยเช่นกันซึ่งเป็นการขยายพันธุ์แบบไม่ต้องใช้เมล็ด โดยการขยายพันธุ์แบบที่ไม่ต้องใช้เมล็ดนั้นจะมีด้วยกันอยู่ไม่กี่อย่าง ทาบกิ่ง ต่อกิ่ง ปักชำ ตอนกิ่ง ติดตา ซึ่งแต่ละวิธีก็สามารถใช้กับพืชได้หลากหลายแล้วแต่สถานการณ์และความเหมาะสมของพืชที่เราจะทำการขยายพันธุ์ด้วย

เมื่อติดตาสมบูรณ์จะออกมาเหมือนกับรูปนี้เมื่อติดตาสมบูรณ์จะออกมาเหมือนกับรูปนี้

องค์ประกอบหลักๆในการขยายพันธุ์โดยที่ไม่ต้องใช้เมล็ดมีอยู่ 2 อย่างด้วยกันคือ

 1. กิ่งพันธุ์ ซึ่งต้องได้มาจากต้นพันธุ์ที่มีคุณภาพและมีความโดดเด่นในสายพันธุ์ของตัวเอง
 2. ต้นตอ คือต้นไม้ที่จะเอากิ่งพันธุ์ไปปลูกต่อเพื่อให้ได้ต้นที่แข็งแรงต้นตอจะต้องเป็นต้นตอที่สมบูรณ์ด้วยเช่นกันซึ่งการติดตา ต่อกิ่ง ทาบกิ่ง จะใช้ต้นตอต้นอื่นก็ได้ เรียกว่าการอาศัยรากจากต้นอื่น แต่ถ้าเป็นแบบปักชำ และตอนกิ่งเราจะเรียกว่า อาศัยรากของตัวเองเป็นต้นตอ

วิธีทำการขยายพันธุ์ด้วยการติดตาวิธีทำการขยายพันธุ์ด้วยการติดตา

เครื่องมือที่ต้องมีในการขยายพันธุ์แบบไม่ใช้เมล็ด

 1. กรรไกรตัดกิ่ง
 2. มีดขยายพันธุ์หรือมีดคัดเตอร์
 3. ขุยมะพร้าว ขี้เถ้าแกลบ หรือทรายหยาบ
 4. ถุงพลาสติกใส
 5. เชือกฟาง
 6. ฮอร์โมนเร่งการออกราก

ใช้มีดกรีดเปลือกของต้นไม้อย่างประณีตใช้มีดกรีดเปลือกของต้นไม้อย่างประณีต

วิธีการขยายพันธุ์ด้วยการติดตา

การขยายพันธุ์ด้วยการติดตานั้นจะมีลักษณะในการทำคล้าย ๆกับกับการตอนกิ่ง เพียงแต่การติดตานั้นจะควั่นเปลือกของกิ่งต้นพันธุ์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น การติดตาเป็นการใช้ตาใบจากิ่งมาทำเป็นการติดกับต้นตอ โดยไม่ใช้กิ่งเหมือนกับการต่อกิ่ง เป็นการประหยัดในกรณีที่มีกิ่งพันธุ์ดีน้อย ตานั้นจะเจริญไปเป็นยอดใหม่

วิธีการติดตานี้เหมาะสำหรับพืชที่อายุน้อยหรือกิ่งเล็ด นิยมในการขยายพันธุ์ไม้ผลซะเป็นส่วนใหญ่

แล้วก็เอาตามาติดซึ่งต้องเป็นตาที่ได้มาจากต้นพันธุ์ที่ดีแล้วก็เอาตามาติดซึ่งต้องเป็นตาที่ได้มาจากต้นพันธุ์ที่ดี

วิธีการติดตาแบบตัวที

วิธีการขยายพันธุ์แบบ ติดตา ให้เป็นรูปตัวทีนั้นจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการติดตาแบบรูปโล่ก็ได้เพราะลักษณะของแผลที่ทำการกรีดจะมีลักษณะคล้ายกับโล่และรูปตัวทีอย่างแรกในการติดตาก็คือต้องเลือกต้อตอที่สมบูรณ์ซะก่อน

 1. เลือกต้นตอที่สมบูรณ์ที่ปลูกด้วยเมล็ดและมีอายุไม่ต่ำกว่า 1 ปีมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 นิ้วหรือถ้ากะ ๆก็ประมาณแท่งดินสอนั่นเอง
 2. กรีดต้นตอดามยาวลงมาโดยมีความยาวประมาณ 1 ถึง 1.5 เซนติเมตร และกรีดในแนวขวางเหนือแผลที่เรากรีดไว้แล้วเล็กน้อย
 3. หลังจากนั้นก็ใช้มีดเซาะเปลือกที่เรากรีดไว้ออกมาในทางยาวโดยเซาะออกมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นวิธีนี้ต้องค่อย ๆทำใจเย็น ๆนะครับ
 4. จากนั้นเลือกกิ่งตาที่สมบูรณ์ เป็นกิ่งตาใบ โดยส่วนมาแล้วจะเลือกกิ่งต้นพืชที่อยู่ด้านในเพราะว่าด้านนอกจะเป็นกิ่งดอกเสียมาก กิ่งตาที่ดีจะอยู่บริเวณกลางกิ่ง และโคนกิ่ง เฉือนตาออกมาเป็นแผ่นรูปโล่ลอกเนื้อไม้ออกจากเปลือกแผ่นตา
 5. นำแผ่นตาที่เราได้มาจากข้อ 4 มาสอดเข้าไปในร่องที่เราทำเตรียมไว้ในต้นตอซึ่งมีลักษณะเป็นรูปตัวที เมื่อสอดเข้าไปในร่องแผลต้นตอเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จัดให้แนบกับเนื้อไม้ให้สนิท อาจจะตัดส่วนของแผ่นตาที่เกินรอยแผลด้านบททิ้งก็ได้เช่นกัน
 6. หลังจากนั้นก็เอาพลาสติกใสมาพันให้แน่นโดยการพันจะต้องพันจากล่างขึ้นบนเสมอเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าไป หากผ่านไป 2 ถึง 3 อาทิตย์แล้วตายังเขียวอยู่แสดงว่าการติดตาสมบูรณ์

พืชที่นิยมในการขยายพันธุ์ด้วยวิธีติดตา

เป็นพืชเปลือกบางและเหนียว อาทิ กุหลาบ มะสัง มะขวิด มะงั่ว มะไฟ กระท้อน พุทรา ลองกอง

 

สำหรับการขยายพันธุ์พืชที่ไม่ต้องใช้เพศไม่ใช้เมล็ด เพื่อนๆไทยอาชีพที่สนใจสามารถที่หาอ่านได้จากบทความนี้เลยครับ

วิธีการปักชำหรือตัดชำเพื่อการขยายพันธุ์

วิธีการขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่ง

วิธีการขยายพันธุ์ด้วยการต่อกิ่งหรือเปลี่ยนยอด

วิธีการขยายพันธุ์ด้วยการติดตา

วิธีการขยายพันธุ์ด้วยการทาบกิ่ง

สูตรดินที่เหมาะสำหรับการอนุบาลกิ่งพันธุ์

วิธีการขยายพันธุ์ด้วยการต่อกิ่งหรือเปลี่ยนยอด

                สวัสดีครับเพื่อนๆไทยอาชีพทุกท่าน วันนี้ผมจะมาบอกถึงวิชาการขยายพันธุ์พืชซึ่งเป็นหนึ่งในวิชาที่เราเคยเรียนกันมาแล้วเมื่อสมัยยังเป็นเด็ก คนที่สนใจ อาชีพเกษตรกรรม ก็ต้องรู้วิธีขยายพันธุ์เหล่านี้ด้วยเช่นกันซึ่งเป็นการขยายพันธุ์แบบไม่ต้องใช้เมล็ด โดยการขยายพันธุ์แบบที่ไม่ต้องใช้เมล็ดนั้นจะมีด้วยกันอยู่ไม่กี่อย่าง ทาบกิ่ง ต่อกิ่ง ปักชำ ตอนกิ่ง ติดตา ซึ่งแต่ละวิธีก็สามารถใช้กับพืชได้หลากหลายแล้วแต่สถานการณ์และความเหมาะสมของพืชที่เราจะทำการขยายพันธุ์ด้วย

การขยายพันธุ์พืชด้วยการต่อกิ่งการขยายพันธุ์พืชด้วยการต่อกิ่ง

องค์ประกอบหลักๆในการขยายพันธุ์โดยที่ไม่ต้องใช้เมล็ดมีอยู่ 2 อย่างด้วยกันคือ

 1. กิ่งพันธุ์ ซึ่งต้องได้มาจากต้นพันธุ์ที่มีคุณภาพและมีความโดดเด่นในสายพันธุ์ของตัวเอง
 2. ต้นตอ คือต้นไม้ที่จะเอากิ่งพันธุ์ไปปลูกต่อเพื่อให้ได้ต้นที่แข็งแรงต้นตอจะต้องเป็นต้นตอที่สมบูรณ์ด้วยเช่นกันซึ่งการติดตา ต่อกิ่ง ทาบกิ่ง จะใช้ต้นตอต้นอื่นก็ได้ เรียกว่าการอาศัยรากจากต้นอื่น แต่ถ้าเป็นแบบปักชำ และตอนกิ่งเราจะเรียกว่า อาศัยรากของตัวเองเป็นต้นตอ

ขั้นตอนการต่อกิ่งที่ถูกต้องขั้นตอนการต่อกิ่งที่ถูกต้อง

เครื่องมือที่ต้องมีในการขยายพันธุ์แบบไม่ใช้เมล็ด

 1. กรรไกรตัดกิ่ง
 2. มีดขยายพันธุ์หรือมีดคัดเตอร์
 3. ขุยมะพร้าว ขี้เถ้าแกลบ หรือทรายหยาบ
 4. ถุงพลาสติกใส
 5. เชือกฟาง
 6. ฮอร์โมนเร่งการออกราก

ลักษณะการผ่าของต้นตอที่ถูกต้องลักษณะการผ่าของต้นตอที่ถูกต้อง

วิธีการขยายพันธุ์ด้วยการต่อกิ่งหรือเปลี่ยนยอด

วิธีนี้เหมือนกับวิธีการของต้นกาฝากที่จะใช้น้ำเลี้ยงจากต้นไม้ในการเจริญเติบโต การต่อกิ่ง เป็นเหมือนกับการเชื่อมต่อของเนื้อเยื่อท่อน้ำเลี้ยงของต้นไม้ชนิดหนึ่งกับต้นไม้อีกชนิดหนึ่งซึ่งการต่อกิ่งหรือเปลี่ยนยอดมีส่วนช่วยให้การขยายพันธุ์พืชที่รากออกยากนั้นมีการขยายพันธุ์ที่ง่ายขึ้น

ที่พิเศษที่สุดในการต่อกิ่งหรือเปลี่ยนยอดนี้ก็คือการได้ลักษณะเด่นจากต้นตอ เช่นระบบรากที่ดีทนต่อสภาพแวดล้อม โรคและแมลง ให้ผลผลิตมาก อย่างที่เราเห็นการที่มะนาวไปปลูกบนต่อมะขวิด ซึ่งนิยมปลูกมะนาวอย่างนี้มากเพื่อให้มะนาวมีความทนทานต่อสภาพอากาศและโรคมากยิ่งขึ้น และวิธีนี้ยังสามารถเปลี่ยนพันธุ์พืชที่ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด มาต่อกิ่งให้เป็นพืชที่เป็นที่ต้องการองตลาดก็ได้เช่นกัน

การต่อกิ่งแบบเสียบลิ่ม

การต่อกิ่ง แบบเสียบลิ่มนั้นเป็นที่นำยมกันมากในหมู่ของคนปลูกไม้ผลพืชลำต้นเล็ก พืชที่มีเส้นเนื้อไม้ตรง ซึ่งวิธีนี้สามารถที่จะใช้ได้ทั้งกิ่งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก

หลังจากผ่าต้นตอแล้วก็เสียบกิ่งที่ดีลงไปพันด้วยพลาสติกหลังจากผ่าต้นตอแล้วก็เสียบกิ่งที่ดีลงไปพันด้วยพลาสติก

วิธีทำการต่อกิ่งแบบเสียบลิ่ม

 1. เลือกต้นพันธุ์ที่เราจะต่อกิ่งให้มีอายุมากกว่า 1 ปีและจะต้องเป็นต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์แข็งแรงไม่มีโรค
 2. เลือกต้นตอที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ที่สำคัญต้นตอจะต้องปลูกด้วยวิธีการขยายพันธุ์จากเมล็ดเท่านั้นเพราะการปลูกจากเมล็ดจะมีระบบรากแก้วจากนั้นตัดต้นตอตรงส่วนที่ไม่มีข้อหรือตา ตัดเป็นแนวขวางกับกิ่ง
 3. ใช้มีดผ่าไปบนต้นตอ บริเวณกลางลำต้นให้ลึกประมาณ 2 ถึง 3 นิ้ว บิดมีดเล็กน้อยเพื่อให้เนื้อไม้แยกออกจากกัน
 4. นำกิ่งพันธุ์ที่เตรียมไว้แล้วนั้นเอามาเฉือนเฉียงๆ ลงให้มีแผลให้เป็นลักษณะรูปลิ่มที่มีความยาวประมาณ 2 นิ้ว
 5. นำกิ่งพันธุ์ไปเสียบกับต้นตอที่ทำการผ่าไว้แล้วในตอนต้น
 6. หลังจากนั้นก็พันพลาสติกใสให้แน่นจากด้านล่างขึ้นด้านบนเพื่อก้นน้ำไม่ให้ไปโดนแผลที่เราต่อกิ่งไว้ ใช้ถึงพลาสติกคลุมและครอบด้วยกระดาษอีกชั้นหนึ่ง

พืชที่นิยมในการต่อกิ่งแบบเสียบลิ่ม

พืชที่นิยมในการต่อกิ่งหรือเสียบยอดนั้นจะเป็นไม้ผลผลัดใบ น้อยหน้า แอปเปิ้ล พืชตระกูลส้ม ขนุน มะม่วง ลองกอง ทุเรียน มะไฟ

สำหรับการขยายพันธุ์พืชที่ไม่ต้องใช้เพศไม่ใช้เมล็ด เพื่อนๆไทยอาชีพที่สนใจสามารถที่หาอ่านได้จากบทความนี้เลยครับ

วิธีการปักชำหรือตัดชำเพื่อการขยายพันธุ์

วิธีการขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่ง

วิธีการขยายพันธุ์ด้วยการต่อกิ่งหรือเปลี่ยนยอด

วิธีการขยายพันธุ์ด้วยการติดตา

วิธีการขยายพันธุ์ด้วยการทาบกิ่ง

สูตรดินที่เหมาะสำหรับการอนุบาลกิ่งพันธุ์

วิธีการขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่ง

                สวัสดีครับเพื่อนๆไทยอาชีพทุกท่าน วันนี้ผมจะมาบอกถึงวิชาการขยายพันธุ์พืชซึ่งเป็นหนึ่งในวิชาที่เราเคยเรียนกันมาแล้วเมื่อสมัยยังเป็นเด็ก คนที่สนใจ อาชีพเกษตรกรรม ก็ต้องรู้วิธีขยายพันธุ์เหล่านี้ด้วยเช่นกันซึ่งเป็นการขยายพันธุ์แบบไม่ต้องใช้เมล็ด โดยการขยายพันธุ์แบบที่ไม่ต้องใช้เมล็ดนั้นจะมีด้วยกันอยู่ไม่กี่อย่าง ทาบกิ่ง ต่อกิ่ง ปักชำ ตอนกิ่ง ติดตา ซึ่งแต่ละวิธีก็สามารถใช้กับพืชได้หลากหลายแล้วแต่สถานการณ์และความเหมาะสมของพืชที่เราจะทำการขยายพันธุ์ด้วย

ลักษณะการตอนกิ่งที่ถูกต้องลักษณะการตอนกิ่งที่ถูกต้อง

องค์ประกอบหลักๆในการขยายพันธุ์โดยที่ไม่ต้องใช้เมล็ดมีอยู่ 2 อย่างด้วยกันคือ

 1. กิ่งพันธุ์ ซึ่งต้องได้มาจากต้นพันธุ์ที่มีคุณภาพและมีความโดดเด่นในสายพันธุ์ของตัวเอง
 2. ต้นตอ คือต้นไม้ที่จะเอากิ่งพันธุ์ไปปลูกต่อเพื่อให้ได้ต้นที่แข็งแรงต้นตอจะต้องเป็นต้นตอที่สมบูรณ์ด้วยเช่นกันซึ่งการติดตา ต่อกิ่ง ทาบกิ่ง จะใช้ต้นตอต้นอื่นก็ได้ เรียกว่าการอาศัยรากจากต้นอื่น แต่ถ้าเป็นแบบปักชำ และตอนกิ่งเราจะเรียกว่า อาศัยรากของตัวเองเป็นต้นตอ

มีดตอนกิ่งต้องมีความคมมากๆมีดตอนกิ่งต้องมีความคมมากๆ

เครื่องมือที่ต้องมีในการขยายพันธุ์แบบไม่ใช้เมล็ด

 1. กรรไกรตัดกิ่ง
 2. มีดขยายพันธุ์หรือมีดคัดเตอร์
 3. ขุยมะพร้าว ขี้เถ้าแกลบ หรือทรายหยาบ
 4. ถุงพลาสติกใส
 5. เชือกฟาง
 6. ฮอร์โมนเร่งการออกราก

ก่อนทีจะตอนกิ่งเราควรที่จะเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆให้เรียบร้อยก่อนทีจะตอนกิ่งเราควรที่จะเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆให้เรียบร้อย

วิธีการขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่ง

การ ตอนกิ่ง คือการทำให้กิ่งพืชเกิดรากในขณะที่อยู่บนต้นแม่ คำอธิบานี้จะทำให้เพื่อนๆเห็นภาพมากที่สุด พืชบางชนิดสามารถเกิดรากได้เองเมื่อกิ่งสัมผัสกับดิน แต่บางชนิดก็ต้องมีการกระตุ้นด้วยวัสดุที่นำไปหุ้มกับกิ่ง

วิธีนี้ยังช่วยให้สามารถขยายพันธุ์พืชในพืชที่ออกรากยากเมื่อมีการปักชำกิ่ง การตอนกิ่งจึงถือได้ว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้ต้นไม้ที่เราจะขยายพันธุ์มีโอกาสรอดเพิ่มมากขึ้นมากกว่าการปักชำ รวมถึงการทำอย่างนี้จะทำให้พืชที่ปลูกโตได้เร็ว ให้ผลได้ไว ซึ่งหลายคนอาจะเรียกการตอนกิ่งว่า การตอนบนอากาศก็ได้เช่นกัน

การตอนกิ่งแบบควั่น

การตอนกิ่งแบบควั่นเป็นการตัดท่ออาหารของพืชที่บริเวณผิวเปลือก เพื่อกระตุ้นให้พืชสร้างรากในบริเวณนั้น ๆและน้ำวัสดุที่เก็บความชื้นได้มาห่อหุ้มในส่วนที่เราตัดเปลือกไว้ เพื่อให้รากงอกและแผ่ออกมา

วิธีการตอนกิ่งวิธีการตอนกิ่ง

วิธีทำการตอนกิ่งแบบควั่น

 1. เลือกกิ่งที่มีอายุเกิน 1 ปี และอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคต่าง ๆโดยเฉพาะกิ่งที่มีใบติดมากจะเร่งในการออกรากด้วยดี
 2. ควั่นกิ่งตอนโดยรอบจำนวน 2 รอบให้รอยบนใกล้กับข้อตาของกิ่ง
 3. กรีดมีดลงตามยาวของกิ่งระหว่างรอยที่ควั่นไว้ทั้ง 2 รอบจากนั้นลอกเปลือกที่เราควั่นไว้ออก
 4. ใช้มีดขูดเยื่อเมือกออกให้หมดจากบนลงล่างเมื่อไม่มีเมือกแล้วก็เป็นอันใช้ได้
 5. กรีดมีดเหนือรอยแผลด้านบน 2 ถึง 3 รอย ทาฮอร์โมนเร่งรากบริเวณรอยกรีดและแผลตอนบน
 6. ใช้ถุงพลาสติกที่มีขุยมะพร้าวผ่าครึ่งมาทำการหุ้มให้รอบบริเวณกิ่งที่เราควั่นไว้ ใช้เชือกมัดให้แน่นอย่าให้ถุงหลุดหรือหมุนได้
 7. เมื่อเวลาผ่านไปซัก 30 ถึง 45 วันรากก็จะเริ่มเดินให้เห็นเต็มไปหมด ถึงตอนนี้ก็สามารถที่จะนำไปชำต่อได้แล้ว

พืชที่นิยมขยายพันธุ์แบบตอนกิ่ง

จะเป็นพืชจำพวกไม้พุ่มในเขตร้อน กึ่งร้อน ไม้ยืนต้นที่มีเนื้อไม้ ได้แก่ ส้ม มะนาว ลิ้นจี่ ลำไย มะกรูด ละมุด ชมพู่ ฝรั่ง เงาะ กระท้อน มะไฟ เป็นต้น

สำหรับการขยายพันธุ์พืชที่ไม่ต้องใช้เพศไม่ใช้เมล็ด เพื่อนๆไทยอาชีพที่สนใจสามารถที่หาอ่านได้จากบทความนี้เลยครับ

วิธีการปักชำหรือตัดชำเพื่อการขยายพันธุ์

วิธีการขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่ง

วิธีการขยายพันธุ์ด้วยการต่อกิ่งหรือเปลี่ยนยอด

วิธีการขยายพันธุ์ด้วยการติดตา

วิธีการขยายพันธุ์ด้วยการทาบกิ่ง

สูตรดินที่เหมาะสำหรับการอนุบาลกิ่งพันธุ์