ThaiArcheep.com

วิธีการปักชำหรือตัดชำเพื่อการขยายพันธุ์

                สวัสดีครับเพื่อนๆไทยอาชีพทุกท่าน วันนี้ผมจะมาบอกถึงวิชาการขยายพันธุ์พืชซึ่งเป็นหนึ่งในวิชาที่เราเคยเรียนกันมาแล้วเมื่อสมัยยังเป็นเด็ก คนที่สนใจ อาชีพเกษตรกรรม ก็ต้องรู้วิธีขยายพันธุ์เหล่านี้ด้วยเช่นกันซึ่งเป็นการ ขยายพันธุ์ แบบไม่ต้องใช้เมล็ด โดยการยายพันธุ์แบบที่ไม่ต้องใช้เมล็ดนั้นจะมีด้วยกันอยู่ไม่กี่อย่าง ทาบกิ่ง ต่อกิ่ง ปักชำ ตอนกิ่ง ติดตา ซึ่งแต่ละวิธีก็สามารถใช้กับพืชได้หลากหลายแล้วแต่สถานการณ์และความเหมาะสมของพืชที่เราจะทำการขยายพันธุ์ด้วย

การขยายพันธุ์ด้วยการปักชำ ซึ่งต้องเลือกกิ่งพันธุ์ที่เหมาะสมการขยายพันธุ์ด้วยการปักชำ ซึ่งต้องเลือกกิ่งพันธุ์ที่เหมาะสม

องค์ประกอบหลักๆในการขยายพันธุ์โดยที่ไม่ต้องใช้เมล็ดมีอยู่ 2 อย่างด้วยกันคือ

  1. กิ่งพันธุ์ ซึ่งต้องได้มาจากต้นพันธุ์ที่มีคุณภาพและมีความโดดเด่นในสายพันธุ์ของตัวเอง
  2. ต้นตอ คือต้นไม้ที่จะเอากิ่งพันธุ์ไปปลูกต่อเพื่อให้ได้ต้นที่แข็งแรงต้นตอจะต้องเป็นต้นตอที่สมบูรณ์ด้วยเช่นกันซึ่งการติดตา ต่อกิ่ง ทาบกิ่ง จะใช้ต้นตอต้นอื่นก็ได้ เรียกว่าการอาศัยรากจากต้นอื่น แต่ถ้าเป็นแบบปักชำ และตอนกิ่งเราจะเรียกว่า อาศัยรากของตัวเองเป็นต้นตอ

ลักษณะการปักชำที่ถูกต้องลักษณะการปักชำที่ถูกต้อง

เครื่องมือที่ต้องมีในการขยายพันธุ์แบบไม่ใช้เมล็ด

  1. กรรไกรตัดกิ่ง
  2. มีดขยายพันธุ์หรือมีดคัดเตอร์
  3. ขุยมะพร้าว ขี้เถ้าแกลบ หรือทรายหยาบ
  4. ถุงพลาสติกใส
  5. เชือกฟาง
  6. ฮอร์โมนเร่งการออกราก

อุปกรณ์สำคัญในการขยายพันธุ์แบบไม่ใช้เพศไม่ใช้เมล็ดอุปกรณ์สำคัญในการขยายพันธุ์แบบไม่ใช้เพศไม่ใช้เมล็ด

วิธีการขยายพันธุ์ด้วยการปักชำ

วันนี้จากที่ผมเกริ่นในหัวข้อไว้แล้วว่าผมจะพูดถึงการขยายพันธุ์พืชด้วยการ ปักชำ ก่อนเลย การปักชำคือการนำส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นไม้เช่น ราก ใบ  กิ่ง ลำต้น ที่มีอายุพอเหมาะต่อการเจริญเติบโตมาปลูกขยายต่อในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ส่วนของพืชนั้นก็จะแตกยอดและออกรากเจริญเติบโตเป็นต้นไม้ที่เหมือนกับต้นแม่พันธุ์แบบไม่มีผิดเพี้ยน และวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายๆและเพื่อนๆทุกคนก็สามารถที่จะทำได้เช่นกัน

วัสดุในการปักชำ

วัสดุที่ต้องเตรียมก็คือทรายหยาบและขี้เถ้าดำ ผสมในอัตราส่วนที่เท่ากัน 1 :1 เนื่องจากวัสดุทั้งสอง สามารถที่จะระบายน้ำได้ดีและอากาศถ่ายเทได้สะดวก ทำให้ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคเกี่ยวกับเชื้อราได้เป็นอย่างดี โดยนำวัสดุทั้งสองมาคลุกเคล้ากันระหว่างนั้นก็รดน้ำให้ชุ่มก็สามารถนำไปใช้งานได้เลย

ขั้นตอนการปักชำที่ถูกต้องขั้นตอนการปักชำที่ถูกต้อง

ข้อดีของการปักชำแบบกิ่งแก่

การผักชำแบบกิ่งแก่มีข้อดีตรงที่กิ่งพันธุ์แข็งแรง ไม่เปราะบางเสียหายง่ายเหมือนกับกิ่งอ่อน สะดอกต่อการขนส่งไกล เมื่อชำจนออกรากแล้ว การสามารถที่จะย้ายไปลูกที่อื่นได้ง่ายกว่าและการใช้กิ่งแก่ในการปักชำต้นที่ปักชำจะมีขนาดใหญ่กว่าการปักชำแบบกิ่งอ่อน

วิธีการปักชำแบบกิ่งแก่

เลือกกิ่งแก่ที่มีความแข็งแรงจากต้นแม่ที่สมบูรณ์ไม่มีโรคมารบกวน  ดูที่ตุ่มตาที่เต่งและสมบูรณ์ มีข้อตาห่างเท่ากัน

ทำการตัดกิ่งแก่ที่ต้องการออกมาโดยตอนตัดก็ใช้กรรไกรตัดกิ่งที่เตรียมไว้ตัดโดยตัดเป็นแนว 45 องศา ปลายด้านตัดจะมีแนวขนาดชิดกับข้อ ซึ่งการตัดกิ่งนั้นควรเลือกตัดในตอนเช้า หลังจากนั้นก็เอากิ่งไปแช่น้ำซัก 1 ถึง 2 ชั่วโมง

กรีดแผลที่โคนกิ่งซัก 2 ถึง 3 รอยเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการออกราก ชุดโคนกิ่งที่ทำเป็นแผลลงในฮอร์โมนเร่งรากให้ถึงแผลที่ทำไว้เพื่อช่วยให้รากออกดี หลังจากนั้นก็นำไปปักลงในวัสดุที่เตรียมไว้ตั้งแต่แรกนั้นเองโดยปักเอียงเล็กน้อย กลังจากปักชำไปแล้วควรที่จะรดน้ำให้ชุ่ม รากจะเริ่มออกภายใน 4 ถึง 6 สัปดาห์

สำหรับการขยายพันธุ์พืชที่ไม่ต้องใช้เพศไม่ใช้เมล็ด เพื่อนๆไทยอาชีพที่สนใจสามารถที่หาอ่านได้จากบทความนี้เลยครับ

วิธีการปักชำหรือตัดชำเพื่อการขยายพันธุ์

วิธีการขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่ง

วิธีการขยายพันธุ์ด้วยการต่อกิ่งหรือเปลี่ยนยอด

วิธีการขยายพันธุ์ด้วยการติดตา

วิธีการขยายพันธุ์ด้วยการทาบกิ่ง

สูตรดินที่เหมาะสำหรับการอนุบาลกิ่งพันธุ์