ThaiArcheep.com

วิธีการเปลี่ยนส้มโอพันธุ์พื้นเมืองให้กลายเป็นส้มโอพันธุ์ดี

                เพื่อนๆไทยอาชีพเองก็รู้อยู่แล้วว่า อาชีพเกษตรกรรม ได้มีการผนวกความรู้ดังเดิมที่เราเรียกว่าเป็นปราชญ์ชาวบ้าน กับความรู้และวิวัฒนาการสมัยใหม่ไว้ด้วยกันเลยทำให้เกษตรกรรมสมัยนี้ก้าวหน้าไปมาก และมีการคิดค้นวิธีต่าง ๆมากมายในการดูแลและขยายพันธุ์พืชเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีและมีความทนทานต่อโรคด้วยเช่นกัน

ส้มโอ เป็นผลไม้ที่ทุกคนต้องรู้จักดีเพราะว่าทุกคนต้องเคยกินกันมาแล้วทั้งนั้น ส้มโอ จัดอยู่ในพืชตระกูลส้มที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค แต่ในสมัยนี้ส้มโอพันธ์ดีที่ได้รับการพัฒนามานั้นไม่ค่อยแข็งแรงเท่ากับ ส้มโอพันธ์พื้นเมืองซึ่งเป็นพันธุ์เดิม ๆเลย โดยผู้ปลูกส้มโอเองก็ประสบปัญหาส้มโอพันธุ์ดีไม่ค่อยแข็งแรง มีการคิดและพัฒนาให้ส้มโอพันธุ์ดีนั้นมีความแข็งแรงทนทานต่อสภาพอากาศ

ส้มโอพันธุ์ขาวแตงกว่าถือว่าเป็นส้มโอพันธุ์ดีส้มโอพันธุ์ขาวแตงกว่าถือว่าเป็นส้มโอพันธุ์ดี

ด้วยการเอาส้มโอพันธุ์ดีมาต่อกิ่งเปลี่ยนยอดกับต้นส้มโอพันธุ์พื้นเมืองซึ่งผลที่ได้ก็เป็นที่น่าพอใจเพาะว่าส้มโอพันธุ์พื้นเมืองมีความแข็งแรงทั้งในระบบรากและในเรื่องของสภาวะอากาศประจำถิ่น แต่การจะทำอย่างนี้ได้เพื่อนๆไทยอาชีพจะต้องฝึกฝนในเรื่องของการต่อกิ่งเปลี่ยนยอดให้ดีก่อนนะครับ

ส้มโอพันธุ์ขาวพวงถือว่าเป็นส้มโอพันธุ์พื้นเมืองส้มโอพันธุ์ขาวพวงถือว่าเป็นส้มโอพันธุ์พื้นเมือง

การเปลี่ยนยอดต้นตอส้มพื้นเมืองเป็นส้มโอพันธุ์ดี

วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมในการเปลี่ยนยอดต้นส้มพื้นเมืองเป็นส้มโอพันธุ์ดี

 1. มีดติดตา
 2. กรรไกรตัดแต่งกิ่ง
 3. เลื่อยตัดกิ่ง
 4. เชือกฟาง
 5. พลาสติกพันตา
 6. ถุงพลาสติกโปร่งใส ขนาด 5 x 8 และ 6 x 9 นิ้ว
 7. ยอดส้มโอพันธุ์ดี
 8. ต้นตอส้มโอ

 

ลักษณะต้นพันธ์ที่ต้องเตรียมไว้เสียบยอดกับต้นตอ

ลักษณะต้นพันธ์ที่ต้องเตรียมไว้เสียบยอดกับต้นตอ

หลังจากได้ทุกอย่างแล้วก็มาถึงวิธีในการทำแล้ว

 1. อย่างแรกในการเปลี่ยนยอดต้นส้มพื้นเมืองเป็น ส้มโอ พันธุ์ดี เราต้องมีต้นตอก่อนอย่างแรก ซึ่งต้นตอที่เราต้องการนั้นจะต้องเป็นต้นตอจากการปลูกด้วยเมล็ดส้มโอพันธ์พื้นเมือง นำเมล็ดส้มโอพันธุ์พื้นเมืองที่มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดี เช่น พันธุ์ส้มกรุ่น ส้มพันธุ์ขาวพวง พันธุ์ทองดี เป็นต้นนำเมล็ดไปเพาะในถุงเพาะ หลังจากเพาะแล้วเราควรหมั่นรดน้ำทุกวัน และภายใน 7วันเมล็ดจะงอกออกมาให้เห็น เมื่ออายุของต้นตอมีอายุได้ 6 เดือน ก็ทำการเปลี่ยนถุงเพาะ หลังจากนั้น 1 ปี ต้นตอจะพร้อมที่จะทำการเปลี่ยนยอดแล้ว
 2. การเปลี่ยนยอดต้นส้มหรือต้นตอส้ม นิยมใช้วิธีการเปลี่ยนยอดแบบเสียบข้าง อย่างแรกเราต้องหาต้นพันธุ์ที่มีขนาดเท่ากับต้นตอซึ่งขนาดที่พอเหมาะที่สุดก็คือต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร  โดยต้นพันธุ์ควรที่จะเป็นกิ่งที่ตั้งตรงและใบแก่เต็มที่
 3. ทำการเสียบยอดส้ม โดยการใช้มีดเฉือนไปด้านข้างโดยการเฉือนต้องทำการเฉือนลงลึกเข้าไปในเนื้อไม้เล็กน้อย ส่วนความยาวก็ประมาณ  1 นิ้วก็พอหรือเห็นตามความเหมาะสม
 4. หลังจากนั้นก็นำกิ่งพันธุ์มาเสียบเข้ากับต้นตอพันพลาสติกให้เรียบร้อยโดยการพันต้องพันจากล่างขึ้นบนเพื่อกันน้ำจะไหลลงไปโดนแผลเมื่อเสียบยอดส้มโอเสร็จแล้วก็ทำการเอาถุงพลาสติกคลุมที่ยอดต้นพันธุ์ที่เราเพิ่งจะเสียบยอดไปเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยลักษณะการเสียบยอส้มโอจะเสียบยอดจากข้าง ๆ                                                                                                                                        ลักษณะการเสียบยอส้มโอจะเสียบยอดจากข้าง ๆ