ThaiArcheep.com

วิธีทำปุ๋ยหมักเพื่อการเพาะกล้าและเพาะปลูก

                สวัสดีครับเพื่อนๆ ไทยอาชีพ สิ่งที่ผมบอกไว้เสมอเกี่ยวกับการทำ อาชีพเกษตรกรรม นั้นจะต้องมีปัจจัยอยู่ไม่กี่อย่างที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้นั่นก็คือ ดิน น้ำ สภาพอากาศ และก็กำลังใจพร้อมกับความมุ่งมั่น  แต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการปลูกพืชนั่นก็คือดิน

เมื่อสมัยก่อนเราคงเคยได้ยินปู่ยาตายาย เราบอกว่าแผ่นดินไทยปลูกอะไรก็งามไปหมดซึ่งมันก็เป็นความจริงแต่กาลเวลาผ่านมานับสิบ ๆปี แร่ธาตุในดินที่เคยอุดมสมบูรณ์และมีใช้เพียงพอต่อการดำรงอยู่ของพืชและต้นไม้ก็เริ่มที่จะหายไปเรื่อย ๆและเมื่อก่อนการดูแลดินก็ไม่ค่อยมีใครสนใจที่จะทำด้วย

วิธีทำปุ๋ยหมักชีวภาพวิธีทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

                เมื่อมาถึงรุ่นเราดินที่มีอยู่ทั่วไปก็เริ่มที่จะเสื่อมสภาพกลายเป็นดินที่ไม่มีแร่ธาตุแล้ว ดังนั้นเรื่องการปรุงดินให้มีแร่ธาตุก่อนที่จะปลูกต้นไม้หรือพืชผักซักต้นเนี่ยจะต้องเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดละครับ โดยดินที่ปรุงจะต้องมีธาตุอาหารที่เหมาะสมกับพืชที่เราจะปลูกไหน ๆเราสามารถปรุงดินให้มีแร่ธาตุได้เองแล้วเราก็ควรที่จะปรุงดินให้มีคุณภาพตามที่พืชเราต้องการด้วยเช่นกัน

สูตรปุ๋ยหมักชีวภาพสำหรับการเพาะต้นกล้า

                สิ่งที่ต้องเตรียมในการทำ ปุ๋ยหมักชีวภาพ สำหรับการเพาะต้นกล้า

1 .ดินซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นดินอะไรก็ได้แต่ทีนิยมจะเป็นดินทราย ไม่ใช้ดินเหนียว โดยนำดินมาทุบและบดให้ละเดียดก่อน

2. ปุ๋ยคอกแห้งทุบให้ละเอียดเช่นกัน

3. แกลบดำ

4. รำละเอียด

5. ขุยมะพร้าว

6. น้ำเอนไซม์ น้ำตาล น้ำ 100 ลิตร มาผสมให้เข้ากัน

เตรียมวัสดุแล้วนำมาคลุกเค้ากันรวมกันเป็นกองเตรียมวัสดุแล้วนำมาคลุกเค้ากันรวมกันเป็นกอง

โดยที่อัตราส่วนของการผสมจะมีดังนี้ ดิน 5 ส่วน ปุ๋ยคอก 2 ส่วน แกลบดำ รำละเอียด และขุยมะพร้าว อย่างละ 2 ส่วน น้ำเอนไซม์ น้ำตาล น้ำ อย่างละ 1 ส่วน เมื่อทำส่วนประกอบหลักได้ตามที่บอกไว้แล้วก็มาถึงขึ้นตอนการทำปุ๋ยหมักชีวภาพสำหรับการเพาะต้นกล้ากันแล้ว

เริ่มจากนำส่วนผสมทั้งหมดที่ผมบอกในตอนแรกนั้นมารวมกันโดยมาผสมให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันมากที่สุดด้วยการน้ำส่วนผสมนั้นมาคลุกเคล้ากันโดยใช้มือหรือจะใช้ไม้คนก็ได้เหมือนกัน หลังจากนั้นก็เราน้ำเอนไซม์ที่ผสมกับน้ำตาลและน้ำมาแล้ว มาลาดบนกองวัสดุให้ความชื้นพอประมาณ วิธีลองว่าความชื้นพอประมาณหรือยังก็ใช้มือกดกองวัสดุที่เราผสมดูว่าแฉะหรือยังแต่ที่สำคัญอย่าให้แฉะเกินไปนะครับ

หลังจากนั้นก็รดด้วยน้ำเอมไซม์ และคลุกเคล้าอีกทีหนึ่งพร้อมกับเอาพลาสติกคลุมไว้ประมาณ 5 วันหลังจากนั้นก็รดด้วยน้ำเอมไซม์ และคลุกเคล้าอีกทีหนึ่งพร้อมกับเอาพลาสติกคลุมไว้ประมาณ 5 วัน

                หลังจากนั้นก็เอาวัสดุที่ทำตามกระบวนการข้างต้นมาเกลี่ยบนพื้นซีเมนต์หรือพื้นปูน ให้กองหนาประมาณ 1 ศอก คลุมด้วยพลาสติก หรือกระสอนปาน หมักไว้ประมาร 5 วันจึงนำออมาใช้

วิธีสังเกตว่า ปุ๋ยหมักชีวภาพ ที่เราหมักมีคุณภาพดีหรือไม่ดีก็ดูได้จาก ราสีขาวที่เกิดขึ้นและกลิ่นหมอ ซึ่งถ้ามีสองลักษณะที่บอกถือว่าปุ๋ยหมักที่เราหมักนั้นมีคุณภาพดีจริง

วิธีใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ

ก็เพียงทำการผสมดินที่เราหมักเป็นปุ๋ยแล้วกับดินที่ทุบละเอียดและแกลบดำอย่างละเท่าๆกัน คลุกเคล้าส่วนผสมต่าง ๆให้เข้ากันดี หลังจากนั้นก็สามารถที่จะนำไปใช้งานได้ทันที ดินที่เราหมักเรียบร้อยแล้วจะมีธาตุอาหารที่ต้นกล้าต้องการซึ่งสามารถที่จะใช้งานได้กับต้นไม้ทุกชนิดเลยครับ หรือจะเอาไปรองก้นหลุมก็ได้เช่นกัน

ก็จะได้เป็นปุ๋ยหมักที่เราต้องการและนำไปใช้งานได้เลยครับก็จะได้เป็นปุ๋ยหมักที่เราต้องการและนำไปใช้งานได้เลยครับ