ThaiArcheep.com

วิธีปลูกส้มนอกฤดู

                ส้ม ถือได้ว่าเป็นผลไม้ยอดนิยมของคนไทยและคนจีน เพราะส้มนั้นจะบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์และความเจริญ ซึ่งนิยมที่จะซื้อส้มเป้นของฝากในงานมงคลเสมอ ๆ นอกจากนั้นด้วยคุณประโยชน์และรสชาติของส้มที่เป็นที่ถูกอกถูกใจ

ส้มเป็นผลไม้ยอดนิยมของคนไทยส้มเป็นผลไม้ยอดนิยมของคนไทย

อาชีพเกษตรกรรม ที่ผมจะพูดถึงในวันนี้เป็นการเพิ่มผลผลิตของส้มให้มีมูลค่ามากขึ้นด้วยการปลูกส้มนอกฤดูซึ่งเราสามารถทำได้เพราะได้มีการทดลองแล้วว่าผลผลิตที่ออกมามีคุณภาพเหมือนกับส้มในฤดูไม่มีผิดเพี้ยนแม้แต่น้อยเลยละครับ ส้มเป็นผลไม้เศรษฐกิจชนิดหนึ่งของไทย เพราะเป็นผลไม้ที่ทานง่านและมีประโยชน์มาก ปัจจุบันแหล่งปลูกส้มที่ใหญ่ที่สุดก็อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยส้มจะมีผลผลิตมากในเดือนมกราคม ดังนั้นการทำให้ส้มออกนอกฤดูได้ จะช่วยให้เกษตรกรที่ปลูกส้มนอกฤดูมีรายได้มากขึ้น

วิธีการทำส้มนอกฤดู

การปลูกส้มให้ได้ผลผลิตทีดีนั้นจะต้องมีการดูแลดินให้มีธาตุอาหารที่สมบูรณ์เพราะว่าส้มเป็นผลไม้ที่ต้องการธาตุอาหารที่สูงมาก และชอบดินร่วนซุยน้ำไม่ขังระบายน้ำได้ดีและอากาศถ่ายเทได้สะดวก ส้มเป็นพืชที่หากินบริเวณผิวดิน มีระบบรากอ่อนแอ เน่าง่าย ถ้าหากรากลึก น้ำขังดินแน่น จะทำให้ระบบรากเสียหายหากินไม่ได้ และส้มก็จะตายในที่สุด

ส้มนั้นมีหลากหลายพันธุ์แต่ทุกพันธุ์ก็สามารถทำวิธีนี้ได้เหมือนกันส้มนั้นมีหลากหลายพันธุ์แต่ทุกพันธุ์ก็สามารถทำวิธีนี้ได้เหมือนกัน

การปลูกส้มจะต้องจัดรากให้แผ่กระจายออก ไม่ปล่อยให้รากขด บำรุงดินด้วยปุ๋ยหมัก และใส่จุลินทรีย์ไตโครเดอร์มาหรือจุลินทรีย์คีโตเมียมทุก ๆ 3 ถึง 4 เดือน จุลินทรีย์เหล่านี้จะช่วยในการรักษาระบบรากของต้นส้มให้แข็งแรง และหาอาหารได้มากขึ้น เพื่อให้ต้นส้มแข็งแรงขึ้น

ส้ม สามารถที่จะเก็บผลผลิตได้ต้องใช้เวลาประมาณ 10 เดือน โดยส่วนมากแล้วดอกส้มจะอออกมาประมาณเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมและนับไปอีก 10 เดือนก็จะมาสามารถเก็บเกี่ยวได้ก็ประมาณเดือนมกราคมปีถัดไป ซึ่งในช่วงมกราคมนั้นเองผลผลิตส้มจะออกมามากและล้นตลาดทำให้ราคาของส้มตกต่ำ ซึ่งวิธีจะแก้ปัญหานี้ได้ก็ต้องทำการบังคับให้ส้มออกนอกฤดู

หน้าตาของฮอร์โมนจิบเบอเรลลินหน้าตาของฮอร์โมนจิบเบอเรลลิน

ซึ่งการการปลูกส้มนอกฤดูนั้น โดยเราจะต้องเริ่มเตรียมการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ส้มจะมีอายุ 8 เดือน เริ่มสุกให้ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนทางดิน และฉีดพ่นฮอร์โมนจิบเบอเรลลินทางใบ เริ่มฉีดช่วงเดือนธันวาคม จะฉีดกี่ครั้งขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปีด้วย ถ้าหนาวมากให้ฉีดครั้งละ 3 ถึง 4 ครั้ง โดยระยะเวลาการฉีดครั้งละ 15 วัน แต่ถ้าหนาวน้อยก็ฉีดครั้งละ 2 ถึง 3 ครั้งก็พอแล้ว และการฉีดฮอร์โมนก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเก็บผลผลิตด้วยเช่นกัน สมมุติว่า ถ้าจะดึงส้มให้สุกช้าไป 1 เดือน ให้ฉีดฮอร์โมน 1 ครั้ง ถ้าจะดึงไป 2 เดือน ก็ควรที่จะฉีด 2 ครั้ง การทำให้ส้มออกนอกฤดูเพียงครั้งเดียวก็จะทำให้วงจรการออกดอกติดผลของส้มเลือนไปอย่างยั่งยืนในปีต่อๆไปด้วยเรียกว่าทำครั้งเดียวก็สามารถที่จะเก็บผลผลิตนอกฤดูได้เลย

ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นช่วงที่ส้มราคาแพงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นช่วงที่ส้มราคาแพง

ส่วนเรื่องราคานั้นถ้าส้มในเดือนมากราคามจะตกกิโลกรัมละ 30 บาท แต่ถ้าเป็นช่วงเดือนกุมภาพันธ์หรือช่วงเดือนอื่นส้มจะตกกิโลกรัมละ 50 ถึง 60 บาทเลยทีเดียว