ThaiArcheep.com

วิธีเพาะพันธุ์เมล็ดผัก และต้นไม้ชนิดอื่น

                เพื่อนๆไทยอาชีพที่ชอบเกี่ยวกับการเกษตร และสนใจ อาชีพเกษตรกรรม ต้องรู้จักวิธีเพาะต้นกล้าของพืชซึ่งเป็นเหมือนกับการเรียนชั้นเริ่มต้นเหมือนกับเราเข้าเรียนอนุบาลซึ่งเป็นสิ่งแรกที่เราจะต้องเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับการที่จะเป็นเกษตรกรที่ดีหรือนักเล่นต้นไม้ที่ดีจะต้องรู้จักการขยายพันธุ์ต้นไม้

เมล็ดพันธุ์ต้องดี ดินก็ต้องดีด้วยเมล็ดพันธุ์ต้องดี ดินก็ต้องดีด้วย

ถ้าว่าด้วยการ ขยายพันธุ์ต้นไม้ นั้นมีอยู่หลากหลายอย่างทั้งการเพาะเมล็ด การตอนกิ่ง การทาบกิ่ง การต่อกิ่ง ซึ่งแต่ละวิธีที่ผมบอกมาข้างต้นนั้นเป็นวิธีขยายพันธุ์ต้นมั้งนั้น แต่สำหรับพืชผักที่เป็นประเภทไม้ยืนต้น ไม้ล้มลุก และไม้เลื้อยส่วนมากแล้วจะขยายพันธุ์จากเมล็ดทั้งนั้น มีส่วนน้อยที่ใช้กิ่งในการปักชำ ซึ่งวันนี้ผมจะพูดถึงการเพาะพันธุ์ด้วยเมล็ดก่อนเลยนะครับ

   สิ่งที่ต้องเตรียมในการเพาะพันธุ์เมล็ด

  1. ถาดในการเพาะพันธุ์จะเป็นถาดหลุดที่ไว้สำหรับการเพาะต้นกล้า หรือจะเป็นวัสดุเหลือใช้ที่มีปากกว้างอย่างเช่นตะกร้า ก็สามารถที่จะเอาเป็นภาชนะในการเพาะพันธุ์ได้เช่นกันที่สำคัญภาชนะนั้นจะต้องระบายน้ำได้ดี
  2.  กระดาษหนังสือพิมพ์
  3. มุ่งลวดที่ไว้สำหรับร่อนดินให้ละเอียด
  4. ดินที่จะปลูกที่ปรุงดินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  5. ไม่บรรทัดหรือตะเกียบหรืออะไรก็ได้ที่เป็นตรง ๆ

ถาดเพาะกล้าพืชผักถาดเพาะกล้าพืชผัก

ขั้นตอนในการเพาะต้นกล้า

  1. นำเมล็ดพันธุ์ผักมาแช่น้ำไว้ประมาณ 6 ชั่วโมงซึ่งการแช่น้ำนี้จะช่วยให้อัตราการงอกของเมล็ดจะเพิ่มขึ้น และจากนั้นก็ห่อผ้าไว้ซัก 1 คืนก็พอแล้ว
  2. หลังจากนั้นก็เตรียมดินและภาชนะในการเพาะต้นกล้าซึ่งหนังสือพิมพ์ที่เตรียมไว้ก็เอามาลองก้นภาชนะไม่ให้ดินไหลไปไหน นำดินที่เตรียมไว้ไปปรุงให้ดินมาตุอาหารที่เพียงพอ หลังจากนั้นก็ค่อย ๆเอาดินมาใส่ใสภาชนะที่เตรียมไว้ ไม้บรรทัดมากดให้เป็นเส้น ๆหลังจากนั้นก็เอาเมล็ดพันธุ์มาหยอดลงตามร่องที่เตรียมไว้ และใช้ไม้บรรทัดที่เตรียมไว้เกลี่ยดินกลบเมล็ดพันธุ์บาง ๆ
  3. นำหนังสือพิมพ์ที่เหลือหรือถ้าไม่มีหนังสือพิมพ์ก็หาฟางมาคลุมเพื่อไม่ให้เวลารดน้ำโดนดินโดยตรง ถ้าน้ำโดนดินโดยตรงแล้วดินที่กลบเมล็ดอยู่จะกระเด็นขึ้นมาและจะทำให้เมล็ดที่เราเพาะกระเด็นไปคนละทิศคนละทางด้วย
  4. รดน้ำเช้าเย็น เมื่อผ่านไปได้ประมาณ 3 ถึง 4 วัน กล้าผักก็จะงอกขั้นมาให้เอากระดาษหนังสือพิมพ์ออกหรือถ้าเป็นฟางก็เอาออกบ้างแต่ไม่ต้องหมด โดยนำภาชนะที่ทำการเพาะต้นกล้าไปวางไว้กลางแดดซึ่งต้องมีที่บังแสงบังแดดไว้ให้ด้วย ต่อมาอีกประมาณ 20 วันถัดไปต้นกล้าจะแข็งแรงขึ้นและพร้อมที่จะให้ย้ายลงแปลงปลูกอีกทีหนึ่ง

เพาะกล้าในตะกร้าให้เป็นแนวสวยงามเพาะกล้าในตะกร้าให้เป็นแนวสวยงาม

แต่ถ้าเป็น การเพาะพันธุ์ผัก ประเภทกินผักเถาและไม้เลื้อยนั้นจะแตกต่างกันตรงที่ในส่วนของการแช่เมล็ดผักที่มีน้ำร้อนและน้ำเย็นอย่างละเท่ากัน และถ้าเป็นเมล็ดพันธุ์ผักที่มีเปลือกแข็งให้ตดเปลือกด้านบนออกเล็กน้อยก่อนที่จะนำไปแช่น้ำ และนำเมล็ดพันธุ์ผักที่แช่ไปปลูกลงในถุงดำที่เตรียมไว้ ซึ่งในถุงดำจะเป็นกายมะพร้าวสับครึ่งถุง นอกจากนั้นขั้นตอนทุกอย่างก็เหมือนกัน  ผมหวังว่าเพื่อนๆไทยอาชีพที่สนใจเกี่ยวกับเกษตรกรจะได้ประโยชน์จากบทความนี้นะครับ

วิธีเพาะกล้าที่ถูกต้องวิธีเพาะกล้าที่ถูกต้อง