ThaiArcheep.com

วิธีเพาะเห็ดฟางปลอดสารพิษจากทลายปาล์มน้ำมัน

                หนึ่งในอาชีพเกษตรกรรมที่น่าสนใจอาชีพหนึ่งก็คือการเพาะเห็ด การเพาะเห็ดสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างมากมาย แต่เมื่อเหรียญยังมีสองด้านการทำอาชีพเพาะเห็นขายก็สามารถทำให้คนเจ๊งได้เหมือนกัน สาเหตุส่วนใหญ่ที่เจ๊งจากการเพาะเห็ดนั้นก็คือการไม่วางแผนในการผลิตที่ดีเพราะการเพาะเชื้อเห็ดต้องมีขั้นตอนมากมายและต้องมีความชำนาญบวกกับความรู้พอสมควร แต่สิ่งที่กล่าวมาไม่ใช่ให้คนที่เริ่มต้นท้อก่อนที่จะทำแต่อยากจะให้ศึกษาข้อมูลก่อนที่จะทำอะไรสักอย่างให้จริงจังให้เข้าใจทุกอย่างซะก่อนจะลงมือทำ เมื่อลงมือทำแล้วก็จะต้องมีการลองผิดลองถูกและจดบันทึกทุกอย่างไว้เพื่อนำสิ่งที่ผิดพลาดไปแก้ไขต่อไปนั้นเอง ซึ่งการเพาะเห็ดก็เช่นกัน

1หนึ่งในอาชีพที่น่าสนใจการ

ที่มาhttp://www.tnamcot.com/content/153516

หนึ่งในอาชีพที่น่าสนใจการเพาะเห็ดฟางปลอดสารพิษจากทลายปาล์มน้ำมัน

                การเพาะเห็ดฟางปลอดสารพิษจากทลายปาล์มน้ำมัน นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งจากการเรียนรู้ของเกษตรกรเช่นกัน เกษตรกรท่านนี้มีการเรียนรู้และศึกษาหาข้อมูลอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับมีการถามหาความรู้จากผู้รู้ต่าง ๆเพื่อการปรับใช้กับการเพาะเห็ดฟางของตัวเองสุดท้ายเกษตรกรท่านนี้ก็ประสบความสำเร็จสามารถเพาะเห็ดฟางปลอดสารพิษจากทลายปาล์มน้ำมัน ซึ่งให้ผลผลิตดีอย่างมาก โดย 3 เดือนสามารถสร้างรายได้ถึง 5 แสนบาทเลยทีเดียว2เห็ดฟางสามารถสร้างรายได้

ที่มาhttp://www.tnamcot.com/content/153516

เห็ดฟางสามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ

การเพาะเห็ดฟางปลอดสารพิษจากทลายปาล์มน้ำมัน

วิธีการเพาะเห็ฟางปลอดสารพิษจากทลายปาล์มน้ำมัน นั้นต้องมีวิธีการหลายอย่างแต่ทุกอย่างที่ทำไปล้วนมีเหตุผลทั้งนั้นเริ่มจากการนำทลายปาล์มที่ได้นั้นมาแช่น้ำที่ผสมกับจุลินทรีย์จากมูลค้างคาว เพื่อเป็นการกำจัดเชื้อราและหนอนจากทลายปาล์ม หนอนจากทลายปาล์มนั้นเป็นศัตรูตัวสำคัญของการเพาะเห็ดฟางอย่างมากเลย จำเป็นต้องมีการกำจัดก่อนซึ่งการกำจัดในสมัยก่อนจะกำจัดด้วยความร้อนแต่หนอนก็ทนความร้อนได้ แต่การกดหนอนให้จมน้ำตายเป็นการช่วยให้หนอนในทลายปาล์มที่เป็นวัสดุเพาะตายทั้งหมด นอกจากนั้นการที่เอาน้ำผสมจุลินทรีย์จากมูลค้างคาวนั้นก็เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณธาตุอาหารให้กับทลายปาล์มอีกทางหนึ่งเช่นกัน3ทลายปาล์มที่นำมาเพาะเชื้อ

ที่มาhttp://www.tnamcot.com/content/153516

ทลายปาล์มที่นำมาเพาะเชื้อเห็ดควรที่จะนำไปแช่น้ำก่อนทุกครั้ง

                เราจะแช่ทลายปาล์ในน้ำที่ผสมจุลินทรีย์จากมูลค้างคาวเป็นเวลา 2 วันหลังจากนั้นก็นำมาเข้าโรงเรือนที่เตรียมไว้ในร่องสวนปาล์ม โรยเชื้อเห็ดและคลุมด้วยผ้าสีดำเป็นอันเสร็จเรียบร้อย ซึ่งการทำโรงเรือนที่สูงจากพื้นดินดีกว่าการทำโรงเรือนบนพื้นดินเพราะผลผลิตที่ได้จะเจริญเติบโตได้ดีกว่า ให้ผลผลิตได้เต็มที่ ปลอดภัยจากสารพิษ อายุการเก็บเกี่ยวยาวนานกว่า4แช่ทลายปาล์มนั้นก็เพื่อ

ที่มาhttp://www.tnamcot.com/content/153516

แช่ทลายปาล์มนั้นก็เพื่อกำจัดหนอนและเชื้อรา

                อีกหนึ่งเทคนิคที่ทำให้เห็ดฟางมีดอกใหญ่น้ำหนักดี สีสวย เนื้อนุ่มเหนียว รสชาติหวาน เป็นที่ต้องการของตลาดนั้นเกษตรท่านนี้ใช้น้ำมะพร้าว 2 ลูก กับไขไก่ 2 ลูกผสมในน้ำ 20 ลิตรและทำการฉีดพ่นที่โรงเรือนที่เพาะเห็ดฟางทุก ๆ 3 วันครั้งก็จะช่วยให้เห็ดฟางมีดอกใหญ่ ออกดอกเยอะด้วย5อีกหนึ่งเทคนิคในการ

ที่มาhttp://www.tnamcot.com/content/153516

อีกหนึ่งเทคนิคในการทำให้เห็ดฟางมีดอกใหญ่

                เทคนิคต่าง ๆที่กล่าวมานี้ไม่มีข้อจำกัดตายตัวเราสามารถพัฒนาเพิ่มเติมเข้าไปได้ซึ่งก็ต้องมีการลองผิดลองถูกต่อไปแต่วิธีดังกล่าวนี้เกษตรกรท่านนี้ได้ทดลองและประสบความสำเร็จมาแล้วการ เพาะเห็ดฟางปลอดสารพิษจากทลายปาล์ม แบบเกษตรกรท่านนี้ถือว่าเป็นการทำเกษตรแบบอินทรีย์จริง ๆ6การทำเกษตรไม่มีกฏตายตัว

ที่มาhttp://www.tnamcot.com/content/153516

การทำเกษตรไม่มีกฏตายตัว