ThaiArcheep.com

ว่านยารักษาโรค : ว่านพญาว่าน

                สวัสดีครับเพื่อนๆไทยอาชีพหลังจากที่ผมได้นำเสนอวิธีปลูกว่านไปแล้วซึ่งถ้าเพื่อนๆสนใจที่อยากจะปลูกว่าผมแนะนำให้เพื่อนๆเลือกก่อนครับว่าอยากจะได้ว่าที่มีสรรพคุณอย่างไหน

การปลูกว่านก็ถือได้ว่าเป็น อาชีพเกษตรกรรม เหมือนกันนะครับเพราะว่ามีเกษตรกรบ้างรายที่ปลูกจนรวยมาแล้ว เหตุว่าเมื่อตลาดต้องการว่านชนิดไหนชนิดหนึ่ง ว่านชนิดนั้นจะมีราคาที่สูงมากสูงจนไม่น่าเชื่อเท่าที่ผมเคยเห็นมาก็เป็นหลักแสนเลยทีเดียว

ซึ่งในบทความต่อ ๆไปผมจะจำแนกว่านแต่ละชนิดตามสรรพคุณและความเชื่อของแต่ละว่าน ว่าน นั้นเป็นพืชที่เกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติถ้าไม่พูดถึงสิ่งเหนือธรรมชาติของว่านแล้วก็คงบอกได้ว่าว่านเป็นสมุนไพรที่ไว้รักษาโรคต่าง ๆได้มากมาย แน่นอนว่านี่คือคุณสมบัติหลักของว่านทุกชนิดเลยละครับ

พญาว่านควรที่จะปลูกเดี่ยว ไม่ควรปลูกว่านอื่นในกระถางเดี่ยวกันพญาว่านควรที่จะปลูกเดี่ยว ไม่ควรปลูกว่านอื่นในกระถางเดี่ยวกัน

ลักษณะทั่วไปของว่านพญาว่าน

ขึ้นชื่อว่าเป็นพญาว่านจะต้องบอกเลยว่าเป็นว่านที่มีคุณสมบัติเหนือว่านๆอื่นๆแน่นอน นอกจากชื่อว่า ว่านพญาว่าน แล้วยังมีอีกชื่อหนึ่งที่เขาเรียกกันก็คือ  ว่านจ่าว่าน ซึ่งชื่อนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไรแต่เราก็ต้องรู้ไว้เพื่อมีใครเรียกหรือบอกให้ฟังก็จะได้รู้ว่านี่คงพญาว่านนั่นเอง

ลักษณะของพญาว่าน จะมีต้น ใบ และหัวคล้ายกับขมิ้นอ้อย กระดูกใบแดง ลำต้นสีแดงเห็นเด่นชัด เนื้อในของหัวว่านพญาว่านนั้นจะมีสีเหลืองอ่อน ซึ่งการปลูก พญาว่าน นั้นควรที่จะปลูกแยกจากว่านต้นอื่น เพราะว่าถ้าปลูกว่านต้นอื่นในกระถางเดียวกับพญาว่านแล้ว ว่านที่ปลูกด้วยจะกลายพันธุ์เป็นพญาว่านไปด้วยเลย ซึ่งการปลูกจะต้องระวังให้มาก

ต้นและใบของพญาว่านจะคล้ายกับว่านอีกหลาย ๆชนิดเช่น มหาเมฆ พยับหมอก ขมิ้นดำ มีข้อสังเกตที่ไว้สังเกตพญาว่านก็คือตรงกระดูกใบจะเป็นสีแดงเรื่อย ๆริมขอบใบสีเขียวมากกว่าพื้นใบ ริมใบยังมีขอบขาวนิด ๆใบจะเล็กกว่าว่านที่ได้ยกตัวอย่างมา

ดอกของว่านพญาว่านดอกของว่านพญาว่าน

วิธีการปลูกว่านพญาว่าน

พญาว่าน นั้นชอบดินที่มีการระบายน้ำได้ดีและมีระบบระบายอากาศในดินได้เป็นอย่างดีด้วย ซึ่งดินชนิดนี้ก็คือดินร่วนปนทรายซึ่งเป็นดินที่เหมาะสำหรับการปลูกว่านมากที่สุด ก่อนที่จะปลูกเราควรเตรียมเศษอิฐ เศษกระถางรองก้นหลุมเสมอ แต่ให้จำไว้เลยนะครับว่า พญาว่าน นั้นควรที่จะปลูกต้นเดียวไม่มีว่านอื่นปลูกด้วย หลังจากนั้นเทดินใส่กระถางพร้อมกับเอาหัวว่านพญาว่านใส่ลงไปปลูกในกระถางด้วยกลบดินให้หัวโผล่ขึ้นมานิดหนึ่งหลังจากนั้นก็รดน้ำแต่อย่าให้ชุ่มมากนะครับ

หัวของว่่านพญาว่านหัวของว่่านพญาว่าน

ประโยชน์และอนุภาพของพญาว่าน

เรื่องของสรรพคุณของ พญาว่าน นั้นจะเด่นในเรื่องของการรักษาโรคภัยแต่ในทางใจนั้นก็เด่นและเป็นที่นิยมเหมือนกันคือเขากล่าวกันว่าเป็นว่านที่มีสรรพคุณในการคุ้มครองกำลังว่านต่าง ๆให้ทรงตัวทรงอนุภาพให้คงทนถาวร และมีอนุภาพในการป้องกันเสนียดจัญไรพิษร้ายต่าง ๆ

ในทางการแพทย์แล้วได้มีการบันทึกไวว่า เมื่อกินหรือถูกพิษว่านร้ายหรือต้นไม้มีพิษต่าง ๆ เช่น ถูกว่านตอดเป็นแผลรักษาไม่หาย ให้นำหัวจ่าไปฝนทาและกิน แผลนั้นจะหายอย่างรวดเร็วในทันที

พญาว่านอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าว่านมหาเมฆพญาว่านอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าว่านมหาเมฆ