ThaiArcheep.com

ว่านยารักษาโรค : ว่านรางนาก

                สวัสดีครับเพื่อนๆไทยอาชีพหลังจากที่ผมได้นำเสนอวิธีปลูกว่านไปแล้วซึ่งถ้าเพื่อนๆสนใจที่อยากจะปลูกว่าผมแนะนำให้เพื่อนๆเลือกก่อนครับว่าอยากจะได้ว่าที่มีสรรพคุณอย่างไหน

การปลูกว่านก็ถือได้ว่าเป็น อาชีพเกษตรกรรม เหมือนกันนะครับเพราะว่ามีเกษตรกรบ้างรายที่ปลูกจนรวยมาแล้ว เหตุว่าเมื่อตลาดต้องการว่านชนิดไหนชนิดหนึ่ง ว่านชนิดนั้นจะมีราคาที่สูงมากสูงจนไม่น่าเชื่อเท่าที่ผมเคยเห็นมาก็เป็นหลักแสนเลยทีเดียว

ซึ่งในบทความต่อ ๆไปผมจะจำแนกว่านแต่ละชนิดตามสรรพคุณและความเชื่อของแต่ละว่าน ว่าน นั้นเป็นพืชที่เกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติถ้าไม่พูดถึงสิ่งเหนือธรรมชาติของว่านแล้วก็คงบอกได้ว่าว่านเป็นสมุนไพรที่ไว้รักษาโรคต่าง ๆได้มากมาย แน่นอนว่านี่คือคุณสมบัติหลักของว่านทุกชนิดเลยละครับ

ต้นว่านรางนาก เป็นต้นไม้ทรงเตี้ยต้นว่านรางนาก เป็นต้นไม้ทรงเตี้ย

ลักษณะทั่วไปของว่านรางนาก

ว่านรางนากเป็นว่านที่มีคุณทางด้านเมตตามาหานิยม ใครที่ปลูกว่านนี้จะมีสิริมงคล มีแต่ความโชคดีเข้ามาหาเสมอซึ่งว่านนี้สมควรที่จะปลูกคู่กับอีก 2 ว่านซึ่งผมเองได้นำเสนอมาก่อนหน้านี้แล้วว่าว่านที่สมควรที่จะเปิดคู่กับว่านรางนากก็คือว่านรางเงิน และว่านรางทอง ถ้า 3 ว่านนี้อยู่ด้วยกันจะยิ่งเพิ่มอนุภาพทางเมตตามหานิยมได้มากยิ่งขึ้น

ลักษณะของว่านรางนากนั้นจะมีหัวว่านกลมคล้ายกับหัวหอมใหญ่ ฝังอยู่ใต้ดิน ใบจะงอกจากหัว ลักษณะใบหนาและแข็ง ลักษณะเช่นเดียวกันกับว่านรางทอง จนทำให้หลายคนสับสนระหว่าง 2 ว่านนี้  ซึ่งว่านรางนากจะมีดอกลักษณะเดียวกับว่านสี่ทิศ ที่มีดอกเป็นสีชมพูแสด โดยก้านดอกจะมีสีเขียวนวลยาวสูงพ้นใบ ดอกเป็นรูปทรงกรวย ปลายดอกแยกออกมาเป็น 6 กลีบ ช่อหนึ่งจะมีดอก 2 ถึง 4 ดอก ซึ่งลักษณะภายนอกถ้าคนไม่ชำนาญจะแยกไม่ออกเลยสำหรับว่านรางทอง กับว่านรางนาก โดยการจำแนกว่านทั้งสองแบบนี้ควรที่จะใช้ประสบการณ์และผู้รู้ในการดูว่านด้วย เพราะว่าน 2 ชนิดนี้เหมือนกันอย่างมาก

ว่านรางนาก มีสรรพคุณในการเป็นยารักษาโรคว่านรางนาก มีสรรพคุณในการเป็นยารักษาโรค

วิธีการปลูกว่านรางนาก

ว่างรางนาก เหมาะที่จะปลูกกับดินที่สามารถระบายน้ำได้ดี ด้วยเหตุที่ว่าว่านรางนากนั้นมีความเปราะบางเรื่องของหัวว่านทีมักจะเน่าง่าย เพียงน้ำขังไม่นานหัวว่านก็จะเน่าเสียทั้งหมด เลยทำให้เราต้องคัดสรรดินที่จะนำมาปลูกดินที่เหมาะที่สุดในการปลูกว่านรางนาก ก็คือดินร่วนปนทรายที่มีคุณสมบัติในการระบายน้ำได้ดีและมีการถ่ายเทอากาศได้ดีอีกด้วย

การเลือกกระถางก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นกันนะครับ สำหรับว่านรางนากนั้นเหมาะที่จะปลูกในกระถางทรงเตี้ยเพราะตัวว่านเองจะเข้ากับกระถางทรงนี้มากที่สุด ก่อนที่จะปลูกเราควรที่จะเตรียมเศษอิฐ และเศษถ่านที่ทุบละเอียดแล้วใส่ไปที่ก้นกระถางเพื่อช่วยในการระบายน้ำให้ดีขึ้นหลังจากนั้นก็นำหัวว่านมาปลูกโดยการนำดินมากลบที่หัวว่านโดยเพื่อให้หัวว่านโผล่ขึ้นมาจากดินเล็กน้อย  ควรที่จะรดน้ำเช้า เย็น แต่ไม่ควรที่จะให้โดนแดดจัด ๆควรที่จะหาสถานที่มีแดดร่ำไร การขยายพันธุ์จะขยายพันทางหัวว่านอย่างเดียว

ลักษณะดอกของว่านรางนากลักษณะดอกของว่านรางนาก

ประโยชน์และอนุภาพของว่านรางนาก

ว่านรางนาก เป็นว่านที่มีคุณประโยชน์ในด้านเมตตามหานิยมอย่างสูง และในทางคงกระพันชาตรีว่านรางนากก็มีอนุภาพทางนี้ด้วยเช่นกัน หากปลูกไว้ในร้านค้าจะทำให้ลูกค้าเข้าร้านมากขึ้น  ซึ่งว่านรางนากถือได้ว่าเป็นว่านที่มีสิริมงคลอย่างมาก

ส่วนสรรพคุณทางยานั้นสามารถช่วยในการรักษาแผลและรักษาอาการเคล็ดขัดยอกได้ดีเลยทีเดียว

นอกจากสรรพคุณทางยาแล้วก็ยังสามารถเป็นไม้ประดับได้เหมือนกันนอกจากสรรพคุณทางยาแล้วก็ยังสามารถเป็นไม้ประดับได้เหมือนกัน

ว่านยารักษาโรค : ว่านรางทอง

                สวัสดีครับเพื่อนๆไทยอาชีพหลังจากที่ผมได้นำเสนอวิธีปลูกว่านไปแล้วซึ่งถ้าเพื่อนๆสนใจที่อยากจะปลูกว่าผมแนะนำให้เพื่อนๆเลือกก่อนครับว่าอยากจะได้ว่าที่มีสรรพคุณอย่างไหน

การปลูกว่านก็ถือได้ว่าเป็น อาชีพเกษตรกรรม เหมือนกันนะครับเพราะว่ามีเกษตรกรบ้างรายที่ปลูกจนรวยมาแล้ว เหตุว่าเมื่อตลาดต้องการว่านชนิดไหนชนิดหนึ่ง ว่านชนิดนั้นจะมีราคาที่สูงมากสูงจนไม่น่าเชื่อเท่าที่ผมเคยเห็นมาก็เป็นหลักแสนเลยทีเดียว

ซึ่งในบทความต่อ ๆไปผมจะจำแนกว่านแต่ละชนิดตามสรรพคุณและความเชื่อของแต่ละว่าน ว่าน นั้นเป็นพืชที่เกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติถ้าไม่พูดถึงสิ่งเหนือธรรมชาติของว่านแล้วก็คงบอกได้ว่าว่านเป็นสมุนไพรที่ไว้รักษาโรคต่าง ๆได้มากมาย แน่นอนว่านี่คือคุณสมบัติหลักของว่านทุกชนิดเลยละครับ

หน้าตาของว่านรางทองหน้าตาของว่านรางทอง

ลักษณะทั่วไปของว่านรางทอง

ก่อนหน้านี้ผมเคยนำเสนอเกี่ยวกับว่านรางเงินไปแล้วที่ผมบอกว่าการปลูกว่านรางเงินนั้นควรปลูกคู่กับว่านรางทองและว่านรางนาก ซึ่ง 3 ว่านนี้ให้คุณทางด้านเมตตามหานิยมอย่างสูงเลย แต่คราวนี้ผมจะมาพูดถึงว่านรางทองหลังจากที่พูดถึงว่านรางเงินไปแล้ว ว่านรางทองนั้นมีชื่อเรียกหลายชื่อเหมือนกัน อาทิ ว่านสี่ทิศรางทอง  ซึ่งแต่ละพื้นที่จะเรียกไม่เหมือนกัน

ลักษณะของ ว่านรางทอง มีลักษณะหัวว่านกลมคล้ายหอมหัวใหญ่ ภายในหัวมีลักษณะเป็นกลีบเรียงซ้อนกัน ผิวด้านนอกของหัวเป็นสีน้ำตาล เมื่อแกะผิวนอกออกจะเป็นสีขาวอมเขียว ใบคล้ายกับใบว่านรากนาก คือ ใบมีลักษณะเป็นวงรีรูปหอกปลายแหลม โคนใบสอบเรียว ขอบใบเรียว แต่สีของใบว่านรางทองจะออกสีอ่อนกว่า เส้นกลางใบหรือร่องกลางใบมีสีขาวอมเหลือง แต่เส้นเล็กกว่าเส้นกลางใบในว่านรางเงิน ลักษณะใบไม่ห่อส่วนท้องใบตรงโคนใบจะมีสีแดงเข้มเป็นสามเส้นริมขอบใบซ้าย ขวา และตรงเส้นกลางใบด้านหลังมีสีเข้ม แม้ใบจวนจะแห้งแต่ก็ยังเห็นได้ชัดเจน ดอกมีลักษณะเดียวกับว่านรางนาก มีกลีบดอก 6 กลีบ เป็นสีบานเย็นอมม่วงแก่กว่าว่านรางนากเล็กน้อย

ดอกของว่านรางทอง สีขาวสุดสวยดอกของว่านรางทอง สีขาวสุดสวย

วิธีปลูกว่านรางทอง

ว่านรางทอง เป็นว่านที่ขึ้นได้ดีในดินร่วนปนทรายหยาบที่ล้างสะอาดดีแล้วก่อนทำการปลูกควรวางหัวว่านตั้งตรงและกลบดินพอให้หัวเหลือโผล่พ้นดินบ้าง เพื่อที่จะให้ขยายแตกหน่อได้เร็ว และควรจัดให้มีการระบายน้ำดี ซึ่งมีข้อห้ามสำหรับว่านรางทองเหมือนกันคือ ว่านนี้ห้ามให้ผู้หญิงที่มีรอบเดือนถูกสัมผัสหรือรดน้ำเป็นอันขาด และควรที่จะปลูกในวันเกิดของผู้ปลูกซึ่งจะช่วยให้เกิดสิริมงคลมากยิ่งขึ้น

การขยายพันธุ์จะใช้การแยกหัวหรือแยกลำต้นที่เกิดใหม่มาปลูกใหม่

ว่านรางทอง จะมีเป็นลักษณะเป็นพุ่มว่านรางทอง จะมีเป็นลักษณะเป็นพุ่ม

ประโยชน์และอนุภาพของว่านรางทอง

ว่านรางทอง จะมีสรรถคุณทางยาในการรักษาฝี โดยนำหัวว่านหรือลำต้นใต้ดินมาฝนกับน้ำและทารักษาแผลฝีก็ได้เช่นกัน

ส่วนอนุภาพทางใจนั้นจะเด่นในเรื่องของเมตตามหานิยมเป็นหลัก ก็อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกละครับว่าว่านนี้นิยมปลูกกับว่านรางเงินกับว่านรางนาก จะทำให้ผู้ที่ปลูกว่าน 3 ชนิดนี้มีอำนาจทางเมตตามหานิยมสูงยิ่งขึ้นไป

 ส่วนมากจะปลูกว่านรางทองเป็นกลุ่มแบบนี้ละครับส่วนมากจะปลูกว่านรางทองเป็นกลุ่มแบบนี้ละครับ

ว่านยารักษาโรค : ว่านรางจืดเถา

                สวัสดีครับเพื่อนๆไทยอาชีพหลังจากที่ผมได้นำเสนอวิธีปลูกว่านไปแล้วซึ่งถ้าเพื่อนๆสนใจที่อยากจะปลูกว่าผมแนะนำให้เพื่อนๆเลือกก่อนครับว่าอยากจะได้ว่าที่มีสรรพคุณอย่างไหน

การปลูกว่านก็ถือได้ว่าเป็น อาชีพเกษตรกรรม เหมือนกันนะครับเพราะว่ามีเกษตรกรบ้างรายที่ปลูกจนรวยมาแล้ว เหตุว่าเมื่อตลาดต้องการว่านชนิดไหนชนิดหนึ่ง ว่านชนิดนั้นจะมีราคาที่สูงมากสูงจนไม่น่าเชื่อเท่าที่ผมเคยเห็นมาก็เป็นหลักแสนเลยทีเดียว

ซึ่งในบทความต่อ ๆไปผมจะจำแนกว่านแต่ละชนิดตามสรรพคุณและความเชื่อของแต่ละว่าน ว่าน นั้นเป็นพืชที่เกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติถ้าไม่พูดถึงสิ่งเหนือธรรมชาติของว่านแล้วก็คงบอกได้ว่าว่านเป็นสมุนไพรที่ไว้รักษาโรคต่าง ๆได้มากมาย แน่นอนว่านี่คือคุณสมบัติหลักของว่านทุกชนิดเลยละครับ

ว่านรางจืดเถาจะเป็นไม้เลื้อยว่านรางจืดเถาจะเป็นไม้เลื้อย

ลักษณะทั่วไปของว่านรางจืดเถา

ก่อนหน้านี้ผมได้เคยพูดถึงเกี่ยวกับว่านรางจืดต้นกันไปแล้วซึ่งหลายคนอาจจะเรียกว่าว่านรางจืดเฉย ๆก็ได้เหมือนกัน แต่สำหรับว่านรางจืดเถานั้นมีชื่อเรียกอยู่หลายอย่างอาทิ กำลังช้างเผือก ขอบชะนาง เครือเขาเขียว ยาเขียว คาย รางเย็น ดุเหว่า ทิดพุด น้ำนอง ย่ำแย้ แอดแอ ซึ่งแต่ละชื่อจะเรียกกันในแต่ละท้องถิ่นซึ่งทุกชื่อก็จะหมายถึงว่านรางจืดเถาทั้งนั้นละครับ

ลักษณะของว่านรางจืดเถานั้นจะเป็นไม้เถาเลื้อย ชอบพาดพันกับต้นไม้อื่น ๆเถาสามารถเลื้อยไปได้ไกลถึง 1.5 เมตรเลยทีเดียว โดยที่รางจืดชนิดเถามีอยู่ 3 ชนิดด้วยกันคือ

  1. ชนิดดอกสีขาว
  2. ชนิดดอกสีเหลือง
  3. ชนิดดอกสีม่วง

ซึ่งรางจืดสีม่วงนี้ในตำราที่มีการบันทึกไว้ท่านครูอาจารย์จะสอนให้เรียกว่า “รางจืดสีม่วง” มีสรรพคุณทางยามากกว่าชนิดอื่น ๆดอกออกเป็นช่อดกสวยงามดีไม้แพ้ดอกกล้วยไม้เลยทีเดียว

ว่านรางจืดเถา ถือได้ว่าเป็นว่านที่มีสรรพคุณทางยามากว่านรางจืดเถา ถือได้ว่าเป็นว่านที่มีสรรพคุณทางยามาก

วิธีการปลูกว่านรางจืดเถา

ว่านรางจืดเถานั้นสามารถขึ้นได้กับดินทุกชนิด แต่ดินที่เหมาะสำหรับการปลูกว่านรางจืดเถามากที่สุดก็คือดินร่วนปนทรายซึ่งมันสามารถที่จะระบายน้ำได้ดี และถ่ายเทอากาศได้ดี  กระถางที่ใช้ในการปลูกว่านรางจืดเถานั้นควรที่จะเป็นกระถางใหญ่ และเราควรที่จะเตรียมทำค้างไว้ให้ว่างรางจืดเถาเลื้อยด้วยเช่นกัน

หลังจากเตรียมดินเรียบร้อยแล้วก็ใส่ดินลงในกระถางที่เตรียมไว้โดยที่ก้นของกระถางมีการใส่ถ่านทุบละเอียดหรือจะเป็นเศษอิฐก็ได้ใส่ไปที่ก้นกระถางก่อนที่จะใส่ดินลงไปเพื่อให้ช่วยในการระบายน้ำให้ดีมากยิ่งขึ้น หลังจากนั้นก็ใส่ดินประมาณ 2 ใน3 ของกระถางพร้อมกับนำค้างมาปักไว้ก่อนและกลบดินอีกครั้ง หลังจากนั้นเอาเมล็ดที่เตรียมไว้หยอดลงในหลุม กลบดินในหลุมบ้าง ๆ ก่อนที่จะเอาฟางมาคลุมและรดน้ำตาม ซึ่งการรดน้ำนี้ไม่ควรที่จะรดจนชุ่ม แค่พอมีความชื้นในดินก็พอแล้ว

การขยายพันธุ์ว่านรางจืดเถานั้นจะใช้เมล็ดหรือการปักชำในการขยายพันธุ์

ว่านรางจืดเถา จะมีดอกที่สวยงามว่านรางจืดเถา จะมีดอกที่สวยงาม

ประโยชน์และอนุภาพของว่านรางจืดเถา

มีคนเคยเล่าให้ผมฟังว่า ถ้า ว่านรางจืดเถา ไปเกาะผลไม้ชนิดใด ผลไม้ต้นนั้นจะมีรสชาติจืดทั้งหมด ผมเองก็ยังไม่เคยพิสูจน์กับตาซะทีเพียงแต่ได้ฟังมาเท่านั้น

ส่วนสรรพคุณทางด้านยาก็จะเหมือนกับว่านรางจืดต้นที่เด่นในเรื่องของการถอนพิษหลังจากที่โดนแมลงสัตว์กัดต่อย หรือจะช่วยในการปรับธาตุแก้อาการร้อนในได้ดีอีกด้วย แถมยังช่วยในการขับไล่คุณไสยที่มีคนทำใส่ได้อีกด้วยถือว่าเป็นว่านที่มีสรรพคุณทางยาที่สูงมากชนิดหนึ่งเลยละครับ

ในทางกลับกันอนุภาพทางใจก็มีคุณทางด้านคงกระพันชาตรี และมีผลทางเมตตามหานิยมอีกด้วย

 นอกจากจะเป็นว่านที่มีคุณประโยชน์ทางยา ยังสามารถเป็นไม้ประดับได้ด้วยนอกจากจะเป็นว่านที่มีคุณประโยชน์ทางยา ยังสามารถเป็นไม้ประดับได้ด้วย

ว่านยารักษาโรค : ว่านรางจืดต้น

                สวัสดีครับเพื่อนๆไทยอาชีพหลังจากที่ผมได้นำเสนอวิธีปลูกว่านไปแล้วซึ่งถ้าเพื่อนๆสนใจที่อยากจะปลูกว่าผมแนะนำให้เพื่อนๆเลือกก่อนครับว่าอยากจะได้ว่าที่มีสรรพคุณอย่างไหน

การปลูกว่านก็ถือได้ว่าเป็น อาชีพเกษตรกรรม เหมือนกันนะครับเพราะว่ามีเกษตรกรบ้างรายที่ปลูกจนรวยมาแล้ว เหตุว่าเมื่อตลาดต้องการว่านชนิดไหนชนิดหนึ่ง ว่านชนิดนั้นจะมีราคาที่สูงมากสูงจนไม่น่าเชื่อเท่าที่ผมเคยเห็นมาก็เป็นหลักแสนเลยทีเดียว

ซึ่งในบทความต่อ ๆไปผมจะจำแนกว่านแต่ละชนิดตามสรรพคุณและความเชื่อของแต่ละว่าน ว่าน นั้นเป็นพืชที่เกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติถ้าไม่พูดถึงสิ่งเหนือธรรมชาติของว่านแล้วก็คงบอกได้ว่าว่านเป็นสมุนไพรที่ไว้รักษาโรคต่าง ๆได้มากมาย แน่นอนว่านี่คือคุณสมบัติหลักของว่านทุกชนิดเลยละครับ

ลักษณะว่านรางจืดต้นลักษณะว่านรางจืดต้น

ลักษณะทั่วไปของว่านรางจืดต้น

ว่านรางจืดต้น จะเป็นว่านที่ผมรู้จักดีเพราะว่ามันช่วยในการถอนพิษได้อย่างดี เวลาที่ผมฉีดยาฆ่าหญ้าผมก็จะกลับมากินรางจืดต้นเสมอละครับ ซึ่งรางจืดมีแบบที่เป็นเถากับเป็นต้นแต่วันนี้ผมขอพูดถึงรางจืดต้นก่อนละกันครับ

ลักษณะของว่านรางจืดต้นนั้นจะมีเหง้าหรือแง่ง เป็นส่วนที่ใช้ในการขยายพันธุ์ ลักษณะหัวจะกลมยาวมีข้อและปล้อง เนื้อในหัวมีสีขาวนวล มีกลิ่นหอม และรสเย็น ลักษณะใบรีรูปขอบขนาน ปลายใบเรียวแหลม ขอบใบเรียบ โคนใบเฉียงและขอบเรียว

รูปดอกเป็นช่อแบบช่อเชิงลง แบบเดียวกันกับดอกกระเจียว ดอกจะมีสีเหลืองสลับขาวช่อดอกสวยงามมาก ปลายช่อดอกมีสีม่วงแดง ประแต้มสลับกับสีเหลืองดูแปลกตา

ต้นรางจืดต้นกับรางจืดเถานั้นจะแตกต่างกันมากต้นรางจืดต้นกับรางจืดเถานั้นจะแตกต่างกันมาก

วิธีการปลูกว่านรางจืด

ว่านรางจืดต้นเป็นว่านที่ปลูกง่ายมากและขยายพันธุ์ได้เร็วด้วย ซึ่งสามารถที่จะขึ้นได้กับดินทุกชนิดแน่นอนว่าดินที่เหมาะสมที่สุดในการปลูกว่านรางจืดต้นนั้นก็คือ ดินร่วนปนทรายเพราะเป็นดินที่มีการระบายน้ำได้ดี นอกจากนั้นยังมีธาตุอาหารที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของว่านด้วย

หลังจากเตรียมดินเสร็จแล้วก็ควรที่จะเลือกกระถางที่พอเหมาะสมกับว่านที่เราจะปลูก โดยมีการใส่เศษอิฐ เศษกระเบื้องลงไปในก้นกระถางเพื่อให้ไปช่วยในเรื่องของการระบายน้ำได้ดี หลังจากนั้นก็ใส่ดินลงไปเกือบเต็ม เอาหัวว่านลงไปปลูกพร้อมกลบดินให้เหลือหัวว่านโผล่พ้นดินมาเล็กน้อย คอยระวังเรื่องน้ำขังดี โดยที่ว่านรางจืดนั้นจะชอบสถานที่ที่มีร่มรำไร ถ้าโดนแดดจัดจะทำให้รากและใบเน่าได้ การขยายพันธุ์จะขยายพันธุ์จาก เหง้าหรือแง่ง นั่นเอง

ดอกของว่านรางจืดต้นดอกของว่านรางจืดต้น

ประโยชน์และอนุภาพของว่านรางจืด

ว่านรางจืด จะเก่งและมีสรรพคุณเด่นในเรื่องของการเป็นยารักษาโรค ในการถอนพิษเป็นหลัก และยังแก้ลมเพลมพัด แก้พรายน้ำพรายบก พรายอากาศทุกชนิด หัวว่านจะมีกลิ่นและรสหอมเย็น มีสรรพคุณในการทำให้หายเมาได้ โดยใช้หัวว่านฝนกับน้ำหรือเหล้าขาวทั้งทาและดื่มได้ทั้งนั้นละครับ

ว่านรางจืดทั้งแบบเถาและต้นนั้นนิยมใช้เป็นยาถอนพิษ 22

ว่านรางจืดทั้งแบบเถาและต้นนั้นนิยมใช้เป็นยาถอนพิษ