ThaiArcheep.com

ว่าน : การจำแนกว่าน

                สวัสดีครับเพื่อนๆไทยอาชีพทุกท่าน วันนี้ผมอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องว่านจนจบผมรู้สึกได้แรงบันดาลใจอยากจะเขียนบอกเล่าเรื่องราวที่ได้มาให้เพื่อนๆฟัง เพื่อนๆรู้หรือเปล่าครับว่า การปลูกว่านนั้นก็เป็น อาชีพเกษตรกรรม ชนิดหนึ่งเหมือนกัน นาจะถูกจัดอยู่ในพวกไม้ประดับและสมุนไพรรักษาโรคเพราะสรรพคุณหลัก ๆของว่านนั้นจะเป็นพืชสมุนไพร แต่สรรพคุณที่มองไม่เห็นและเป็นที่กล่าวขานกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยา หรือนานกว่านั้นว่า

ว่านเสน่ห์จันทร์ขาว ดอกเป็นปลีว่านเสน่ห์จันทร์ขาว ดอกเป็นปลี

                ว่าน แต่ละชนิดจะมีความศักดิ์สิทธ์และความเข้มขลังในด้านอิทธิฤทธิ์ในตัวของว่านเอง เวลาปลูกว่านก็ขอให้ระลึกว่าเราปลูกพืชมหัศจรรย์อยู่ และควรที่จะทำร้านหรือโต๊ะตั้งไว้สำหรับการวางกระถางที่เราปลูกว่าน ไม่ควรที่จะว่างว่านไว้ในระดับพื้นเพราะว่าอาจจะทำให้มีการข้ามไปข้ามมา สรรพคุณที่เรามองไม่เห็นจะเสื่อมคลายไปได้

โดยบทความเกี่ยวกับว่านนี้ผมจะพูดเป็นมหากาพย์หลายบทความเลยละครับโดยผมแบ่งหัวข้อออกมาได้ดังนี้ ซึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะคลิกลิงค์ตามไปดูในหัวข้อที่สนใจได้เลยครับ

  1. ประวัติความเป็นมาของว่าน
  2. การจำแนกว่าน
  3. วิธีการเก็บ การขุด และการดูแลรักษาว่าน
  4. การปลูกและดูแลว่าน
  5. ข้อแนะนำในการบำรุงรักษาว่าน

โดยทั้ง 5 หัวข้อนี้ก็ยังมีแยกย่อยเข้าไปอีกแต่รับรองเข้าไปอ่านจะได้ความรู้เหมือนที่ผมได้ละครับ

ว่านนางพญาหงสาวดี มีหัวเป็นเหง้าว่านนางพญาหงสาวดี มีหัวเป็นเหง้า

การจำแนกว่าน

การปลูกว่ามีการสันนิษฐานว่ามีการนิยมเล่นว่านมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ซึ่งสมัยนั้นเป็นที่นิยมเล่นว่านกันมากและในสมัยขุนวรวงษาธิราช ก็นิยมเล่นว่านเช่นเดียวกัน นับตั้งแต่นั้นจนถึงปัจจุบัน ว่านก็ยังเป็นที่นิยมอยู่ ซึ่งมีทั้งนำว่านไปปลูกเพื่อต้องการอนุภาพจากตัวว่าน บ้างเอาว่านไปปลูกเพื่อทำยารักษาซึ่งว่านเองก็เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งเหมือนกัน

ว่าน แต่ละชนิดจะมีรูปพรรณสัณฐานที่แตกต่างกันไม่มากนัก โดยส่วนมากแล้วมักจะคล้ายคลึงกัน ซึ่งยากต่อการที่จะพิจารณาให้ถูกต้องได้ว่าเป็นว่านชนิดไหน เพราะแต่ละต้นจะมีสีที่แตกต่างกันนับแต่ที่ลำต้น ดอก ใบ ก้าน หรือกาบใบ แม้กระทั่งเนื้อในหัวว่าน ก็มีสีที่ผิดแผกแตกต่างกันไปแต่ละชนิดเลย  โดยเราสามารถแบบว่านได้ออกเป็น 4แบบตามลักษณะการขยายพันธุ์และลักษณะต้นและดอก

หัวเป็นเหง้า หมายถึงว่า ว่านต้นนั้นจะขยายพันธุ์จากต้นเดิมอย่างไรก็ตามเมื่อว่านขึ้นแล้ว จะผลัดใบทิ้งไปเรื่อย ๆ เมื่อวันเวลาผ่านไป ต้นแก่จะฝังอยู่ในดินบ้าง อยู่บนดินบ้าง ส่วนที่อยู่ในดินจะแทงหน่อจากข้อขึ้นมา ถ้าเราเห็นว่าเหง้านั้นยากเกินไป จะตัดเหง้าให้ห่างจากโคนต้นประมาณ 2 ถึง 3 นิ้วก็ได้ แล้วเอาเหง้าที่เราตัดมานำไปแยกปลูกในที่ใหม่ก็ได้เหมือนกัน

ว่านผู้เฒ่าเฝ้าบ้าน ก้านตรงยาวว่านผู้เฒ่าเฝ้าบ้าน ก้านตรงยาว

                หัวเป็นไหล หมายถึงไม่ใช่หัวในการขยายพันธุ์แต่จะใช้ไหลในการขยายพันธุ์ซึ่งไหลจะมีหน้าตาคล้าย ๆกับรากนั้นละครับ ไม่ว่าจะไปตรงไหนก็จะแตกข้อใหม่แทงขึ้นมาจากดินเสมอ

  ดอกเป็นปลี มีลักษณะคล้ายกับดอกจำปีหรือหัวปลีกล้วย  บางชนิดก็บาน บางชนิดก็ไม่บาน โดยส่วนมากแล้วว่านจะดอกของว่านจะไม่ค่อยบาน ว่านจำพวกมีดอกปลีก็มีดอกว่านเสือโคร่ง ดอกเงินไหลมา จะมีกาบดอกคอยเป็นพี่เลี้ยงอยู่ตลอดเวลา

ก้านดอกชูตรง เช่น ว่านรางเงิน ว่านรางทอง ว่านรางนาก และว่านนางคุ้ม ว่านผู้เฒ่าเฝ้าบ้าน จะมีก้านกลม ๆ ขนาดเท่ากับนิ้วมือหรือเล็กกว่า สูงพ้นจากใบ ว่านบางชนิดเมื่อออกดอกแล้วผลัดใบทิ้งทั้งหมดก็มีเหมือนกัน

ว่านเสลดพังพอน ช่วยรักษาพิษงูว่านเสลดพังพอน ช่วยรักษาพิษงู