ThaiArcheep.com

สะระแหน่ เสริมสร้างการทำงานของตับ

                ผมว่าไม่มีเพื่อนๆไทยอาชีพคนไหนไม่รู้จักผักชนิดนี้ โดยเฉพาะเพื่อน ๆที่สนใจ อาชีพเกษตรกรรม ด้วยแล้วผักชนิดนี้ต้องรู้จักแน่นอนผักชนิดนี้มีชื่อว่า “สะระแหน่”

สะระแหน่ จัดเป็นผักที่อยู่ในกลุ่มช่วยเพิ่มกลิ่นให้กับรสชาติอาหารและค่อยดิบกลิ่นคาวของอาหารอีด้วย ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวนี้จึงทำให้ สะระแหน่ เป็นที่ไว้วางใจของคนไทยในการน้ำมาปรุงกลิ่นและดับคาวในอาหารไทยหลายประเภท ส่วนมากแล้วจะนิยมกลิ่นสดมากว่า บ้างก็เอาไปเป็นผักแนมในแหนมเนืองหรือเมี่ยงต่าง ๆบ้างก็เอาใบไปตากแห้งหรือใบสดแบบสด ๆใช้ไปชงกับน้ำร้อน เป็นน้ำชาสะระแหน่ ช่วยย่อยและขับลมได้อีกด้วย

สะระแหน่ ผักพื้นบ้านที่เราคุ้นเคยสะระแหน่ ผักพื้นบ้านที่เราคุ้นเคย

สะระแหน่ถือได้ว่าเป็นพืชล้มลุก และเป็นไม้เลื้อยคลุมดิน จะมีไหลหรือลำต้นใต้ดินที่ใช้ในการขยายพันธุ์ ชอบดินร่วนซุย ถือได้ว่าเป็นผักชนิดหนึ่งที่ปลูกง่ายโตเร็วไม่ค่อยชอบแสงแดดมากนักปลูกได้ในที่ร่มรำไร แต่ถ้าไม่มีแสงแดดเลยก้ไม่ได้นะครับ

การปลูกสะระแหน่

การปลูกสะระแหน่จะใช้ไหลในการปลูกหรือเรียกตามศัพท์ทั่วไปก็คือใช้กิ่งที่ไม่แก่หรืออ่อนจนเกินไปในการปลูกวิธีปลูกก็ใช้การปักชำในลงภาชนะที่เราเตรียมดินและปรุงดินไว้แล้วด้วยการรดน้ำให้ชุ่มก่อนการปักชำนะครับ การปักชำให้ปักชำในลักษณะเฉียง 45 องศา ในกระถางหนึ่งเราสามารถปักชำได้ประมาณ 5 ถึง 6 กิ่งขึ้นอยู่กับขนาดปากของภาชนะนั้น ๆว่ากว้างหรือเปล่า ควรที่ใช้ภาชนะที่มีปากกว้างจะดีกว่าเพราะลักษณะการเจิรญเติบโตของสะระแหน่นั้นจะไหลไปตาผิวดิน

ลักษณะของต้นสะระแหน่ลักษณะของต้นสะระแหน่

เมื่อปักเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เอาดินกลบบาง ๆใช้แกลบเผาโรยทับอีกชั้นไม่ต้องหนาแล้วรดน้ำให้ชุ่มอีกครั้ง เพียง 5 ถึง 7 วันก็จะเริ่มแตกยอดอ่อนใหม่ให้เราเห็นแล้ว

การดูแลสะระแหน่

การดูแลสะระแหน่ก็เหมือนกับการดูแลพืชผักทั่วไปคือการรดน้ำเช้าเย็นอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ต้องแฉะมาก หลังจากปลูกไปได้ 7 วัน 15 วัน และ 30 วันควรที่จะใส่ปุ๋ยหมักหรือน้ำหมักชีวภาพสูตรบำรุงใบ

หมั่นตัดยอดหรือตัดกิ่งจะช่วยให้อายุของสะระแหน่ยืนยาวได้อีกแต่ถ้าไม่ตัดแต่งกิ่งก้านเลยต้นจะแคระแกร็นและตายได้ง่าย

เมนูนี้จะขาด สะระแหน่ ไม่ได้เลยเมนูนี้จะขาด สะระแหน่ ไม่ได้เลย

ส่วนเรื่องโรคและแมลงนั้นไม่ค่อยที่จะมีการบกวน นอกจากพวกเพลี้ยที่อาจจะมีบ้าง ใช้น้ำสบู่รดเช้าเย็นติดกัน 2 ถึง 3 วันใบก็จะกลับมางามอีกครั้ง

การเก็บสะระแหน่

หลังจากปลูกสะระแหน่ไปได้ 1 เดือนแล้วเราก็สามารถที่จะเริ่มเก็บยอดไปใช้ได้แล้ว สิ่งสำคัญในการเก็บเลยก็คือควรใช้กรรไกรในการตัดเอาแต่ยอด ไม่ควรเด็ด เพราะจะทำให้กระทบกระเทือนถึงรากและทำให้สะระแน่ตายเร็วขึ้นซึ่งตรงนี้ต้องระวังให้มาก ผักประเภทนี้ยิ่งตัดยอดอ่อนบ่อยก็ยิ่งแตกกิ่งผลิใบใหม่ๆมากขึ้น

นอกจากทำอาหารแล้วสะระแหน่ยังทำเป็นน้ำได้ด้วยนอกจากทำอาหารแล้วสะระแหน่ยังทำเป็นน้ำได้ด้วย

ประโยชน์ของสะระแหน่

สะระแหน่ มีสารสำคัญที่ชื่อว่าเมนทอล(Menthol)ซึ่งมีฤทธิ์ทำให้เย็นซาบซ่ามีกลิ่นหอมของน้ำมันหอมระเหย ช่วยแก้ปวด มีฤทธิ์ทำให้ชาลดอาการอักเสบ ฆ่าเชื้อโรค คลายกล้ามเนื้อเรียบ ขับลมในกระเพาะ บรรเทาอาการคัดจมูก ขับเสมหะ ลดไข้ ทำให้เส้นเลือดบีบตัว เสริมสร้างการทำงานของตับ