ThaiArcheep.com

สัตว์น้ำทำเงิน : ปลาซิวตัวเล็ก ๆแต่ราคาสูง

                เพื่อนๆไทยอาชีพคงเคยได้ยินมาแล้วมั้งครับกับคำพูดที่ว่า ปลาซิวปลาสร้อย ซึ่งเป็นคำที่ใช้เรียกอะไรที่ดูแล้วสามารถทำได้ง่าย หรือหมายถึงกลุ่มคนที่ไม่อยู่ในสายตา แต่ผมเองจะไม่ได้มาพูดถึงเรื่องนั้นเลยนะครับ ผมจะมาพูดถึง อาชีพเกษตรกรรม ที่สามารถทำเป็นอาชีพเสริมและอาจจะกลายเป็นอาชีพหลักในอนาคตของเพื่อนๆก็ได้

อาชีพเกษตรกรรม ที่ผมกำลังจะพูดถึงนี้เพื่อนๆไทยอาชีพสามารถที่จะนำเป็นอาชีพเสริมภายในบ้านหรือจะเป็นอพาร์เมนต์ที่พักขนาดเล็กก็ได้เช่นกัน ด้วยการเลี้ยงปลาซิวในตู้กระจก โดยการใช้ขนาดตู้กระจกตามขนาดพื้นที่ที่เรามีอยู่ไม่ต้องมากครับ เพราะปลาซิวนั้นเน้นคุณภาพ ส่วนมากแล้วเราจะเลี้ยงปลาซิวเพื่อเป็นปลาสวยงามมากกว่ามาบริโภคเพราะว่าราคาในตลาดปลาสวยงามสูงกว่าตลาดบริโภคเราเลยไม่ค่อยเห็นใครเอามาขายเพื่อเป็นอาหารกันซักเท่าไรนั้นละครับคือช่องทางทำมาหากินของเรา

ปลาซิวที่เห็นในภาพนี้เป็นปลาซิวที่มีราคาตัวละ 35 บาทเลยทีเดียวปลาซิวที่เห็นในภาพนี้เป็นปลาซิวที่มีราคาตัวละ 35 บาทเลยทีเดียว

รู้จักปลาซิว ปลาตัวเล็กแต่ราคาสูง

ปลาซิว เป็นปลาน้ำจืดขนาดเล็กที่มีอยู่หลายสายพันธุ์ด้วยกันซึ่งปลาซิวบ้างพันธ์ก็เป็นพันธุ์เฉพาะถิ่นที่สามารถหาได้จากถิ่นนั้นได้ถิ่นเดียวซึ่งมีราคาสูงมาก  โดยในปัจจุบันได้มีการแบ่งการเลี้ยงปลาซิวเป็น การเลี้ยงในเชิงพาณิชย์ มีอยู่ด้วยกัน 4 ชนิดคือ ปลาซิวข้างขวาน ปลาซิวใบไผ่ ปลาซิวแก้ว และปลาซิวควาย โดย 2 ชนิดแรกนั้นนิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงามมากกว่า ส่วน 2 ชนิดหลังนั้นจะเน้นไปในเรื่องของการนำมาทำอาหาร เพราะว่าปลาซิวสองชนิดนี้มีขนาดลำตัวที่ใหญ่กว่าปลาซิวประเภทอื่นๆ

นอกจากที่ปลาซิวจะเป็นปลาสวยงามแล้วยังเป็นอาหารได้ด้วยนอกจากที่ปลาซิวจะเป็นปลาสวยงามแล้วยังเป็นอาหารได้ด้วย

การเลี้ยงปลาซิวในตู้กระจก

สิ่งแรกเมื่อเราจะคิด เลี้ยงปลาซิว ในตู้กระจกเราต้องเตรียมตู้กระจกขนาด 18 x 36 x 18 นิ้ว หรือตู้ปลาขนาด 36 นิ้ว หรือใช้ตู้ขนาด 48 นิ้ว  60 นิ้ว แล้วแต่พื้นที่ในบ้านของเราให้เหมาะสม แต่ทุกตู้จะต้องมีการติดตั้งช่องกรองด้านข้างตู้ แบบระบบน้ำหมุนเวียน ใช้ปั๊มน้ำกำลังขับ 1600 ถึง 2500 หรือส่งน้ำได้ 50 ถึง 80 ลิตรต่อชั่วโมง ใส่หินเกล็ดให้เต็มพื้นตู้กระจกหนาประมาณ 2 ถึง 3 เซนติเมตร รวมทั้งใส่พืชพรรณไม้น้ำ สาหร่าย ขอนไม้เพื่อเลียนแบบธรรมชาติมากที่สุด หลังจากนั้นก็เลือกพันธุ์ปลาซิวจากแหล่งที่น่าเชื่อถือมาปล่อยลงไป โดยอาหารของปลาซิวนั้นก็เป็นพวกพืชผักพรรณไม้น้ำที่มีตามธรรมชาติ อาทิ ผักบุ้ง เป็นต้น

ที่สำคัญอย่างมากในการเลี้ยงปลาซิวนั้นก็คือเรื่องของความสะอาด ปลาซิวเป็นปลาที่ไวสภาพแวดล้อมมาก ๆเลยครับ เรื่องน้ำเป็นเรื่องสำคัญมากเวลาเปลี่ยนน้ำที่จะต้องค่อยๆเปลี่ยน และน้ำต้องมีความสะอาดอยู่เสมอซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้ปลาซิวจะเจริญเติบโตได้เร็วกว่าการที่ไม่เปลี่ยนน้ำหรือไม่ดูแลเรื่องของความสะอาด

ปลาซิว ส่วนมากเน้นไปที่ปลาสวยงามปลาซิว ส่วนมากเน้นไปที่ปลาสวยงาม

การจับจำหน่ายปลาซิว

โดยทั่วไปปลาซิวนั้น มักจะถูกดักจับอยู่ตามธรรมชาติ ด้วยการนำสวิงไล่ตักช้อนขึ้นมาหรือการวางไซ ยกยอ ตักช้อนขึ้นมาก็ได้เช่นกัน แต่จะจับได้ปริมาณมาก ๆนั้นจะต้องเป็นการเพาะเลี้ยงเท่านั้น ซึ่งการเลี้ยงปลาซิวนั้นต้นทุนไม่สูงมาก แถมใช้ระยะเวลาอันสั้นเพียง 2 ถึง 3 เดือนเท่านั้น ได้ปลาซิวขนาดความยาว 3 ถึง 5 เซนติเมตร มีน้ำหนักเฉลี่ย 1200 ถึง 1500 ตัวต่อกิโลกรัม ก็สามารถจับจำหน่ายได้ ขณะที่ราคาจำหน่ายตามท้องตลาดตกอยู่ที่  100 ถึง 120 บาทเลยทีเดียว

 ตู้ปลาขนาด 36 นิ้วเป็นตู้ปลาที่เหมาะในการเลี้ยงปลาซิวตู้ปลาขนาด 36 นิ้วเป็นตู้ปลาที่เหมาะในการเลี้ยงปลาซิว