ThaiArcheep.com

สูตรดินที่เหมาะสำหรับการอนุบาลกิ่งพันธุ์

                ก่อนหน้านี้ผมได้แนะนำเพื่อน ๆไทยอาชีพไปแล้วว่าการ ขยายพันธุ์พืช นั้นมีอยู่ด้วยกัน 2 แบบด้วยกันคือ การขยายพันธุ์แบบที่ใช้เพศ และใช้เมล็ด และการขยายพันธุ์แบบที่ไม่ใช่เพศและใช้เมล็ด เพื่อนๆที่สนใจ อาชีพเกษตรกรรม ก็คงจะรู้ดีแล้วว่าทั้งสองอย่างที่ผมบอกว่าตอนต้นนั้นแตกต่างกันอย่างไร

ถ้าการขยายพันธ์แบบใช้เมล็ด ก็ปลูกด้วยเมล็ดซึ่งมีข้อเสียคือ ต้นลูกที่เราปลูกด้วยเมล็ดมีสิทธิที่จะกลายพันธุ์ แต่ถ้าขยายพันธุ์ด้วยการไม่ใช้เมล็ด การกลายพันธุ์จะไม่มีเลยและการเจริญเติบโตจะเร็วกว่าการปลูกด้วยเมล็ด การขยายพันธุ์แบบที่ไม่ใช้เมล็ดก็มี ทาบกิ่ง ต่อกิ่ง ปักชำ ตอนกิ่ง ติดตา ซึ่งทุกวิธีจะต้องมีกิ่งพันธุ์ที่ต้องนำมาเพาะให้แข็งแรงต่อไปซึ่งวันนี้ผมจะพูดถึงส่วนผสมที่สำคัญในการ ปรุงดินให้มีธาตุอาหารและความสมบูรณ์ต่อกิ่งพันธุ์ที่นำมาเพาะกล้า

ดินที่ดีจะต้องเป็นดินที่สามารถระบายน้ำได้ดี และมีอากาศถ่ายเทที่สะดวกดินที่ดีจะต้องเป็นดินที่สามารถระบายน้ำได้ดี และมีอากาศถ่ายเทที่สะดวก

การอนุบาลกิ่งพันธุ์ก่อนที่จะนำไปปลูกในแปลง ควรที่จะใช้ดินที่มีคุณสมบัติที่ดีในการอนุบาลซึ่งเป็นช่วงที่สำคัญมากของกิ่งพันธุ์ กิ่งพันธุ์จะแข็งแรงไม่แข็งแรงก็ขึ้นอยู่กับช่วงที่อนุบาลเนี่ยละครับ

ดินที่ปลูกในช่วงที่อนุบาลกิ่งพันธุ์นั้นควรที่จะมีธาตุอาหารที่สำคัญที่กิ่งพันธุ์ต้องการและมีคุณสมบัติเหมือนกับดินร่วนซุยคือ สามารถระบายน้ำได้ดีและมีอากาศถ่ายเทได้ดีอีกด้วย ซึ่งคุณสมบติเหล่านี้เราสามารถที่จะปรุงแต่งดินให้มีคุณสมบัติเหล่านี้ได้

สูตรดินที่เหมาะสำหรับการอนุบาลกิ่งพันธุ์

อย่างแรกในการปรุงดินก็คือเราจะต้องเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ในการปรุงดินก่อนซึ่งมีดังนี้

  1. หน้าดิน                   1              ส่วน
  2. ปุ๋ยชีวภาพ              1              ส่วน
  3. ขุยมะพร้าว            ½             ส่วน
  4. แกลบดำ                                ½             ส่วน
  5. แกลบ                     ½             ส่วน
  6. ใบไม้ผุ                    ½             ส่วน
  7. ปูนขาว                   1              ถุง

การผสมดินเพื่อกิ่งพันธุ์ในช่วงอนุบาลการผสมดินเพื่อกิ่งพันธุ์ในช่วงอนุบาล

วิธีในการทำสูตรดินที่เหมาะสำหรับการอนุบาลกิ่งพันธุ์

นำส่วนผสมทุกอย่างมาคลุกเคล้าให้เข้ากันโดยการเตรียมสถานที่ที่จะปรุงดินด้วยพลาสติกปูพื้นไว้ก่อนหลังจากนั้นก็นำวัสดุต่าง ๆที่ผมบอกไปแล้วมาผสมกันให้เป็นกองโดยใช้มือในการคลุกส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากัน ถ้าดินที่ได้ยังเป็นก้อนอยู่ก็ให้ทุบให้ละเอียดก้อนที่จะนำมาผสม

ระหว่างการผสมนั้นเราควรที่จะรดน้ำอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับดินที่เราผสมอยู่ วิธีตรวจวัดความชื้นของดินก็ใช้วิธีบ้าน ๆอบบที่เราเคยใช้นั้นละครับด้วยวิธีใช้มือกำดินที่ผสมดู หากไม้เป็นก้อนแสดงว่าความชื้นน้อยไปให้รดน้ำและทำการคลุกเคล้าต่อจนกว่าจะได้ที่ ส่วนถ้าเรากำแล้วเป็นก้อนแต่มีน้ำไหลเยิ้มแสดงว่าความชื้นมาเกินไปก็ต้องคลุกเคล้าต่อไปหรือเพิ่มส่วนผสมลงไปอีก สิ่งที่เหมาะที่สุดก็คือเมื่อเรากำดินที่ผสมแล้วต้องเป็นก้อนและไม่มีน้ำไหลอย่างนี้เรียกว่าความชื้นใช้ได้แล้ว

กิ่งพันธุ์ในช่วงอนุบาลก็ต้องมีดินที่ดีด้วยกิ่งพันธุ์ในช่วงอนุบาลก็ต้องมีดินที่ดีด้วย

ประโยชน์ของสูตรดินที่เหมาะสำหรับการอนุบาลกิ่งพันธุ์

ประโยชน์ของการ ปรุงดิน ก็เพื่อให้ดินที่เราปรุงนั้นมีธาตุอาหารที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของกิ่งพันธุ์ เพราะในช่วงอนุบาลกิ่งพันธุ์นั้นเป็นช่วงที่สำคัญอย่างมากกิ่งพันธุ์จะแข็งแรงและไม่แข็งแรงก็อยู่ในช่วงเนี่ยละครับ

เมื่อกิ่งพันธุ์ดี ดินดี ทุกอย่างก็จะดีตามไปด้วยเมื่อกิ่งพันธุ์ดี ดินดี ทุกอย่างก็จะดีตามไปด้วย

สำหรับการขยายพันธุ์พืชที่ไม่ต้องใช้เพศไม่ใช้เมล็ด เพื่อนๆไทยอาชีพที่สนใจสามารถที่หาอ่านได้จากบทความนี้เลยครับ

วิธีการปักชำหรือตัดชำเพื่อการขยายพันธุ์

วิธีการขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่ง

วิธีการขยายพันธุ์ด้วยการต่อกิ่งหรือเปลี่ยนยอด

วิธีการขยายพันธุ์ด้วยการติดตา

วิธีการขยายพันธุ์ด้วยการทาบกิ่ง

สูตรดินที่เหมาะสำหรับการอนุบาลกิ่งพันธุ์