ThaiArcheep.com

สูตรปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อใช้ในการบำรุงดิน

                จากบทความที่แล้วที่ผมได้นำเสนอเพื่อนๆไทยอาชีพ ที่เริ่มจะสนใจ อาชีพเกษตรกรรม ว่าก่อนที่จะมาทำจะปลูกต้นไม้ซักต้นไม่ว่าจะเป็นต้นผักหรือว่าต้นไม้ใหญ่ก็ต่าง ต้นไม้ทุกต้น พืชทุกชนิดต่างก็ต้องการปุ๋ยกันทั้งนั้น ทำให้การปรุงดินหรือการเตรียมดินให้มีแร่ธาตุอาหารนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลย

ทำปุ๋ยหมักเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพคนปลูกและคนกินทำปุ๋ยหมักเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพคนปลูกและคนกิน

เมื่อสมัยก่อนเรื่องการปรุงดิน และการเตรียมดินไม่ค่อยที่จะได้รับความนิยมซักเท่าไรเพราะว่าเมื่อก่อนพื้นดินในประเทศไทยนั้นอุดมไปด้วยธาตุอาหาร และด้วยวิถีชีวิตของคนไทยสมัยก่อนที่เลี้ยงสัตว์ไว้ในพื้นที่ทำเกษตร ทำให้สัตว์เหล่านั้นขี้กองไว้ ซึ่งขี้เหล่านั้นก็เป็นปุ๋ยไปในตัว แต่สมัยนี้มันแตกต่างกันสมัยนี้เกษตรกรส่วนมากจะไม่มีสัตว์เลี้ยงไว้สร้างปุ๋ยธรรมชาติและหันไปพึ่งปุ๋ยเคมี ซึ่งส่งผลเสียให้กับดินในระยะยาว

ประโยชน์หลักๆที่เห็นได้ชัดในการใช้ ปุ๋ยหมักชีวภาพ นั่นก็คือเป็นเรื่องการรักษาดินและเป็นการบำรุงดิน พร้อมทั้งเกื้อหนุนระบบนิเวศในดินอีกด้วย ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน ซึ่งวันนี้ผมเองก็มีสูตรการทำ ปุ๋ยหมักชีวภาพ ซึ่งเป็นสูตรที่ช่วยในเรื่องของการเพิ่มธาตุอาหารให้กับดิน และบำรุงดินให้มีคุณภาพมาฝากครับ

ลักษณะปุ๋ยมูลค้างคาวลักษณะปุ๋ยมูลค้างคาว

                ซึ่งปุ๋ยหมักสูตรนี้จะทำมาจากขยะสดเพื่อนๆไทยอาชีพจะต้องเตรียมวัตถุดิบในการทำให้เรียบร้อยซะก่อนซึ่งมีดังนี้

1 .มูลสัตว์ 1 ส่วน

2. แกลบดิบ 2 ส่วน

3. รำละเอียด 1 ส่วน

4. เศษผักผลไม้ หรือวัชพืชต่าง ๆ 2 ส่วน

5. มูลค้างคาว เปลือกไข่ ภูไมท์ กากที่หมักหัวเชื้อแล้ว

6. หัวเชื้อจุลินทรีย์ กากน้ำตาล และน้ำสะอาด

วัสดุทั้งหมดนี้ไม่จำเป็นต้องเหมือนกับในสูตรนี้ทั้งหมดเพราะว่าบ้างพื้นที่จะหาวัสดุหลายอย่างไม่ได้ เช่นมูลค้างคาว เราอาจจะหาไม่ได้เราก็หามูลของสัตว์อื่นแทนได้เหมือนกัน สวนในข้อ 4 เศษผลไม้ เราสามารถหาได้ตามท้องตลาดได้เลยเพราะพวกแม่ค้าที่ขายผลไม้จะทิ้งเปลือกผลไม้ทั้งนั้นละครับ

วิธีทำปุ๋ยหมักต้องใช้น้ำรดเสมอเพราะจะมีความร้อนในกองปุ๋ยวิธีทำปุ๋ยหมักต้องใช้น้ำรดเสมอเพราะจะมีความร้อนในกองปุ๋ย

ขั้นตอนการทำปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อใช้ในการบำรุงดิน

ขั้นตอนแรกคือเรา มูลสัตว์ 1 ส่วน แกลบดิบ 2 ส่วน รำละเอียด 1 ส่วน และเศษผักผลไม้ หรือวัชพืช 2 ส่วนมาคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อน หลังจากนั้นก็ใช้เชื้อจุลินทรีย์ 2 ช้อนแกง และกากน้ำตาล 2 ช้อนแกง ผสมกับน้ำสะอาด 20 ลิตรคนให้เข้ากัน ก่อนที่จะเอาน้ำที่เราผสมส่วนประกอบ 3 ส่วนข้างต้นไปใส่ฝักบัวรดน้ำ และรดไปในกองวัสดุที่เราคลุกเคล้าไว้ในตอนแรก

หลังจากรดน้ำจุลินทรีย์เรียบร้อยแล้วเราก็คลุกเคล้ากองวัสดุอีกรอบหนึ่งให้กัน โดยให้กองวัสดุมีความชื้นประมาณ 60 ถึง 70 เปอร์เซ็นต์ เพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าแล้วเช็คอย่างไร เราก็เพียงเอามือไปกำในกองวัสดุที่เราคลุกเคล้าแล้วต้องไม่มีน้ำซึมไหลออกมา และวัสดุหมกจนจับตัวเป็นก้อนได้ นั่นละครับใช้ได้เลย

ตั้งกองให้มีความสูงขึ้นมาจากพื้นดินประมาณ 10 เซนติเมตรหมักทิ้งไว้ประมาณ 15 วัน โดยที่เราจะต้องมาทำการกลับกองอีกครั้งเพื่อระบายความร้อนทุกวัน ความร้อนในกองจะค่อย ๆลดลงจึงนำไปใช้บำรุงแปลงพืชผักและต้นไม้ได้อย่างสบาย

ปุ๋ยหมักที่พร้อมนำไปใช้กับต้นพืชปุ๋ยหมักที่พร้อมนำไปใช้กับต้นพืช

การนำปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อใช้ในการบำรุงดิน

การนำ ปุ๋ยหมักชีวภาพ เพื่อใช้ในการบำรุงดิน ไปใช้นั้นก็ไม่ใช้เรื่องยากอะไรเลยเพียงเอาปุ๋ยที่เราหมักแล้วไปผสมกับดินด่อนปลูกพืชในอัตราส่วน 1 กิโลกรัมต่อตารางเมตร หลังจากนั้นก็ใส่บำรุงในแปลงผักทุกๆ 15 วันในสัดส่วนเท่าเดิมเป็นอันเสร็จเรียบร้อย ซึ่งเรื่องของอัตราส่วนเป็นเรื่องสำคัญนะครับ เพราะถ้ามากไปพืชที่เราปลูกอาจจะตายได้ ถ้าน้อยเกินไปก็เหมือนกับไม่ได้ช่วยให้พืชได้รับธาตุอาหารอย่างเพียงพอนั่นเอง