ThaiArcheep.com

สูตรอาหารเลี้ยงปลา ราคาประหยัด

                ปัจจุบันนี้ค่าใช้จ่ายหลัก ๆของเกษตรกรผู้ที่เลี้ยงสัตว์ก็คืออาหารที่มักจะใช้อาหารสำเร็จรูปหรืออาหารเม็ด ซึ่งราคาของอาหารสำเร็จรูปเหล่านี้ก็มีราคาที่สูง เมื่อวัตถุดิบขึ้นราคาอาหารก็ขึ้นตามทำให้ต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น บางคนอาจจะประสบหัญหาขาดทุนเพราะค่าอาหารสำเร็จรูปเลยทีเดียว

อาหารปลามีราคาแพงเราสามารถ

อาหารปลามีราคาแพงเราสามารถทำเองได้ด้วยตัวเอง

                อาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ำหรือสัตว์บกนั้นมีส่วนสำคัญมาก เพราะอาหารจะบ่งชี้ถึงคุณภาพของสัตว์เลี้ยง ร่างกายและสุขภาพของสัตว์เลี้ยงถ้าอาหารที่นำมาเลี้ยงได้คุณภาพสัตว์ที่เลี้ยงไว้ก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรง ตัวใหญ่ได้น้ำหนักทำให้ขายได้กำไรมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาหารที่จะนำมาเสนอแนะในวันนี้เป็นอาหารต้นทุนต่ำ วัสดุต่าง ๆหาได้จากธรรมชาติเป็นวัสดุเหลือใช้ ที่เกษตรกทุกคนสามารถหาเองได้ตามเรือกสวนไร่นาวิธีทำอาหารปลาใช้เองนั้น

วิธีทำอาหารปลาใช้เองนั้นสามารถหาได้จากท้องถิ่น

สูตรอาหารเลี้ยงปลาสูตรที่ 1

วัตถุดิบที่เกษตรกรต้องเตรียมในการทำ สูตรอาหารปลา สูตรที่ 1 นี้มี

 1. หอยเชอรี่  2 กิโลกรัม ซึ่งหาได้ตามแหล่งน้ำหรือทุ่งนาซึ่งจะพบหอยเชอรี่อยู่ทั่วไป
 2. มันสำปะหลังบดแล้ว  1 กิโลกรัม
 3. เมล็ดข้าวโพดแก่จัดเน้นเป็นข้าวโพดเหลือง  1 กิโลกรัม
 4. ข้าวเหนียวหรือข้าวสุกที่แห้งแล้ว 1 กิโลกรัม
 5. กล้วยสุก 1 กิโลกรัม กล้วยนั้นจะช่วยให้ปลามีสุขภาพแข็งแรงและเป็นส่วนผสมสำคัญสำหรับสูตรอาหารเลี้ยงปลาเลยทีเดียว
 6. ใบกระถินสด 1 กิโลกรัม กระถินสดนิยมนำมาเป็นอาหารสัตว์ทั้งสัตว์น้ำและสัตว์บกเพราะกระถินเปี่ยมไปด้วยธาตุอาหาร
 7. กากมะพร้าว 1 กิโลกรัม
 8. รำอ่อน 1 กิโลกรัม
 9. ผงฟู 1 กิโลกรัม

หลังจากได้วัตถุทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็นำวัตถุดิบทุกอย่างมาบดให้ละเอียดและก็มาคลุกเคล้าให้เข้ากันเมื่อผสมรวมกันเรียบร้อยแล้วก็นำไปร่อน ก่อนจะนำอาหารปลาที่ผสมและร่อนแล้วมาปั้นให้เป็นก้อนและนำไปผึงลมให้แห้งเพียงเท่านี้เราก็สามารถที่จะได้อาหารไว้เลี้ยงปลาที่มีต้นทุนต่ำ คุณภาพสูง แล้วส่วนผสมหลัก ๆของการ

ส่วนผสมหลัก ๆของการทำอาหารปลาจะมีรำข้าว กล้วยสุก เป็นต้น

สูตรอาหารปลาสูตรที่ 2

สูตรนี้เป็น สูตรอาหารปลา ที่ไว้ใช้เลี้ยงลูกปลา เพื่อให้ลูกปลาโตไวและมีสุขภาพที่แข็งแรง วัตถุที่ต้องเตรียมมีดังนี้

 1. ปลายข้าวที่ต้มสุกแล้ว 5 กิโลกรัม
 2. รำข้าวละเอียด 5 กิโลกรัม
 3. เศษผักสับระเอียดหรือจะบดให้ระเอียดก็ได้อีก 5 กิโลกรัม
 4. จุนลินทรีย์ อีเอ็ม(EM) ประมาณ 3 ช้อนโต๊ะ
 5. กากน้ำตาล  3 ช้อนโต๊ะ
 6. น้ำเปล่า 5 ลิตร

หลังจากเตรียมวัตถุดิบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็นำส่วนของปลายข้าวต้มสุก รำข้าวละเอียดและเศษผักที่เตรียมไว้มาคลุกเคล้ากันในภาชนะที่เตรียมไว้ ภาชนะนี้ต้องมีฝาปิดด้วยเพื่อจะทำการหมักอาหารหลังผสมอาหารเสร็จ เมื่อนำวัตถุดิบทั้ง 3 อย่างนี้มาคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็เติม อีเอ็ม(EM) กากน้ำตาล และน้ำเปล่า เข้าไปคนให้เข้ากับอีกรอบและปิดฝา ทำการหมักไว้ประมาณครึ่งวัน แต่ถ้าต้องการใช้เร็วก็ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมงก็ได้เช่นกัน ตอนนำไปใช้เลี้ยงปลาเล็กเราควรดูเรื่องของปริมาณการใช้งานด้วย ต้องคอยสังเกตว่าอาหารที่ให้ไปปลากินหมดหรือเปล่า ถ้าปลากินหมดครั้งต่อไปก็ให้เพิ่มแต่ถ้ากินไม่หมดเราควรลดปริมาณอาหารลงมา เพื่อป้องกันน้ำเน่าเสียนั้นเองหอยเชอรี่เป็นศัตรูพืชที่สามารถ

หอยเชอรี่เป็นศัตรูพืชที่สามารถนำมาทำเป็นอาหารปลาได้

สูตรอาหารปลา ทั้ง 2 สูตรที่กล่าวไปแล้วข้างต้นนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสูตรอาหารหลาย ๆสูตรที่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาได้ทำใช้กัน การทำอาหารเลี้ยงปลานั้นไม่มีสูตรตายตัว เราสามารถหาวัสดุและวัตถุที่มีอยู่ประจำถิ่นมาดัดแปลงเพื่อมาทำอาหารเลี้ยงปลาได้เช่นกัน