ThaiArcheep.com

ส้มแขก สมุนไพรมีประโยชน์ช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกร

ส้มแขก เป็นพืชเศรษฐกิจที่มาแรงของทางภาคใต้ตอนล่างของไทย ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากมันมีสรรพคุณอันโดดเด่นทางด้านการช่วยกำจัดไขมันและลดความอ้วน ซึ่งอะไรที่เกี่ยวข้องกับความสวยงามความของผู้หญิงแล้วหล่ะก็มักจะเป็นของที่ขายดีและได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม โดยส้มแขกก็เป็นอีกอย่างที่เป็นที่สนใจและมีความต้องการของตลาดเป็นอย่างมากเลยทีเดียว 

ส้มแขกมีสรรพคุณ

ส้มแขกมีสรรพคุณช่วยลดน้ำหนักได้

                ปัจจุบันส้มแขกเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางไม่ว่าจะเป็นคนไทยเองหรือในต่างประเทศแต่มักจะรู้จักกันในรูปแบบอาหารเสริมเพื่อช่วยลดน้ำหนัก แต่ความจริงแล้ว ส้มแขก เป็นพืชที่ชาวไทยทางภาคใต้ใช้บริโภคกันมาช้านาน โดยที่ส้มแขกที่นำมาบริโภคนั้นก็มักจะเป็นผลส้มแขกที่มาจากต้นที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเสียมากกว่า แต่เมื่อมันได้รับการยืนยันสรรพคุณที่โดดเด่นทางด้านการลดน้ำหนักมันจึงเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความต้องการของตลาดอย่างมากไปในพริบตา หลังจากนั้นการปลูกส้มแขกเพื่อการพาณิชย์จึงเกิดขึ้น ส้มแขกเป็นอาหารคู่

ส้มแขกเป็นอาหารคู่ครัวไทยมาช้านาน

วิธีการปลูกส้มแขก
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการปลูก ส้มแขก นั้นจะต้องเป็นพื้นที่ราบตํ่าจนถึงความสูงของภูเขา 600 เมตร ในเขตความร้อนชื้น ได้แก่ พื้นที่บริเวณภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย ส่วนในเรื่องการเตรียมแปลงปลูกนั้นให้ขุดหลุมกว้าง X ยาว X ลึก 30 X 30 X 30 เซนติเมตร การขยายพันธุ์จะใช้เมล็ดในการขยายพันธุ์ ซึ่งต้นพันธุ์จะมีทั้งตัวผู้ตัวเมียและต้นตัวเมีย ในการให้ผลนั้นจะให้เฉพาะตัวเมีย ดังนั้น เพื่อลดการเสี่ยงก็จะมีการเสียบยอดพันธุ์ดีของต้นตัวเมียบนต้น ตอที่เพาะจากเมล็ดอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งการปลูกระยะที่ใช้ปลูกจะอยู่ที่ 9 X 9 เมตร ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์รองไว้ก้นหลุม เมื่อปลูกกล้าแล้วต้องกลบดินให้แน่นและมีไม้ยึดลำต้นกันโยก ถ้าแดดจัดต้องพรางแสงแดดในระยะแรกของปลูกด้วย ส้มแขกตากแห้งช่วย

ส้มแขกตากแห้งช่วยเพิ่มมูลค่าให้เกษตรกรได้เป็นอย่างมาก

              การดูแลรักษาส้มแขกหลังจากปลูกแล้วควรมีการบำรุงใส่ปุ๋ยให้ต้นส้มแขก โดยดินปลูกที่เป็นดินร่วนหรือร่วนปนทราย ให้ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 แต่ถ้าเป็นดินร่วนเหนียวหรือดินเหนียว ควรใช้ปุ๋ยสูตร 16-20-0 หรือ 20-20-0 โดยหว่านให้ทั่วใต้ทรงพุ่ม ห่างจากโคนอย่างน้อย 50 เซนติเมตร และควรพรวนดินกลบปุ๋ยเพื่อป้องกันการสูญเสียไปโดยการระเหยและชะล้างของนํ้า ในระยะแรกของการปลูก ถ้าฝนไม่ตกควรให้นํ้าอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และคอยกำจัดวัชพืชบริเวณรอบลำต้น ส่วนการเก็บเกี่ยว 7-8 ปี จึงจะให้ผล โดยผลจะออกช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม ส้มแขกสามารถใช้ประโยชน์

ส้มแขกสามารถใช้ประโยชน์ได้แทบทุกส่วนเลยทีเดียว

          และนอกเหนือไปจากการปลูกเพื่อการขายเพียงอย่างเดียวแล้ว เกษตรกรยังสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับส้มแขกที่จะขายได้ ด้วยการนำมาแปรรูปเป็นส้มแขกตากแห้ง หรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากส้มแขกแบบอื่นๆ เพราะถ้าหากขายผลสดจะขายได้ในราคากิโลกรัมละ 7-10 บาท แต่ถ้านำมาแปรรูปเป็นส้มแขกตากแห้งจะขายได้ในราคาถึง 100-150 บาท/กิโลกรัม เลยทีเดียว ส้มแขกแช่อิ่ม อาหาร

ส้มแขกแช่อิ่ม อาหารที่ทั้งอร่อยและไม่อ้วน ส้มแขกถูกนำมาแปรรูปเป็น

ส้มแขกถูกนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการลดน้ำหนักมากมายหลายยี่ห้อ