ThaiArcheep.com

ส้มโชกุน ผลไม้คุณภาพ

                สิ่งสำคัญในการทำการเกษตรก็คือความตั้งอกตั้งใจในการปลูกพืชผลิตผลผลิตที่มีคุณภาพมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ถ้าเกษตรกรคนไหนทำได้ก็จะได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ที่เรานำมาขายทำให้เราสามารถกกำหนดราคาในการขายเองได้เพราะผลผลิตที่เราเก็บเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพเหมือนกับเกษตรกรในจังหวัดตรังที่ปลูกส้มโชกุน ที่มีคุณภาพทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องของการสินค้าขายไม่ออกหรือการผลผลิตราคาตกต่ำเลยเนื่องจาก เกษตรกรท่านนี้สามารถควบคุมคุณภาพในการผลิตตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง มีการคัดสรรผลผลิตที่ดีออกสู่ลูกค้าไม่ยอมให้ส้มที่ออกมาไม่มีคุณภาพอย่างเด็ดขาด

1ส้มโชกุนเป็นผลไม้

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/132050

ส้มโชกุนเป็นผลไม้ที่ผู้บริโภคนิยม

                ส้มโชกุน เป็นผลไม้ขึ้นชื่อของอำเภอเบตง จังหวัดยะลา แต่ในปัจจุบันมีหลายจังหวัดภาคใต้ได้มีการนำส้มโชกุนมาปลูกซึ่งส้มโชกุนแต่ละพื้นที่จะมีรสชาติที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งสาเหตุจากการที่รสชาติของส้มโชกุนมีรสชาติที่ไม่เหมือนกันนั้นมาจากธาตุอาหารในดินแต่ละพื้นที่ที่มีไม่เหมือนกันนั้นเอง สำหรับส้มโชกุนที่จังหวัดตรังนั้นสภาพดินในจังหวัดตรังจะเป็นดินเหนียวที่มีความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุในดินที่สูง และมีแหล่งน้ำทำให้มีน้ำรดต้นส้มโอไม่ขาด และพื้นที่ปลูกส่วนมากจะเป็นพื้นที่ราดเชิงเขาซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ มีความชุ่มชื้น น้ำไม่ขัง จากสภาพแวดล้อมที่กล่าวมาเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการปลูกพืชทุกชนิดโดยเฉพาะผลไม้2ส้มเป็นสัญลักษณ์ของความ

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/132050

ส้มเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ ความโชคดี

การปลูกส้มโชกุน

การปลูก ส้มโชกุน นั้นไม่ยากเพียงแต่จะต้องมีการดูแลอย่างเป็นระบบตั้งแต่เริ่มปลูกเลยทีเดียว ทุกกรรมวิธีในการปลูกส้มโชกุนจะต้องใช้ความพิถีพิถัน และจะไม่ใช้สารเคมีในการปลูกส้มเลย ทำให้ต้นส้มมีความแข็งแรงต่อโรคมีการดูแลรดน้ำอย่างสม่ำเสมอ และที่สำคัญมีการวางแผนการตัดแต่งกิ่งเพื่อให้มีผลผลิตจำหน่ายในช่วงที่ส้มโชกุนมีความต้องการมากที่สุดนั้นก็คือช่วงเวลาเทศกาลตรุษจีน3การปลูกส้มโชกุนควรที่จะ

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/132050

การปลูกส้มโชกุนควรที่จะทำอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ

                การวางแผนให้ต้นส้มโชกุนสามารถอออกผลผลิตได้ในเดือนที่มีเทศกาลตรุษจีนนั้นทำได้ไม่ยาก เกษตรกรท่านนี้ได้บอกว่า ตอนกลางเดือนมีนาคมจะให้น้ำต้นส้มโชกุนอย่างเต็มที่ เมื่อถึงปลายเดือนมีนาคม ต้นส้มโชกุนจะเริ่มออกดอก หลังจากนั้นก็ใส่ปุ๋ยบำรุงและดูแลเรื่องแมลงศัตรูพืช ซึ่งการกำจัดแมลงศัตรูพืชจะใช้สารสกัดจากธรรมชาติเป็นเครื่องมือในการกำจัดและไล่แมลง หลังจากต้นส้มโชกุนออดอกในปลายเดือนมีนาคมนับไปอีก 11 เดือนผลส้มโชกุนก็จะสามารถเก็บขายได้ในช่วงตรุษจีนพอดิบพอดี โดยเกษตรกรท่านนี้ได้เสริมอีกว่าผลส้มโชกุนต้องมีอายุครบ 11 เดือนเท่านั้นถึงจะเก็บนำมาจำหน่ายได้4ระบบจัดการและการวางแผน

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/132050

ระบบจัดการและการวางแผนจะทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงที่ตลาดมีความต้องการมาก

                จุดเด่นของส้มโชกุนก็คือมีเนื้อสีส้มสวยงาม รสชาติดีหวามเข้มอมเปรี้ยว และมีกลิ่นหอมเฉพาะแบบส้มโชกุนเท่านั้น เปลือกบาง ชานนิ่มเมล็ดน้อย ซึ่งจุดเด่นเหล่านี้ทำให้ผู้บริโภคหลายคนติดใจ5จุดเด่นของส้มพันธุ์โชกุนนั้นก็

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/132050

จุดเด่นของส้มพันธุ์โชกุนนั้นก็คือเรื่องของรสชาตและความหอมที่เป็นเอกลักษณ์

ตลาดของส้มโชกุน

ความต้องการ ส้มโชกุน ที่มีคุณภาพนั้นมีอยู่มากและผลผลิตก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดด้วย เมื่อเก็บผลส้มมาได้จะต้องมาทำการล้างทำความสะอาดแล้วนำมาคัดขนาดของลูก หลังจากนั้นก็ตรวจสอบด้วยตาอีกรอบหนึ่งเพื่อคัดส้มที่ไม่ได้คุณภาพออกมา ซึ่งขั้นตอนในการคัดแยกส้มอาจจะยุ่งยากแต่ก็มาพร้อมกับราคาที่สูงตามไปด้วย ซึ่งราคาผลส้มจะขึ้นอยู่ที่ขนาด แต่สำหรับส้มที่มีขนาดใหญ่จะอยู่ที่กิโลกรัมละ 140 บาทต่อกิโลกรัมเลยทีเดียว6ตลาดยังต้องการส้มโชกุนที่มี

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/132050

ตลาดยังต้องการส้มโชกุนที่มีคุณภาพอีกมาก