ThaiArcheep.com

หมูหลุม เลี้ยงหมูด้วยวิธีธรรมชาติ

                ปัจจุบันนี้การทำเกษตรกรรมหรือปศุสัตว์จะมุ่งเน้นในด้านปริมาณแต่ไม่ค่อยมุ่งเน้นในเรื่องของคุณภาพ ซึ่งการเลี้ยงสัตว์ด้วยสารเคมีและอาหารสำเร็จรูปจำนวนมากนั้นจะมีผลเสียทั้งคนเลี้ยงและผู้บริโภค ด้านค้าใช้จ่ายในการเลี้ยงสัตว์ประเภทนี้ก็จะสูงทำให้ไม่เหลือเงินให้มาเลี้ยงต่อ ปัญหานี้แก้ด้วยการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงที่ท่านได้ทรงประทานไว้ หนึ่งในการเลี้ยงสัตว์แบบธรรมชาติและเป็นที่นิยมกันอย่างต่อเนื่องก็คือ หมูหลุม

หมูหลุมเป็นหมูที่เลี้ยงด้วยวิธี

หมูหลุมเป็นหมูที่เลี้ยงด้วยวิธีตามธรรมชาติ

                หมูหลุม จะอธิบายง่าย ๆก็คือการเลี้ยงหมูด้วยวิธีธรรมชาติหรือการเลี้ยงหมูแบบสมัยก่อนที่จะเลี้ยงหมูด้วยพืชผักหรือใบไม้ต้นไม้ที่หาได้ตามธรรมชาติ ตามท้องถิ่นที่เลี้ยง ซึ่งคุณภาพของหมูหลุมที่ได้มานั้นจะมีคุณภาพที่ดีและเป็นที่ต้องการของตลาด ที่สำคัญการเลี้ยงหมูหลุมนั้นมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการเลี้ยงหมูแบบระบบฟาร์ม ด้วยปัจจัยในการเลี้ยงและค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงทำให้เกษตรกรเริ่มกันมาเลี้ยงหมูหลุมกันมากขึ้นหมูหลุมเลี้ยงง่ายเหมาะที่จะ

หมูหลุมเลี้ยงง่ายเหมาะที่จะเลี้ยงเป็นอาชีพเสริม

วิธีการเลี้ยงหมูหลุม

หมูหลุม เปรียบเหมือนเป็นหนึ่งวัฎจักรที่เกื้อหนุนกันระหว่างพืชผัก ต้นไม้ กับสิ่งมีชีวิต เนื่องจากการเลี้ยงหมูหลุมจะทำให้ธรรมชาติบริเวณนั้นอุดมสมบูรณ์ ลองคิดดูว่าการนำพืชผักที่เหลือจากการปลูกมาให้หมูหลุมกิน หมูหลุมก็จะขี้ออกมานำมาใส่ต้นไม้ พืชผักก็อุดมสมบูรณ์ ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้จะช่วยเกื้อหนุนกัน ทำให้เกษตรกรมีรายได้มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมีรายจ่ายที่น้อยลง แต่การเลี้ยงหมูหลุมต้องมีการลงทุนทำโรงเรือนเพื่อให้หมูหลุมอาศัยอยู่โรงเรือนที่ใช้เลี้ยงหมูหลุม

โรงเรือนที่ใช้เลี้ยงหมูหลุม

                โรงเรือนที่เลี้ยงควรทำมาจากวัสดุที่หาได้จากท้องถิ่นไม่ต้องกว้างมากประมาณ 4X5X1.8 เมตร โดยขนาดโรงเรือนขนาดนี้เราสามารถที่จะเลี้ยงหมูหลุมได้ประมาณ 20 ตัว หลังคาควรมีแสงรอดผ่านได้บ้างเมื่อเตรียมโรงเรือนเสร็จแล้วก็เตรียมพื้นโรงเรือนที่จะเลี้ยงหมูหลุม โดยเราต้องเตรียมวัสดุในการทำพื้นโรงเรือนดังนี้

  1. ขี้เลื่อย หรือแกลบหยาบ
  2. เกลือ หรือ มูลสัตว์ อาทิ มูลโค มูลวัว เป็นต้น
  3. ดินที่ขุดจากหลุมในโรงเรือน
  4. น้ำหมักจุลทรีย์ในการดับกลิ่น

โดยเราจะแบ่งพื้นคอกออกเป็น 3 ชั้นด้วยกัน โดยแบ่งเป็นชั้นละ 30  เซนติเมตร เริ่มจากนำแกลบมาโรงให้ทั่วบริเวณคอกประมาณ 25 ถึง 27  เซนติเมตร หลังจากนั้นก็นำเกลือ หรือ มูลสัตว์ มาโรยให้ทั่วและนำดินมากลบ นำน้ำจุลินทรีย์มารดให้ทั่ว ซึ่งเราจะทำซ้ำกันอย่างนี้จนครบ 3 ชั้น และทิ้งคอกไว้ประมาณ 7 วันก็สามารถที่จะนำหมูหลุมมาเลี้ยงได้แล้วน้ำหมักและอาหารหมัก เป็น

น้ำหมักและอาหารหมัก เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเลี้ยงหมูหลุม

การให้อาหารหมูหลุมนั้นในระยะที่เป็นหมูเล็กที่เพิ่งหย่านมเราควรให้อาหารเม็ดผสมกับรำ โดยให้ 3 ครั้งต่อวัน เช้า กลางวัน เย็น หลังจากนั้นประมาณ 15 วัน เราจะลดการการให้อาหารสำเร็จรูปลง ซึ่งหลังจากเดือนที่ 1 ไปแล้วเราก็สามารถให้อาหารตามธรรมชาติผสมกับอาหารหมักเพื่อเสริมสุขภาพของหมูหลุมได้เหมือนกัน โดยอาหารที่นำมาหมักนั้นจะเป็นพวก พืชผัก ผลไม้ต่างๆในท้องถิ่น เช่น หยวกกล้วย ใบปอสา บอน ผักบุ้ง ลูกมะละกอ นำมาหมักกับน้ำตาลทรายแดง หลังจากหมักได้ประมาณ 7 วันก็สามารถนำมาให้หมูหลุมกินเป็นอาหารเสริมได้ด้วย