ThaiArcheep.com

หม้อข้าวหม้อแกงลิง พันธุ์ไม้ป่าหายาก

                ในสมัยนี้มีผู้คนนิยมปลูกพันธุ์ไม้ป่าหายากกันมากขึ้น หนึ่งในความต้องการของคนที่ชื่นชอบพันธุ์ไม้ป่าหายากนั้นก็คือต้น หม้อข้าวหม้อแกงลิง ซึ่งต้นไม้ชนิดนี้ถือว่าเป็นต้นไม้ที่อยู่ในวงชั้นสูงของพืช เนื่องจากมีการกินแมลงเป็นอาหาร การเพาะพันธุ์ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขอใบอนุญาติจากไซเตส ผู้ที่คิดจะเพาะเลี้ยงจะต้องมีการจดทะเบียนการเพาะเลี้ยงกับไซเตสเสียก่อน

1ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/144370

ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงเป็นพันธุ์ไม้ป่า

                หม้อข้าวหม้อแกงลิง เปรียบได้กับดัชนีชี้วัดความสมบูรณ์ของป่าในพื้นที่ บริเวณไหนของป่าที่มีต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงขึ้นอยู่จะมีความสมบูรณ์ของป่ามาก ส่วนมากแล้วเราจะพบต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงในแถบภาคตะวันออก และภาคใต้ แต่ในภาคเหนือก็พบต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงเหมือนกันในจังหวัดเลย โดยนิสัยของต้นหม้ดข้าวหม้อแกงลิงนั้นจะชอบน้ำและชอบอากาศที่มีความชุ่มชื้นอยู่เสมอ เป็นพืชที่ชอบแดดจัด ด้วยเหตุนี้เองเลยทำให้พบมากในภาคใต้และภาคตะวันออกที่มี ฤดูกาลฝน 8 แดด 4 นั่นเอง2การเพาะพันธุ์ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/144370

การเพาะพันธุ์ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงนั้นต้องของใบอนุญาติ

การเพาะเลี้ยงต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง

การเพาะเลี้ยง ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง นั้นไม่ยากเลย เพราะจะมีความคล้ายคลึงกับการเพาะพันธุ์ต้นกลัวยไม้ ถ้าคนไหนมีความรักความชอบและได้ศึกษาการปสมพันธุ์กล้วยไหม้มากก่อนจะเป็นการณ์ดี วิธีขยายพันธุ์และเพาะพันธุ์ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงนั้นจะเริ่มจากนำเกสรตัวเมียมาผสมกับฝักเกสรตัวผู้ เมื่อผ่านไป 2 เดือนจากวันที่ผสมก็นำเกศรที่ผสมแล้วมาโรยใส่กะบะ ที่มีวัสดุเพาะอยู่ ระหว่างการเพาะควรรดน้ำดูแลอย่างสม่ำเสมอ3ในปัจจุบันต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/144370

ในปัจจุบันต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงสามารถเพาะพันธุ์ได้แล้ว

                เกสรของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงนั้นจะใช้เวลาในการงอกเป็นต้นอ่อนนั้นประมาณ 2 เดือนด้วยกัน หลังจากนั้นก็เพาะเลี้ยงต้นกล้าต่อไปจนโต จนสามารถวางจำหน่ายได้นั้นเอง โดยนิสัยของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงนั้นจะเป็นต้นไม้ที่ไม่ชอบลม แต่ชอบแดด การให้น้ำก็ให้วันละ 1 ถึง 2 ครั้งก็เพียงพอ ส่วนเรื่องของปุ๋ยไม่ต้องมาก4ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/144370

ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงจะพบได้ในภาคตะวันออกและภาคใต้

                วิธีการหาอาหารของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงนั้น จะสร้างต่อมน้ำหวานที่อยู่ในถ้วยภายในต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง เมื่อแมลงได้กลิ่นน้ำหวานก็จะไต่เข้าไป ซึ่งบริเวณปากถ้วยจะมีความลื่นทำให้แมลงตกลงไปในถ้วย และก็ไม่สามารถขึ้นได้ ทำให้แมลงกลายเป็นอาหารของหม้อข้าวหม้อแกงลิงในที่สุด5ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/144370

ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงเป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของป่า

ตลาดต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง

ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง นั้นเป็นต้นไม้ประดับสายพันธุ์ป่าที่มีความต้องการที่สูงเนื่องจากผู้เพาะเลี้ยงจะต้องมีความชำนาญและได้รับใบอนุญาติ ซึ่งแน่นอนว่าใบอนุญาติเป็นเหมือนเครื่องการันตีว่าต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงที่ได้มาจากแปลงเพาะพันธุ์นี้ต้องมีคุณภาพและเป็นสายพันธุ์แท้ด้วย โดยส่วนมากแล้วผู้ที่เพาะพันธุ์จะทำการขยายพันธุ์ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงหลากหลายสายพันธุ์และจะผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อให้เกิด ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงสายพันธุ์ใหม่ ๆขึ้นเสมอ ราคาของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงนั้นมีอยู่หลายราคาด้วยกัน เริ่มจากต้นเล็กจะอยู่ราคา 20 บาทต่อต้น ซึ่งแต่ถ้าเป็นพันธุ์ที่มีความยากในการขยายพันธุ์และหายาก พร้อมกับเป็นพันธุ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะสายพันธุ์ด้วยแล้วจะมีราคาสูงมาก ซึ่งอาจจะสูงถึงต้นละ 25,000 บาทเลยทีเดียว ถึงแม้ว่าต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงจะเป็นต้นไม้ประดับที่มีราคาแพงแต่ความต้องการในตลาดก็มีอยู่เสมอ เพราะเป็นต้นไม้ป่าหายาก และมีเอกลักษณ์ประจำสายพันธุ์นั่นเอง6ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/144370

ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงมีความต้องการในตลาดที่สูง