ThaiArcheep.com

หลอกปลวก ให้ได้เห็ดโคนนอกฤดู

            เพื่อนๆไทยอาชีพทุกคนต้องรู้จัก ราชาของเห็ด อย่างเห็ดโคนกันดีอยู่แล้วครับ เห็ดโคนเป็นเห็ดที่รู้กันดีอยู่แล้วว่า ไม่สามารถที่จะเพาะเลี้ยงในห้องแล็บ ได้อย่างเด็ดขาดเพราะว่ามีคนลองมาแล้วหลายคนก็ไม่ประสบความสำเร็จเลยแม้แต่ครั้งเดียวซึ่งอาจารย์ที่ มหาวิทยาลัมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้คิดหาวิธีในการทำเห็ดโคลนนอกฤดูอันเป็นผลสำเร็จแล้วครับ

เวลาเห็ดโคนขึ้นจะขึ้นเป็นกลุ่มอย่างในภาพนี้เลยเวลาเห็ดโคนขึ้นจะขึ้นเป็นกลุ่มอย่างในภาพนี้เลย

                ใช่แล้วครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไทยอาชีพมารู้จักกับ อาชีพเกษตรกรรม ที่ว่าด้วยเรื่องการหลอกปลวกเพื่อให้ได้เห็ดโคนนอกฤดู ถ้าพูดถึงเห็ดโคลนแล้ว ถือได้ว่าเป็นเห็ดที่มีการอ่อนไหวต่อสภาพแวดล้อมอย่างมาก เพราะถ้าปีไหนที่อากาศผิดแปลกจากเดิมที่เหมาะสำหรับการเกิดเห็ดโคลนแล้ว ปีนั้นเราก็จะไม่ได้เห็นเห็ดโคลนขึ้นมาแถวบริเวณจอมปลวกหรือรังปลวก

โดยอาจารย์ รศ.ดร. ถาวร วินิจสานันท์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับ เห็ดโคน จนเป็นผลสำเร็จด้วยการหลอกปลวกด้วยการจำลองสภาพอากาศที่เหมาะสำหรับให้เห็ดโคนเจริญเติบโต

ลักษณะเห็ดโคนลักษณะเห็ดโคน

                โดยสภาพแวดล้อมที่จะทำให้เกิดเห็ดได้นั้นจะต้องมีระบบนิเวศน์ที่ดีและสมบูรณ์ตามธรรมชาติอย่างมาก มีความหลากหลายของพันธุ์ไม้และสัตว์นานาชนิด รวมทั้งเห็ดและราที่สามารถพบได้ตามแม่น้ำริมธาร ขอนไม้ ป่าไผ่ หรือบริเวณที่มีใบไม้ร่วงทับถมกันเป็นเวลานานจนมีสภาวะเหมาะสมจนเกิดเป็นเห็ดขึ้นมาก

เห็ดโคน เป็นเห็ดที่จัดได้ว่ามีความสัมพันธ์กับสัตว์จำพวกแมลงอย่างปลวก เห็ดพวกนี้จะอาศัยอาหารและอุณหภูมิและความพอดีของปริมาณก๊าซในโพลงรังปลวก ที่เรียกว่าสวดเห็ดรา ในสภาพวะที่พอเหมาะทำให้สปอร์ของรางอก และเจริญขึ้นสร้างสายใยสร้างเป็นแท่งของดอกเห็ด และค่อย ๆเปลี่ยนเป็นเห็ดโผล่พ้นดินขึ้นมา

เห็ดโคน ราชาเห็ดเห็ดโคน ราชาเห็ด

วิธีการทำเห็ดโคนนอกฤดู

สิ่งแรกเลยก็ต้องหาแหล่งที่เห็ดโคนเคยขึ้นมาเสียก่อนหรือเป็นแหล่งที่มีปลวกอยู่เยอะ ส่วนมากแถวบ้านผมก็จะเป็นในป่ายางที่ทุกปีจะมีเห็ดโคนขึ้นมาให้กินกัน เพราะว่าในป่ายางจะมีปลวกอยู่เป็นจำนวนมาก จากนั้นปักเสาเพื่อทำหลักสำหรับขึงพลาสติกสีดำ โดยให้มีระยะห่างระหว่างพื้นดินและพลาสติกประมาณ 30 เซนติเมตร เพื่อสร้างอากาศให้มีความชื้น ต่อระบบให้น้ำแบบสปริงเกอร์

อย่าที่สอง โรยเชื้อเห็ดนางฟ้าที่เปิดออกดอกแล้วจำนวน 20 ถุงบริเวณที่ต้องการให้เห็ดโคนขึ้น

อย่างที่สาม รดน้ำด้วยระบบสปริงเกอร์นาน 30 นาที แล้วก็ปิดด้วยพลาสติกสีดำ จากนั้นก็เอาไม้ทับชายพลาสติกไว้ เพื่อสร้างความชื้นให้มีสภาพแวดล้อมร้อนสลับกับชื้นเหมือนกับสภาพแวดล้อมจริงของเห็ดโคน ปิดไว้นาน 2 วัน

หลังจาก 2 วันไปแล้วให้รดน้ำตอนเย็น 30 นาที ใช้พลาสติกใสคลุมหน้าดิน เช่นเดิมนาน 5 วัน โดยหลังจากรดน้ำ 1 ถึง 2 ชั่วโมง ให้สังเกตเริ่มมีปลวกเดินหาอาหารบนหน้าดิน รดน้ำตอนเช้า 30 นาทีและคลุมเหมือนเดิมนาน 2 วัน และให้รดน้ำตอนเย็นและใช้พลาสติกคลุมหน้าดินเช่นเดิมนาน 5 วัน

หลังจากนั้นก็นำพลาสติกออก ไม่รดน้ำ 2 วัน ต่อด้วยรดน้ำ  1 วันในตอนเย็นรวมเป็นเวลาทั้งหมด 15 วัน 5 รอบ ทำแบบนี้ไปจนกว่าเห็ดจะออกดอก ถึงแม้วิธีการจะยากไปหน่อยแต่ก็ได้มีการพิสูจน์แล้วว่าสามารถใช้ได้จริง ๆ

อาหารจากเห็ดโคนเป็นที่ติดใจของหลายคนอาหารจากเห็ดโคนเป็นที่ติดใจของหลายคน

ประโยชน์ของเห็ดโคน

เห็ดโคน เป็นยาบำรุงช่วยในการย่อยอาหาร ลดไอลดเสมหะ แก้บิด ลดอาเจียน ยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้องอก ป้องกันการทำลายของไวรัสที่ทำให้เกิดโรคไข้หวัดใหญ่ ช่วยรักษาเบาหวาน