ThaiArcheep.com

หอยเชอรี่ จากเสียเงินเป็นได้เงิน

                ถ้าถึงช่วงฤดูปลูกข้าวทุกคนจะได้ยินปัญหาของชาวนาอย่างหนึ่งซึ่งจะได้ยินกันทุกปีก็คือศัตรูของต้นข้าวที่จะคอยกัดกินต้นข้าวไม่ให้เติบโตและตายในที่สุด โดยหอยเชอรี่เป็นศัตรูตัวฉกาจที่ชาวนาหวาดกลัวเพราะการดำรงชีวิตของ หอยเชอรี่ เป็นสัตว์ที่สามารถขยายพันธุ์ได้เร็วและทำลายต้นข้าวในบริเวณกว้างหอยเชอรี่ ศัตรู

หอยเชอรี่ ศัตรูตัวฉกาจของชาวนา

                ด้านทางการก็พยายามจะหาวิธีแก้ปัญหา หอยเชอรี่ ด้วยการส่งเสริมให้เกษตรกรชาวนานำหอยเชอรี่มาทำน้ำหมักชีวภาพ หรือจะนำหอยเชอรี่มาเป็นอาหารให้กับเป็ด ไก่ หมู แม้กระทุ่งเปลือกหอยเชอรี่ยังสามารถนำมาปรับสภาพดินที่เป็นกรดเป็นด่างได้อีกด้วย แถมยังสามารถนำเปลือกมทำปุ๋ย ประโยชน์ของหอยเชอรี่มีมากมายแต่ส่วนมากแล้วชาวนาจะเลือกวิธีกำจัดด้วยสารเคมี และไม่ค่อยจะหาประโยชน์จากหอยเชอรี่

เปลี่ยนหอยเชอรี่จากศัตรูตัวฉกาจให้กลายเป็นมิตรแท้

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นว่า หอยเชอรี่ เป็นศัตรูตัวฉกาจของต้นข้าว โดยหอยเชอรี่มีชื่อเรียกอีกหลายชื่อ อาทิ หอยโข่งอเมริกาใต้ หรือ หอยเป๋าฮื้อน้ำจืด ซึ่งหอยเชอรี่เองไม่ใช่สัตว์ประจำถิ่นของประเทศไทย ถิ่นกำเนิดของหอยเชอรี่อยู่ที่ทวีปอเมริกาใต้ แต่มีการนำมาเข้ามาในประเทศไทยจากประเทศญี่ปุ่นและไต้หวัน โดยวัตถุประสงค์ของผู้นำเข้าหอยเชอรี่จากประเทศญี่ปุ่นและไตหวันในขณะนั้นก็คือ เพื่อให้หอยเชอรี่มากำจัดตะไคร่น้ำและเศษอาหารในตู้ปลา เมื่อหอยเชอรี่ขยายพันธุ์ได้รวดเร็วทำให้มีการทิ้งหอยเชอรี่ในธรรมชาติ จนกลายเป็นปัญหาในทุกวันนี้ฟาร์มเพาะพันธุ์

ฟาร์มเพาะพันธุ์หอยเชอรี่

                แต่ในปัจจุบันมีเกษตรกรชาวนาได้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนำ หอยเชอรี่ ที่เคยเป็นศัตรูนำมาเลี้ยงเพื่อส่งขายให้กับผู้ที่นิยมบริโภค โดยสถาบันหัวใจและปอดแห่งชาติของแคนาดา บอกว่าหอยเชอรี่เป็นหอยที่อุดมไปด้วยสารอาหารมากมายที่ร่ายกายต้องการ ซึ่งคนไทยได้นำหอยเชอรี่มาประกอบอาหารหลายอย่างด้วยกัน เช่น ส้มตำ เป็นต้นเมนูที่ทำมาจาก

เมนูที่ทำมาจากหอยเชอรี่

                การเลี้ยงหอยเชอรี่นั้นไม่ยาก เพียงต้องหาพื้นที่ประมาณ 1 งาน ทำคันล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน โดยคันล้อมจะต้องมีความสูงกว่าคันปกติเพื่อป้องกันหอยเชอรี่หนี และควรมีบริเวณที่เป็นโคลนให้หอยเชอรี่ได้วางไข่ หลังจากนั้นก็ใส่น้ำให้ขังพอประมาณ และนำหอยเชอรี่ที่แข็งแรง ตัวใหญ่ใส่ลงไป อาหารของหอยเชอรี่ก็จะเป็นเศษผัก เศษต้นไม้ใบหญ้าสด หลังจากใส่หอยเชอรี่ลงไปในบ่อเพาะเลี้ยงเรียบร้อยแล้ว จะใช้เวลาในการผสมพันธุ์ประมาณ 1 ถึง 2 วัน ก่อนจะออกไข่โดยคลานไปวางไข่ไว้เหนือน้ำ หรือเกาะอยู่กับต้นหญ้า หลังจากวางไข่จะใช้เวลาประมาณ 7 ถึง 12 วัน ก็จะฝักออกมาเป็นตัวหอย หลังจากนั้นอีก 2 ถึง 3 เดือนก็สามารถจับขายออกสู่ตลาดได้เลยหอยเชอรี่จะวางไข่ได้

หอยเชอรี่จะวางไข่ได้ครั้งละมาก ๆ

                หอยเชอรี่ ขึ้นชื่อว่าเป็นหอยที่มีการขยายพันธุ์ได้เร็วเราต้องคอยตรวจสอบจำนวนของหอยเชอรี่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะได้นำหอยเชอรี่ออกจำหน่ายได้ทัน โดยส่วนมากแล้วจะสามารถเก็บขายได้ทั่งปี โดยราคาของหอยเชอรี่จะตกอยู่ประมาณ 60 ถึง 70 บาทต่อกิโลกรัม ถ้ามีจำนวนมากเกษตรกรบ้างท่านก็จะเลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ ควบคู่ไปด้วย ซึ่งการเลี้ยงหอยเชอรี่ได้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจริง ๆเพาะหอยเชอรี่จะเป็นอาชีพ

เพาะหอยเชอรี่จะเป็นอาชีพเสริมให้กับเกษตรกรได้เช่นกัน