ThaiArcheep.com

องุ่น ผลไม้ที่ราคาสูงไม่มีตก

                องุ่น เป็นผลไม้ที่สามารถหากินได้ทั้งปี เพราะส่วนมากแล้วองุ่นที่ปลูกในบ้านเรานั้นจะเป็นพันธุ์ไวท์มะละกา ซึ่งเมื่อถึงเวลาให้ผลผลิตแล้วจะออก 2 ครั้งต่อปี เพื่อนๆเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจใน อาชีพเกษตรกรรม นั้นน่าจะถือว่าเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีแต่การปลูก องุ่น นั้นจะต้องมีการเอาใจใส่และดูแลมากกว่าพืชชนิดอื่นด้วยสาเหตุว่า องุ่น นั้นไม่ทนต่อโรคและแมลง การปลูกเลยต้องมีการใส่ใจที่สูงตั้งแต่การเลือกพันธุ์ เลือกสถานที่ในการปลูก พร้อมกับการดูแลรักษาด้วย

ปลูกองุ่น สร้างรายได้อย่างงาม

องุ่นผลไม้ที่ราคาไม่มีตก

การปลูกองุ่น

สิ่งแรกที่ต้องรู้อย่างแรกในการปลูกองุ่นนั้นก็คือ ต้องรู้ว่า องุ่น ชอบสภาพอากาศแบบไหน องุ่นชอบสภาพอากาศร้อนชื้นทำให้แหล่งที่ปลูกมากที่สุดก็คือ ภาคตะวันออก แต่เมื่อมีการพัฒนาสายพันธุ์ให้มากขึ้นตอนนี้ก็มีการขยายไปปลูกที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้างแล้ว

วิธีจัดการไร่องุ่นที่ถูก้องและดูสะอาดตา

วิธีจัดการไร่องุ่นที่ถูก้องและดูสะอาดตา

                ดินที่เหมาะสำหรับการปลูกนั้นจะเป็นดินเหนียวปนดินร่วนตามที่ราบลุ่มแม่น้ำ ที่สำคัญที่สุดก็คืออยู่ใกล้แหล่งน้ำเพราะองุ่นเป็นพืชที่ต้องการน้ำมาก น้ำเป็นส่วนประกอบหลักขององุ่น และที่สำคัญต้องไม่ใช่พื้นที่ที่มีน้ำท่วมด้วย ก่อนปลูกควรจะเตรียมดินให้เรียบร้อย และยกร่องให้เป็นแนวเพื่อสะดวกในการดูแลรักษา เมื่อยกร่องเสร็จแล้ว ก็ขุดหลุมลึกประมาณ 50 เซนติเมตร นำปุ๋ยรองก้นหลุมก่อน โดยระยะห่างระหว่างต้นอยู่ที่ 3×4หรือ3.50×5 เมตร ซึ่งหลังจากเตรียมหลุมเสร็จแล้วก็เอาต้นองุ่นที่เตรียมไว้มาลงหลุมกลบดินอย่าให้แน่นเกิน และรดน้ำในทันที่และอย่าลืมอย่างเด็ดขาดต้องสร้างที่บังแดดให้กับต้นองุ่นด้วยเพราะช่วงเปลี่ยนถ่ายนี้เป็นช่วงที่องุ่นจะอ่อนแอที่สุดเราต้องดูแลให้มาก

ทำร่ององุ่นให้ห่างกันอย่างพอเหมาะเพื่อที่จะดูแลรักษาง่าย

ทำร่ององุ่นให้ห่างกันอย่างพอเหมาะเพื่อที่จะดูแลรักษาง่าย

พันธุ์องุ่น

พันธุ์ไวท์มะละกา เห็นแล้วน่ากินจริงๆ

พันธุ์ไวท์มะละกา เห็นแล้วน่ากินจริงๆ

ที่นิยมปลูกในประเทศไทยมีอยู่ 2 พันธุ์ด้วยกันพันธุ์แรกคือ พันธุ์ไวท์มะละกา เป็นพันธุ์ที่ปลูกมากที่สุดโดยเน้นปลูกเพื่อเก็บผล โดยแบ่งย่อยออกเป็น 2 สายพันธุ์หลักตามลักษณะของผลที่ออกมา คือ ชนิดผลกลม และผลยาว โดยจุดเด่นของสายพันธุ์นี้คือจะมีช่อใหญ่ มีลูกเยอะ หนึ่งปีให้ผลผลิต 2 ครั้ง ส่วนอีกพันธุ์หนึ่งคือพันธุ์คาร์ดินัล องุ่น พันธุ์นี้จะมีสีม่วงที่เราเห็นกันทั่วไปในท้องตลาด เหตุเพราะว่าการดูแลง่ายง่านและให้ผลผลิตสูง เก็บผลผลิตได้ 5 ครั้งต่อปี ซึ่งราคาจะถูกกว่าพันธุ์ไวท์มะละกา จึงไม่ค่อยนิยมปลูกเท่าไร ส่วนเรื่องการขยายพันธุ์นิยมใช้การตอนกิ่ง ติดตา การเสียบยอด และการเสริมรากมากกว่าปลูกด้วยเมล็ดด้วยเหตุว่าปลูกด้วยเมล็ดอาจจะทำให้ต้นกลายพันธุ์และไม่ทนต่อโรค

พันธุ์คาร์ดินัล ซึ่งองุ่นพันธุ์นี้จะปลูกง่าย แต่ราคาไม่ค่อยดีเท่าไร

พันธุ์คาร์ดินัล ซึ่งองุ่นพันธุ์นี้จะปลูกง่าย แต่ราคาไม่ค่อยดีเท่าไร

การดูแลรักษาองุ่น

การดูแลรักษาองุ่นควรที่จะใส่ปุ๋ยรดน้ำและตัดแต่งกิ่งอยู่เสมอ

การดูแลรักษาองุ่นควรที่จะใส่ปุ๋ยรดน้ำและตัดแต่งกิ่งอยู่เสมอ

สิ่งสำคัญที่สุดในการปลูกพืชทุกชนิดก็คือการเข้าใจหลักธรรมชาติของสิ่งที่เราปลูกการดูแลรักษาเลยต้องมีการเอาใจใส่อย่างมาก เมื่อ องุ่น อายุครบได้หนึ่งปีก็ควรที่จะทำค้างให้กับองุ่นด้วย และมั่นที่จะกำจัดวัชพืชพร้อมทั้งใส่ปุ๋ยรดน้ำ พร้อมทำการตัดแต่กิ่งและเถ้าอย่างสม่ำเสมอด้วย

ราคาองุ่น

องุ่นพันธุ์ไวท์มะละกาตามท้องตลาดเรียกว่าองุ่นเขียวไทย ที่อัพเดทล่าสุดก็อยู่ประมาณ 35 ถึง 60 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นราคาที่ทำให้ผู้ปลูกนั้นอยู่ได้เลยทีเดียวนอกจากผลสดจะขายได้แล้วก็ยังมีการนำองุ่นมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นอีก อาทิ ไวน์ หรือยาบำรุง เป็นต้น