ThaiArcheep.com

อาชีพต้นน้ำกับการเพาะก้อนเชื้อเห็ดขาย

                หลักการในการทำธุรกิจสามารถนำมาปรับใช้ในการทำการเกษตรได้เสมอ ในการทำธุรกิจเราจะแบ่งวงจรของสินค้าเป็น 3 กลุ่มด้วยกันคือ กลุ่มต้นน้ำ คือผู้ที่ผลิตสินค้านั้น ๆจะเป็นคนที่มีต้นทุนที่แท้จริงของสินค้านั้น ๆ กลุ่มกลางน้ำ คือกลุ่มคนที่รับสินค้าจากผู้ผลิตนำไปขายต่อให้กับผู้ที่ต้องการ กลุ่มปลายน้ำ คือกลุ่มคนที่รับมาจากกลุ่มคนที่รับมาจากกลุ่มคนที่รับสินค้ามาจากผู้ผลิตโดยตรงอีกทีหนึ่งซึ่งกลุ่มนี้จะมีต้นทุนที่สูงมาก และจะไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ดีซักเท่าไรเนื่องจากมีต้นทุนที่สูงกว่าทุกกลุ่ม ดังนั้นในการทำการเกษตรเราสามารถอยู่ได้ทั้ง 3 กลุ่ม คือต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

1การทำการเกษตรควรมีตลาด

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/152617

การทำการเกษตรควรมีตลาดนำเสมอ

                ส่วนมากแล้วเกษตรกรจะอยู่ในกลุ่ม ต้นน้ำและปลายน้ำ แต่ถึงจะอยู่ต้นน้ำก็ตามทีก็ยังโดนกดขี่จากกลุ่มกลางน้ำซึ่งเป็นพ่อค้าคนกลางอยู่ดี ดังนั้นเราควรเปลี่ยนวิธีในการทำเกษตรให้กลายเป็นการทำธุรกิจต้นน้ำอย่างจริงจัง เหมือนกับการทำอาชีพ เพาะก้อนเชื้อเห็ดขาย ซึ่งเป็นธุรกิจต้นน้ำที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างเป็นกอบเป็นกำเลยทีเดียว2การทำธุรกิจก็เหมือนกับ

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/152617

การทำธุรกิจก็เหมือนกับการทำเกษตรที่ต้องวางแผนก่อนทำเสมอ

การเพาะก้อนเชื้อเห็ด

การเพาะก้อนเชื้อเห็ดนั้นจะมีสูตรที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งสูตรในการเพาะเชื้อเห็ดในวันนี้เป็นของฟาร์มเห็ด โพธิ์ทอง บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ที่ได้เปิดเผยวิธีทำก้อนเชื้อเห็ดเพื่อเป็นความรู้ให้เกษตรกรไปลองทำกันและที่ฟาร์มนี้ยังเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ในการเพาะเชื้อเห็ดครบวงจรอีกด้วย การเพาะเชื้อเห็นสิ่งสำคัญก็คือวัตถุดิบต้องพร้อมวัตถุดิบที่ต้องเตรียมใน การเพาะก้อนเชื้อเห็ด มีดังนี้3วัสดุในการเพาะเชื้อ

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/152617

วัสดุในการเพาะเชื้อเห็ด

  1. ขี้เลื้อย                                     100 กิโลกรัม
  2. รำละเอียด                              5กิโลกรัม
  3. ปูนหอย                                   1 กิโลกรัม
  4. แป้งข้าวเหนียว                      0.5 กิโลกรัม
  5. ยิปซั่ม                                      1 กิโลกรัม
  6. ดีเกลือ                                    0.2 กิโลกรัม
  7. กากน้ำตาล                            1 กิโลกรัม
  8. กระถินป่น                              1 กิโลกรัม
  9. ภูไมท์                                      1 กิโลกรัม

4เพาะเชื้อเห็ดสามารถสร้างที่มา http://www.tnamcot.com/content/152617 

เพาะเชื้อเห็ดสามารถสร้างรายได้อย่างงาม

เมื่อได้ส่วนผสมทั้งหมดแล้วก็นำมาคลุกเค้าให้เข้ากันหมักทิ้งไว้ประมาณ 1 คืนหลังจากนั้นก็นำส่วนผสมทั้งหมดมาอัดลงถุง ซึ่งฟาร์มนี้ใช้เครื่องอัดเพื่อให้มีความสม่ำเสมอของวัสดุภายในถุง โดยจะมีขนาดและน้ำหนักเท่ากันข้อดีของการใช้เครื่องอัดนั้นก็คือสามารถอัดก้อนเชื้อเห็ดได้เยอะ โดยภายใน 1 ชั่วโมงสามารถอัดก้อนเชื้อเห็ดได้ถึง 800 ก้อนเลยทีเดียว ความหนาแน่นของอาหารที่อยู่ภายในถึงไม่แน่นและไม่หลวมจนเกินไป 5กระบวนการทำถุงเชื้อเห็ด

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/152617

กระบวนการทำถุงเชื้อเห็ดนั้นต้องมีการใส่ใจทุกขั้นตอน

                ก่อนใส่ปากขวดให้ทำการอัดอาหารในถุงให้แน่นอีกครั้งก่อนที่จะสำลีและคอจุดเพื่อพร้อมจะนำไปนึ่งในอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโดยใช้เวลาประมาณ 3 ถึง 4 ชั่วโมง เมื่อทำการนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำมาเขี่ยเชื้อเห็นที่เตรียมไว้ และทำการปิดฝานำไปยังโรงบ่มที่ต้องมีลักษณะโปร่ง ถ่ายเทอากาศได้สะดวก ซึ่งโรงบ่มเห็ดในลักษณะนี้จะสามารถทำให้เชื้อเห็ดเดินได้ดีและเต็มถุง เราสามารถสังเกตได้ว่าถุงเห็ดถุงไหนเป็นถุงที่ดีดูได้จากเชื้อเห็ดที่เดินเต็มถุงอย่างสม่ำเสมอสีขาวเต็มถุง  ประมาณ 30 วันเชื้อเห็ดก็จะเริ่มเดินเต็มถุงก็จะสามารถเปิดจุกเพื่อเปิดดอกเห็ดได้แล้ว6คิดแล้วลงมือทำถึงจะประสบ

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/152617

คิดแล้วลงมือทำถึงจะประสบความสำเร็จ

                กระบวนการทุกระบวนการต้องมีความรู้พอสมควร ซึ่งผู้สนใจสามารถหาความรู้ได้จากหนังสือและอินเตอร์เน็ตซึ่งมีความรู้ในการ เพาะเชื้อเห็ด ต่าง ๆอยู่มากมาย แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการลงมือทำอย่าให้ความกลัวมาขัดขวางความสำเร็จของเรา ถ้าเราไม่รู้สึกมั่นใจให้ศึกษาหาข้อมูลเพิ่ม ถามผู้รู้เมื่อพบเจอเสมอ