ThaiArcheep.com

อาชีพนักกิจกรรมบำบัด งานเฉพาะทางที่ยังขาดแคลน

ยินดีต้อนรับสู่เวปไซค์ ไทยอาชีพ.คอม แหล่งรวมคำแนะนำเรื่องอาชีพและช่องทางทำเงินในรูปแบบต่างๆ

ทั้งเฟรนไชนส์ และ อาชีพอิสระ อาชีพเกษตรกรรม โดยที่สามารถนำไปต่อยอดไอเดียเพื่อสร้างรายได้เสริม

ได้หลากหลาย เรามีข้อมูลหลากหลายให้ได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทาง  ซึ่งวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมานำเสนอ และ

แนะนำให้เป็นอีกทางเลือก และ วันนี้เราขอนำเสนอให้รู้จักกับ    อาชีพนักกิจกรรมบำบัด 

557000011521202

รายละเอียดของอาชีพ

อาชีพนักกิจกรรมบำบัด คือ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้กิจกรรมช่วยเหลือบุคคลที่ได้รับความเจ็บป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บ อุบัติเหตู หรือสาเหตุอื่น ๆ ที่ทำให้ร่างกายทำงานไม่เป็นปกติ โดยนักกิจกรรมบำบัดมีหน้าที่ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้ผู้เข้ารับบริการได้เคลื่อนไหวร่างกายในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อนให้อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมีการทำงานที่ดีขึ้นหรือเป็นเป็นปกติ ด้วยการใช้กิจกรรมต่างๆ มาช่วยส่งเสริม ตลอดจนถึงค่อยเป็นกำลังใจและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้กิจกรรมบำบัดแก่ผู้รับบริการและบุคคลรอบข้างของผู้รับบริการ

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1. ใช้กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสรรมถนะทางร่างกายของผู้รับบริการให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้

2. สร้างกำลังใจให้ผู้รับบริการมีพลังในการดำเนินชีวิต

3. สรรหากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการช่วยเหลือผู้มารับบริการ

4. อื่น ๆ

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1.เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี

2. มีความคิดสร้างสรรค์

3. มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

4. มีความขยัน และแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ

5. ชื่นชอบการทดลอง และการเล่น

6. มีสุขภาพจิตดี

7. เป็นผู้ที่มีอารมณ์ขัน

8. ชื่นชอบการพบปะผู้คน

9. มีความความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับารทำงานของร่างกาย

10. อื่น ๆ

แนวทางพัฒนาอาชีพ

1. นักจัดกิจกรรมบำบัด

2. เจ้าหน้าที่นักกิจกรรมบำบัดในโรงพยาบาล

3. เจ้าหน้าที่นักกิจกรรมบำบัดในหน่วยงานต่าง ๆ

4. เจ้าของสถาบำบัดต่าง ๆ

5. วิทยากรด้านการจัดกิจกรรมบัด

6. อื่น ๆ

 

ขอบคุณคลิปจาก ทรูปลูกปัญญา