ThaiArcheep.com

อาชีพหลังทำนา กับไม้ขัดอกตุ๊กแก

                เกษตรกรส่วนใหญ่ที่เป็นชาวนาหลังจากทำนาแล้วก็จะไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรเป็นหลักแหล่ง ส่วนมากแล้วจะเข้ามาหางานทำในตัวเมืองและถึงเวลาทำนาอีกรอบก็จะกลับไปทำนาอีกครั้ง แต่สำหรับหมู่บ้านที่หมู่ 6 ต.หนองลาด อ.เมือง จ.สกลนคร แห่งนี้ไม่ใช่อย่างนั้นเมื่อผู้นำของชุมชนได้พยายามหาอาชีพให้กับชาวบ้านด้วยการทำไม้ขัดอกตุ๊กแกจำหน่ายซึ่งถือว่าเป็นแห่งเดียวของประเทศไทยที่ทำอาชีพนี้ รายได้จากการทำไม้ขัดอกตุ๊แกนั้นถือว่าเป็นรายได้ที่ดีเลยทีเดียวตกครอบครัวละ 400 บาทต่อวันเลยทีเดียว

1อีกหนึ่งอาชีพหลังจากทำนา

อีกหนึ่งอาชีพหลังจากทำนาเสร็จก็คือไม้ขัดอกตุ๊กแก

                สำหรับตลาดที่รับซื้อ ไม้ขัดอดตุ๊กแก ก็มีเพียงแห่งเดียวเช่นกันคือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ซึ่งชาวบ้านที่บริเวณนั้นมีอาชีพทำตุ๊กแกตากแห้งเพื่อส่งออกไปยังประเทศไตหวัน ซึ่งในประเทศไตหวันนี้มีความเชื่อว่าตุ๊กแกเป็นยาที่ช่วยให้เสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายเป็นอย่างดี

2ชาวบ้านรวมกลุ่มกันเพื่อทำ

ชาวบ้านรวมกลุ่มกันเพื่อทำไม้ขัดอกตุ๊กแกส่งขาย

วิธีทำไม้ขัดอดตุ๊กแก

การทำ ไม้ขัดอกตุ๊กแก นั้นต้องใช้ไม้ไผ่ที่มีขนาดพอเหมาะโดยไม้ไผ่ที่นำมาใช้งานนั้นจะใช้บริเวณโค่นจนถึงกลางลำต้น สาเหตุที่ใช้บริเวณนี้ก็เพราะว่ามีเนื้อไม้ไผ่ที่หนา หลังจากได้ไม้ไผ่ที่ต้องการแล้วก็จะทำการตัดให้เป็นท่อน ๆ  ท่อนละ 12 เซนติเมตร และนำมาผ่าออกเป็น 2 ส่วนซึ่งจะได้ไม้ไผ่ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

3การทำไม้ขัดตุ๊กแกไม่ยากเพียงแต่

การทำไม้ขัดตุ๊กแกไม่ยากเพียงแต่ต้องหาไม้ไผ่มาเป็นวัตถุในการผลิตหลัก

                เมื่อได้ไม้ไผ่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเรียบร้อยแล้วก็ทำการผ่าไม้ไผ่อีกครั้งให้มีความหนาประมาณ 1 มิลลิเมตร เมื่อได้ไม้ไผ่ตามขนาดที่ต้องการแล้วก็นำไปขัดกับไม้ไผ่เพื่อทำการตากไม้ไผ่ที่ได้ ซึ่งระยะเวลาในการตากไม้ไผ่ใช้ใช้เวลาประมาณ 1 วันก่อนนำไม้ไผ่ที่ตากแดดให้แห้งนั้นส่งขายยังอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

4สาเหตุที่ใช้ไม่ไผ่เป็นไม้ขัดอก

สาเหตุที่ใช้ไม่ไผ่เป็นไม้ขัดอกตุ๊กแกก็เพราะว่ามีความตรง น้ำหนักเบา แห้งง่าย

                สาเหตุที่ต้องเอาไม้ไผ่ไปทำ ไม้ขัดอกตุ๊กแก นั้นก็มาจากไม้ไผ่มีความตรง มีน้ำหนักเบา และแห้งเร็วที่สำคัญเป็นไม้ที่หาได้ตามแถวบ้านทั่วไป ซึ่งความต้องการในการใช้ไม้ขัดตุ๊กแกนั้นมีอยู่สูงมาก โดยสัปดาห์หนึ่งหมู่บ้านหนองลาดจะทำการส่งไม้ไผ่ให้กับอำเภอนาหว้าเป็นจำนวนถึง 50,000-100,000 แผ่น เลยทีเดียวโดยเฉลี่ยแล้วหนึ่งครอบครัวจะทำได้ 1,000 แผ่นต่อวันซึ่งราคาของไม้ขัดอกตุ๊กแกนี้จะตกอยู่ที่ 400 บาท ต่อไม้ขัดอกตุ๊กแก 1,000 อัน

5นอกจากอาชีพนี้เกษตรกรยัง

นอกจากอาชีพนี้เกษตรกรยังสามารถทำอาชีพอื่นๆหลังจากทำนาก็ได้เช่นกัน

                แน่นอนว่ารายได้ขนาดนี้ทำให้ชาวบ้านที่อยู่ระหว่างรอทำนาฤดูกาลใหม่นั้นมีรายได้เป็นกอบเป็นกำไม่จำเป็นต้องเดินทางเข้ามายังตัวเมืองเพื่อหางานทำ ผลพลอยได้จากการมีอาชีพและมีกลุ่มในการทำอาชีพสามารถที่จะทำให้หมูบ้านนั้น ๆแข็งแรงมีการพัฒนาชีวิตได้อย่างต่อเนื่องเช่นกัน

6การรวมกลุ่มกันทำอาชีพ

การรวมกลุ่มกันทำอาชีพเสริมหลังนำนานั้นมีผลดีมากกว่าผลเสีย

                นี่เป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างในการทำอาชีพเสริมระหว่างรอการทำนาฤดูใหม่ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นไม้ขัดอกตุ๊กแกก็ได้ ซึ่งอาชีพเสริมสามารถหาได้จากวัตถุดิบทางการเกษตรบริเวณที่เกษตรกรอาศัยนั่นเอง อาทิเช่น ถ้าแถวบ้านมีต้นกระถินเยอะ ก็นำต้นกระถินมาเผาถ่านหรือเก็บยอดกระถินขายก็ได้ หรือจะนำไม้ไผ่มาทำไม้เสียบไก่ขายก็ได้เช่นกัน