ThaiArcheep.com

อาชีพแม่ครัว งานเฉพาะทางที่หากินได้จนตาย

แม่ครัว,คนทำอาหาร, คนปรุงอาหาร, เป็นอาชีพที่มีรายได้ดีอีกอาชีพหนึ่ง ซึ่งอาชีพคนปรุงอาหารมีหลายรูปแบบแนวการปรุงอาหาร เช่น อาหารไทย, อาหารจีน, อาหารเวียดนาม, อาหารญี่ปุ่น, อาหารฝรั่งเศส, อาหารอิตาเลี่ยน, อาหารเกาหลี,และอื่นๆ, อีกมากมาย ซึ่งนับวันอาชีพนี้จะมีความหลากหลายรูปแบบมากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ และผู้หญิงมีข้อได้เปรียบอีกอย่างในการทำอาหาร คือ การตกแต่งประดิดประดอยจาน ทำให้อาหารมีความน่ารับประทานมากขึ้น

 

L201212061354761846_3

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ
ปรุงอาหาร
จัดซื้อวัตถุดิบ
ตรวจสอบคุณภาพอาหาร
สร้างสรรค์อาหารสูตรใหม่ ๆ
จัดตารางรายการอาหารแต่ละวัน
เตรียมเครื่องปรุงต่าง ๆ
รักษาความสะอาดภายในครัว
ถ่ายทอดเทคนิคความรู้ให้กับผู้ร่วมงาน
อื่น ๆ

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
มีใจรักงานอาหาร
มีความอดทนสูง
มีความพยายาม
มีประสาทสัมผัสในการลิ้มรสดี
มีความคิดสร้างสรรค์
ชอบงานประดิดประดอยตกแต่ง
รักความสะอาด
มีความซื้อสัตย์? ยุติธรรมต่อผู้บริโภค

หากคิดว่ามีความสามารถด้านนี้ หรือ สนใจด้านนี้ก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมความรู้ใหม่ๆตลอดเวลา หมั่นฝึกฝน รับรองว่า คุณสามารถกลายเป็นมากกว่าแม่ครัวแน่นอน

คลิปจากยูทูป