ThaiArcheep.com

อาชีพ รับเขียนป้าย ฝีมือดีมีรายได้

การรับเขียนป้าย นั้นถือว่าเป็นงานฝีมือที่ต้องใช้ความสวยงามและความมีศิลปะเข้ามาช่วย ถึงแม้ว่าในปัจจุบันป้ายไวนิลจะเข้ามามีบทบาทกับงานต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น มีราคาถูกและมีความสวยงาม แต่นั่นกลับยิ่งทำให้งานรับเขียนป้ายเป็นงานที่สามารถเรียกเงินได้สูงมากยิ่งขึ้น เพราะแม้จะมีป้ายไวนิล แต่งานเขียนป้ายก็ไม่ได้ลดความสำคัญลงไปมากนัก บางงานยังต้องการความสวยงามและมีศิลปะที่ป้ายไวนิลไม่สามารถทำได้ อย่างเช่น ป้ายผ้า ป้ายโฟมสำหรับงานแต่งงาน ฯลฯ ที่สำคัญงานรับเขียนป้ายยังมีรายได้ไม่จำกัด ถ้ามีฝีมือดี ๆ ด้วยแล้ว รับประกันว่างานไม่ขาดมือ

 

_3

ลักษณะการทำงานเขียนป้าย
การรับจ้างเขียนป้ายนั้น ส่วนใหญ่แล้วจะรับจ้างเขียนทั้งป้ายผ้า ป้ายโฟมและป้ายไม้ เรียกได้ว่าเป็นงานเขียนป้ายแบบครบวงจร ลักษณะการทำงานจะทำด้วยมือและเขียนด้วยมือ เป็นงานที่ต้องใช้ศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์และความประณีตงานหนึ่ง

ข้อดีของอาชีพรับเขียนป้า
ข้อดีของอาชีพรับเขียนป้ายซึ่งเป็นการหางานทำที่บ้านนั้นนับว่ามีข้อดีอยู่หลายประการ ทั้งในเรื่องการเป็นงานอิสระ เป็นงานที่สามารถทำอยู่ที่บ้านของตนเองได้ มีรายได้ดีมากและไม่จำกัด เพราะเป็นงานฝีมือ และที่สำคัญที่สุดคือ ผู้ที่ทำอาชีพนี้ต้องมีใจรัก เมื่อมีใจรักแล้ว การทำงานก็จะสร้างความสุขให้กับผู้ที่เลือกทำอาชีพนี้ทุกคน

ข้อเสียของอาชีพรับเขียนป้าย
ข้อเสียที่ต้องระวังของอาชีพรับเขียนป้ายคือคุณภาพของงาน การตรงต่อเวลาและราคาของชิ้นงานเหมาะสมกับคุณภาพของงาน เพราะเป็นงานฝีมือที่ต้องอาศัยความสามารถเฉพาะตัว ทำด้วยมือ เขียนด้วยมือ เพราะฉะนั้นจึงต้องเป็นงานที่มีความสวยงาม สร้างสรรค์และสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้จริง ๆ เท่านั้น ถ้าหากไม่สามารถทำได้ตามนี้คงยากที่จะมีลูกค้าประจำ

รายได้ของอาชีพรับเขียนป้าย
รายได้ของอาชีพรับเขียนป้ายไม่อาจระบุเป็นตัวเงินที่ชัดเจนได้ เพราะงานลักษณะนี้ขึ้นอยู่กับฝีมือเป็นสำคัญ ถ้าฝีมือดีแล้ว มีงานตลอดอย่างแน่นอน ทำได้มากก็ได้เงินมาก อาจเป็นหลักหมื่นหรือถึงแสนบาทต่อเดือนได้ถ้ามีลูกค้าประจำและฝีมือเป็นที่ยอมรับ

วันนี้เรามีคลิปเกี่ยวกับการเขียนป้าย หรือ ทำป้าย มาให้ดูเป็นตัวอย่างเพื่อต่อยอดไอเดียในอาชีพนี้

ขอบคุณคลิปจาก youtube