ThaiArcheep.com

ู้รู้ไว้ไม่ผิดกฎหมาย “รูตรงเก้าอี้” มีประโยนช์มากกว่าที่คิด

ู้รู้ไว้ไม่ผิดกฎหมาย “รูตรงเก้าอี้” มีประโยนช์มากกว่าที่คิด

สวัสดีจ้า เพื่อนๆอาจจะสงสัยหรือไม่รู้ใช่ไหมคะว่า รูตรงกลางของเก้าอี้ นั้นมีไว้ทำให้ไมแต่มันมีประโยนช์มากกว่าที่เราคิดซะอีก น้องตุ่น ก็จะพาไปดูว่ามันสร้างประโยนช์อะไรได้บ้างถ้าทุกคนรู้ความจริงจะร้องอ๋อทันทีหากพร้อมแล้วไปดูกันเลย

ประโยนช์ของรูเก้าอี้

สะดวกต่อการหยิบจับ

ง่ายต่อการเก็บ

เพื่อทำให้เกิดสูญญากาศ

เวลานำออกมาใช้และเอาไปเก็บจะได้ง่ายต่อการดึง

เก้าอี้นั้นมีประโยนช์จริงๆหากมันไม่มีรูตรงกลางเวลาเก็บมันก็จะเปลืองพื้นที่มากและเวลาจะเอาออกมาใช้มันก็จะดึงยากทำให้เรานั้นเสียเวลาอีกรู้แบบนี้แล้วก็หายสงสัยเลยใช่ไหมคะ