ThaiArcheep.com

เกษตรปราณีต ไร่ครึ่ง สร้างรายได้ครึ่งแสน

                ประเทศไทยเป็นประเทศที่โชคดีที่สุดในโลกที่มีแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ มีท้องฟ้า น้ำ ภูมิอากาศ และทุกๆ อย่างเหมาะสมที่สุดในการทำการเกษตรดังคำที่ว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าว แต่ที่สำคัญที่สุดไม่ใช่สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นอย่างแน่นอนที่ทำให้มีความอุดมสมบูรณ์อยู่จนทุกวันนี้ ประชาชนส่วนมากที่เป็นเกษตรกรต่างมีความเป็นอยู่ที่ดีสิ่งสำคัญสิ่งนี้ก็คือ การที่เรามีพ่อหลวงคอยสอนสั่งและคอยให้คำชี้แนะในการดำเนินชิวต ท่านเปรียบเสมือเทวาดและพ่อของเกษตกรที่ท่านได้ชี้แนวทางในการทำเกษตรแบบยั่งยืน และพยายามช่วยคนที่ตกลงไปในหลุมแห่วัตถุนิยมให้กลับมาสู่โลกของความจริงด้วยการนำสอนเกษตกรให้รู้จัก เกษตรปราณีต หรือการทำเกษตรแบบพอเพียงนั่นเอง

1พ่อหลวงของเราท่านได้แนะนำ

พ่อหลวงของเราท่านได้แนะนำแนวทางการเกษตรให้กับประชาชน

เกษตรปราณีต คืออะไร

หลายคนรู้จักการทำเกษตรแต่ไม่รู้จะทำเกษตรให้ปราณีตทำอย่างไร ส่วนมากแล้วการทำเกษตรในเมืองไทยจะเป็นการทำเกษตรแบบตามกระแส ในตลาดว่าอย่างไหนดีก็จะทุ่มพื้นที่ที่มีอยู่ไปปลูกไปเลี้ยงไปทำอย่างนั้น เมื่อกระแสตกราคาก็ตกตามทำให้เกิดสภาวะที่ขาดทุน แต่ เกษตรปราณีต นั้นไม่จำเป็นต้องมีที่ดินทำกินเยอะมากที่ขนาดเท่าไรก็ได้ ที่สำคัญพืชที่ปลูกต้องไม่ตามกระแส ต้องเป็นพืชที่สามารถกินได้ขายได้ สัตว์ที่เลี้ยงต้องช่วยเกื้อหนุนพืชและเกษตกร ทุกอย่างในการทำเกษตรปราณีตนั้นจะเน้นการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน โดยมีการบริหารจัดการวางแผนอย่างเป็นระบบ

2อีกหนึ่งทางรอดของเกษตรกร

อีกหนึ่งทางรอดของเกษตรกรด้วยการทำเกษตรปราณีต

                เกษตรกรตัวอย่างที่ทำเกษตรในพื้นที่ไร่ครึ่งสามารถทำสร้างรายได้เดือนหนึ่งประมาณ 50,000 บาทเลยทีเดียวซึ่งหลายคนอาจจะไม่เชื่อเกษตกรคนนี้เป็นชาวนครปฐม มีที่ดินทำกินอยู่ไร่ครึ่งได้ทำการวางแผนในการปลูกพืชผักและสัตว์เลี้ยงอย่างเป็นระบบ พืช 10 ชนิดที่เกษตรกรคนนี้ได้ปลูกสามารถสร้างรายได้รายวัน รายเดือนและรายปีให้เกษตรกรได้อย่างสบาย

สิ่งแรกในการทำ เกษตรแบบปราณีต นั้นจะต้องมีการวางแผนที่ดีเกษตรกรคนนี้ได้ปลูกต้นสักทองจำนวน 700 ต้นปลูกเป็นแนวกั้นลม ให้ร่มเงา และเป็นพี่เลี้ยงให้กับต้นพลูคอยเกาะทอดยอดขึ้นไปอย่างสวยงามสวยงามตามต้นสักทองที่เป็นไม้พี่เลี้ยง ทำให้ต้นพลูสามารถเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วและแข็งแรง ใบพลูเป็นรายได้รายวันของเกษตรกรคนนี้

3การทำเกษตรปราณีตไม่จำเป็นต้อง

การทำเกษตรปราณีตไม่จำเป็นต้องมีที่ดินเยอะเพียงแต่มีความคิดที่จะทำอย่างมุ่งมั่นก็พอ

                ด้านล่างบริเวณต้นสักทองก็ยังสามารถปลูกต้นส้มโอ มะนาว และใบชะพลูได้เต็มพื้นที่ไร่ครึ่ง ซึ่งการปลูกพืชแบบนี้มีข้อดีในการประหยัดน้ำเพราะเมื่อมีการรดน้ำแต่ละครั้งก็จะสามารถรดพืชได้ทุกชนิดอีกทั้งพืชที่ปลูกยังสามารถคลุมดินไม่ให้ดินโดนแสงแดดโดยตรง ช่วยลดการระเหยของน้ำในดินได้อีกส่วนหนึ่ง ด้วยเหตุผลเหล่านี้เลยทำให้พื้นดินบริเวณที่ปลูกพืชมีความชุ่มฉ่ำอยู่เสมอ

4มีเกษตรกรหลายท่านได้ทำ

มีเกษตรกรหลายท่านได้ทำเกษตรปราณีตจนสำเร็จจนวันนี้มีรายได้ที่ยั่งยืน

                นอกจากปลูกพืชยืนต้นอย่างต้นสักทอง ส้มโอ มะนาวและเกษตรกรท่านนี้ยังปลูกผักสวนครัวไว้หลายชนิดอาทิ เตยหอม พริก กะเพรา แมงลัก สะระแน่ เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้ไม่มีการใช้สารเคมีในการทำการเกษตรเลย ปุ๋ยที่ใช้งานจะใช้ปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยคอกพร้อมกับใช้สารกำจัดแมลงที่เป็นมิตรกับะรรมชาติ อย่างเช่นสารสกัดจากสะเดา เป็นต้น

5การวางแผนในการทำเกษตรการวางแผนในการทำเกษตรปราณีตเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

                จากที่กล่าวมาข้างต้นพอจะเห็นภาพแล้วว่าอะไรเป็นพืชที่ให้รายได้รายวัน รายเดือน และรายปี

เริ่มจากใบชะพลู พืชผักสวนครัว ใบเตย จะเป็นพืชที่สามารถให้รายได้รายวัน

ต้นพลู จะเป็นพืชที่ให้รายเดือน

ต้นสักทอง ส้มโอ มะนาว จะเป็นพืชที่สร้างรายได้รายปี

นี่เป็นเพียงตัวอย่างในการทำการเกษตร ซึ่งการทำการเกษตรปราณีตนั้นไม่มีหลักการตายตัวสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามพื้นที่ จะเห็นได้ว่าเกษตรกรท่านนี้ไม่ได้ปลูกพืชตามกระแสแต่ปลูกพืชตามแนวทางของนายหลวงของเราซึ่งเป็นทางรอดของเกษตรกรทุกคน การทำเกษตรปราณีตนั้นไม่ใช่เรื่องยากเพียงแต่ว่าต้องมีจิตใจที่มุ่งมั่นและเชื่อในสิ่งที่ทำและผลสำเร็จจะรอเราอยู่ในไม่ช้าอย่างแน่นอน

6ก่อนจะปลูกพืชควรรู้ว่าพืชนั้นจะสามารถ

ก่อนจะปลูกพืชควรรู้ว่าพืชนั้นจะสามารถเกื้อหนุนพืชอื่นๆได้หรือไม่และจะให้ผลผลิตในช่วงใด