ThaiArcheep.com

เงาะ ผลไม้มีขนที่คนนิยมบริโภค

ถ้าจะกล่าวถึงผลไม้อีกอย่างที่ได้รับความนิยมในการบริโภคเป็นอย่างมากนั้น คงมีหลายๆ คนที่นึกถึง เงาะ ผลไม้สีแดงที่มีขนไปทั่วผล เพราะเงาะเป็นผลไม้ที่มีรสชาติดี อร่อย แถมยังนำมาทำผลไม้กระป๋องได้ ซึ่งก็ให้รสชาติไปอีกแบบ และก็ได้รับความนิยมมากเช่นกัน จนดูเหมือนว่าเงาะแทบจะกลายเป็นผลไม้ประจำชาติอีกอย่างหนึ่งของไทยไปเสียแล้ว 

เงาะเป็นผลไม้ที่มีถิ่น

เงาะเป็นผลไม้ที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในมาเลเซียและอินโดนีเซีย

                ถึงแม้ว่า เงาะ จะมีถิ่นกำเนิดอยู่ในมาเลเซียและอินโดนีเซีย แต่ภายหลังก็ได้มีการนำมาปลูกในประเทศไทยและได้รับความนิยมในการบริโภคเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้ว่าตามแผงในตลาดหรือกระทั่งในซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือห้างสรรพสินค้าก็มีการนำเงาะมาขาย ด้วยเหตุนี้เงาะจึงเป็นผลไม้ที่หากินได้ง่าย อีกทั้งยังมีราคาไม่สูงมาก ดังนั้นมันจึงเป็นผลไม้ขวัญใจของหลายๆ คนเลยทีเดียว เงาะเป็นผลไม้ที่ขายดีอีกอย่าง ดังนั้น

เงาะเป็นผลไม้ที่ขายดีอีกอย่าง ดังนั้นในร้านขายผลไม้ขนาดใหญ่หน่อยจึงมักจะมีเงาะมาขายเสมอ

วิธีการปลูกเงาะ
             โดยทั่วไป เงาะ จะงอกงามได้ดีในดินร่วนปนทรายและในดินเหนียวที่มีการจัดการให้ระบายน้ำได้ดี โดยในการเริ่มปลูกต้องไถพรวนและกะระยะสำหรับปลูกให้มีระยะห่างระหว่างต้นและระหว่างแถวที่เพียงพอซึ่งอย่างน้อยคือ 12 เมตร แต่ที่ดีที่สุดคือ 16 เมตร ส่วนหลุมที่จะปลูกเงาะควรขุดเป็นวงกลมกว้าง 80 ซม. ลึก 60 ซม. แล้วตากแดดไว้ 6-7 วัน ใช้หญ้าแห้งและปุ๋ยคอกรองหลุมเล็กน้อย แล้วนำต้นกล้าลงหลุม แล้วกลบดิน ทางภาคใต้และภาคตะวันออก

ทางภาคใต้และภาคตะวันออกของไทยจะมีการปลูกเงาะกันมาก

              ในเรื่องการดูแลรักษาในระยะแรกของการปลูกหากฝนไม่ตกควรมีการรดน้ำให้ นอกจากนี้ควรมีการบังร่มให้ด้วย นอกจากนี้ตลอดฤดูแล้งแรกต้องคอยระวังอย่าให้มีหญ้าขึ้นมาได้ จนเมื่อต้นเงาะอายุได้ 1 ปี ก็สามารถเริ่มให้ปุ๋ยได้โดยอาจจะเป็นปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยเคมีก็ได้ แต่ต้องให้ตามความเหมาะสมของขนาดต้นเงาะที่โตขึ้นเรื่อยๆ ด้วย และในการเก็บผลเงาะต้องเก็บผลเงาะที่สุกเต็มที่ห้ามเก็บตอนมันยังห่ามเด็ดขาด แต่ เงาะ 1 พวงอาจจะมีทั้งผลที่สุกแล้วและผลที่ยังห่าม ดังนั้นจึงควรดูให้ดีก่อนการเก็บผลผลิตออกไปขายเงาะเป็นผลไม้ที่สามารถนำมาแปร

เงาะเป็นผลไม้ที่สามารถนำมาแปรรูปเป็นผลไม้กระป๋องได้จึงทำให้มีช่องทางระบายสินค้ามากขึ้น

ด้วยความที่เงาะเป็นผลไม้ที่สามารถนำมาแปรรูปเป็นผลไม้กระป๋องได้อีกช่องทางหนึ่งนอกจากการกินผลสด ดังนั้นมันจึงมีความต้องการของตลาดที่ต่อเนื่อง และผู้คนจำนวนมากที่เคยได้ลิ้มลองเงาะก็มักจะติดใจในรสชาติจนต้องซื้อซ้ำแล้วซ้ำเล่า ด้วยเหตุนี้การปลูกเงาะขายจึงยังคงมีอนาคตไปได้เรื่อยๆ และไม่ถึงทางตันอย่างแน่นอน ถึงเงาะจะเป็นผลไม้ลูกเล็กๆ

ถึงเงาะจะเป็นผลไม้ลูกเล็กๆ แต่ก็มรสารอาหารและประโยชน์เพียบ การเก็บผลเงาะเพื่อขายต้องรอให้ผล

การเก็บผลเงาะเพื่อขายต้องรอให้ผลสุกเต็มที่หมดทั้งพวงก่อน ห้ามเก็บตอนห่าม