ThaiArcheep.com

เตือนแล้วนะ!! ห้ามสวมแหวนนิ้วกลาง ข้อห้ามโบราณที่ควรรู้

หากพิจารณาจากหลายๆข้อห้ามของคนโบราณ ดูเหมือนว่าการสวมแหวนก็เป็นอีกหนึ่งความเชื่อที่เราไม่ควรละเลยเช่นกันนะคะ
ตามความเชื่อในเรื่องการสวมแหวนจากหลักวิชาการหัตถศาสตร์ของไทย ได้อธิบายเกี่ยวกับข้อห้ามในเรื่องของการสวมแหวนว่า… เหตุใดคนโบราณไม่นิยมสวมแหวนนิ้วกลางดังต่อไปนี้

001


นิ้วกลาง เป็นนิ้วของดาวเสาร์…

ถ้านิ้วกลางยาวแสดงว่าเป็นคน รักความสงบ ชอบการศึกษา

ถ้านิ้วกลางเป็นสี่เหลี่ยมและหนา แสดงว่ามีความคิดลึกซึ้ง

ถ้านิ้วกลางสั้นหรือมีตำหนิ จะไม่เอาใจใส่เรื่องใด

ถ้านิ้วกลางยาวกว่าฝ่ามือ เป็นผู้รอบคอบดี

ถ้านิ้วกลางสั้นกว่าฝ่ามือ เป็นคนใจร้อน มักตกลงใจเร็ว
นิ้วกลาง เป็นนิ้วที่มีความสำคัญเพราะเป็นนิ้วที่รับเส้นโชคอันหมายถึงอาชีพและวิถีทางแห่งชีวิต และเป็นนิ้วที่แสดง ถึงนิสัยโดยตรง

และอีกตำราได้ทำนายไว้ว่า

ถ้านิ้วกลางยาวเกินไปเป็นคนเซื่องซึม ถ้าสั้นเกินไปเป็นคนรุกราน อยู่ไม่สุข ตรงจึงจะดี ถ้าไม่ตรงเป็นคนมีอัตตทิฏฐิคือถือตนเป็นใหญ่ ถ้าแอ่นหงายไปข้างหลังมาก มักขัดสนหรือ กำพร้าบิดามารดามาแต่น้อย ถ้ามีเส้นคาดรอบวงนิ้ว แม้สุขแต่ก็ทุกข์ทางใจมีรอยก่ายไขว้กันตรง ข้อหรือเป็นกากบาท ไม่ดี มีตำหนิหรือพิการ มักอยู่ห่างจากมารดา

ดังนั้นการที่เราสวมใส่แหวนที่นิ้วกลาง ก็เหมือนกับการเอาอะไรมารัดตรงนิ้วกลาง ท่านถือว่าว่าไม่เหมาะไม่ควร และเราควรปฎิตามเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของเราเองค่ะ

ที่มา:ohochill