ThaiArcheep.com

เทคนิคการเลี้ยงมดแดงในแบบต่าง ๆ

                ถ้าพูดถึงการเลี้ยงมดแดงทุกคนก็นึกถึงไข่มดแดงกันทุกคน เพราะไข่มดแดงเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารสูง และหากินได้ตามฤดูกาลไม่สามารถหากินได้นอกฤดูกาล และราคาของไข่มดแดงก็มีราคาสูงมากเนื่องจากมีความต้องการจากผู้บริโภคที่สูง ขณะเดียวกันไข่มดแดงที่ออกมาสู่ตลาดในช่วงหน้าร้อนมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ อีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ไข่มดแดงมีราคาสูงก็คือ ไข่มดแดงในธรรมชาติหายากขึ้นซึ่งเกิดจากสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมไป ทำให้มีการคิดเทคนิคในการเลี้ยงมดแดงเพื่อเอาไข่มดแดงขึ้นซึ่งในบทความนี้ขอเสนอวิธีเลี้ยงมดแดงเพื่อเอา ไข่มดแดง 2 วิธีด้วยกันคือ

1ไข่มดแดงเป็นอาหารที่หลาย

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/138385

ไข่มดแดงเป็นอาหารที่หลายคนชอบรับประทาน

  1. การเลี้ยงมดแดงแบบธรรมชาติ
  2. การเลี้ยงมดแดงคอนโดด้วยการเลียนแบบธรรมชาติ

วิธีการเลี้ยงมดแดงแบบธรรมชาติ

วิธี เลี้ยงมดแดงแบบธรรมชาติ นั้นทำได้ไม่ยากเพียงแต่เราต้องเหลือพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ไว้หรือเราจะปลูกต้นไม้ที่มดแดงชอบไว้ก็ได้ ซึ่งต้นไม้ที่มดแดงชอบทำรังมากที่สุดก็คือ ต้นมะม่วง ด้วยคุณสมบัติของใบมะม่วงที่มีขนาดใหญ่ มันวาว และเหนียวทำให้มดแดงชอบมาทำรังบนต้นมะม่วง2ความต้องการไข่มด

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/138385

ความต้องการไข่มดแดงแต่ละปีมีมากขึ้นเรื่อยๆ

                วิธีแรกก็คือเราต้องหาต้นไม้ที่มดแดงอาศัยอยู่ในได้เสียก่อนหลังจากนั้นก็นำขวดน้ำพลาสติกใส่น้ำไปผูกกับต้นไม้ที่เป็นเป้าหมาย โดยในขวดน้ำที่ใส่น้ำไว้เราควรเอากิ่งไม้ใส่ไว้ด้วยเพื่อให้มดไต่ลงไปกินน้ำได้สะดวก และตัดขวดพลาสติกอีกขวดหนึ่งไว้ใส่อาหาร เมื่อองค์ประกอบทั้งน้ำและอาหารสมบูรณ์มดแดงก็จะเริ่มทำรังและวางไข่ ยิ่งน้ำและอาหารสมบูรณ์มากเท่าไรก็จะให้ไข่ที่มีขนาดใหญ่เท่านั้น3การเลี้ยงแบบธรรมชาติเป็น

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/138385

การเลี้ยงแบบธรรมชาติเป็นการเลี้ยงที่ดูแลระบบนิเวศให้กับธรรมชาติ

                แต่การเลี้ยงมดแดงในธรรมชาติในมีสิ่งที่ต้องควรระวังไว้อย่างมากก็คือ เรื่องของไฟป่าซึ่งเป็นศัตรูตัวฉกาจของมดแดง เราควรทำแนวกันไฟให้รอบบริเวณป่าเพื่อป้องกันไฟป่าเข้ามาทำลายรังไข่มดแดง

วิธีการเลี้ยงมดแดงแบบคอนโดด้วยการเลียนแบบธรรมชาติ

การเลี้ยงมดแดงแบบนี้เป็นการเลียนแบบธรรมชาติ ด้วยการสร้างรังให้กับมดแดง ด้วยการตัดขวดพลาสติดออกเป็นสองส่วน โดนส่วนหัวจะสั้นกว่าส่วนท้ายขวด เมื่อตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำส่วนหัวหรือส่วนปากขวดมาประกบเข้ากับส่วนท้ายขวดและติดด้วยกาวให้แน่นหลังจากนั้นก็เจาะรูที่ท้ายขวดเพื่อแขวนเชือกพร้อมกับนำถุงดำมาคลุมไว้อีกชั้นหนึ่งเพื่อบังแดดในเวลากลางวัน4เราสามารถสร้างคอนโดมด

ที่มาhttp://www.tnamcot.com/content/163925

เราสามารถสร้างคอนโดมดแดงด้วยการนำขวดพลาสติกมาทำ

                เมื่อเตรียมวัสดุที่จะทำเป็นคอนโดมดเรียบร้อยแล้วก็เอาไปผูกกับต้นไม้ที่มีมดแดงอาศัยอยู่ โดยจะผูกพร้อมกับขวดพลาสติกที่ใส่น้ำและอาหารไว้ให้มดมากินด้วย เมื่อมดลงมาทำรังแล้วประมาณ 15 ถึง 20 วันมดจะเริ่มวางไข่ ซึ่งเคล็ดลับในการแขวนคอนโดมดแดงนั้นเราควรแขวนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคมซึ่งเป็นช่วงที่มดแดงกำลังจะวางไข่นั้นเอง5ถึงแม้ว่าจะเป็นการเลียนแบบ

ที่มาhttp://www.tnamcot.com/content/163925

ถึงแม้ว่าจะเป็นการเลียนแบบธรรมชาติแต่ก็ยังอยู่ในช่วงทดลอง

                ราคาของไข่มดแดงแต่ละปีจะมีแต่สูงขึ้นเรื่อย ๆซึ่งราคาของไข่มดแดงที่ตลาดขายกันอยู่นั้นจะตกอยู่ที่ 300 ถึง 500 บาทต่อกิโลกรัมเลยทีเดียว6ราคาของไข่มดแดง

ที่มาhttp://www.tnamcot.com/content/163925

ราคาของไข่มดแดงสูงขึ้นทุกปี