ThaiArcheep.com

เทคนิคง่าย ๆในการปลูกกล้วยไข่ ต้นทุนต่ำ

                ถ้าพูดถึงพืชเศราฐกิจที่มีการส่งออกเป็นอันดับต้น ๆของประเทศไทยก็คงหนีไม่พ้นพืชตระกูลกล้วยแน่นอน ส่วนมากแล้วกลัวยที่นิยมปลูกเพื่อการส่งออกนั้นจะมีอยู่ 2 ประเภทด้วยกันคือ กล้วนหอม และกล้วยไข่ ซึ่งเทคนิคและวิธีการปลูกของเกษตรกรจะแตกต่างกันออกไปเพื่อเป็นการลงต้นทุนให้น้อยที่สุดและได้ผลตอบแทนให้มากที่สุด หนึ่งในวิธีการลดต้นทุนในการปลูกกล้วยไข่เพื่อการส่งออกก็คือการ เจาะต้นใส่ปุ๋ย ตัดปลี 2 เทคนิคง่าย ๆที่หลายคนอาจจะอยากลองทำเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการปลูก กล้วยไข่ เพื่อการส่งออกก็ได้

1กล้วยไข่เป็นพืชเศรษฐกิจ

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/147199

กล้วยไข่เป็นพืชเศรษฐกิจเพื่อการส่งออก

เทคนิคในการปลูกกล้วยไข่เพื่อการส่งออก

การปลูกกล้วยไข่เพื่อการส่งออกนั้น จำเป็นต้องมีความปราณีตในการปลูกเป็นอย่างมากเพราะผลไม้ที่ส่งออกไปต่างประเทศจะต้องเป็นผลไม้ที่มีคุณภาพ มีสัดส่วนที่ได้มาตรฐาน ถ้ากล้วยไข่ที่ปลูกไม่ได้ขนาดไม่มีผิวสวยก็จะเรียกว่ากล้วยตกเกรดซึ่งจะขายภายในประเทศ ส่วนกล้วยไข่ที่ได้เกรดคือมีผลสวย ขนาดได้สัดส่วนก็จะส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยประเทศจีนเป็นประเทศที่มีการสั่งซื้อกล้วยไข่มากที่สุดจากประเทศไทย2สิ่งสำคัญในการปลูกกล้วย

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/147199

สิ่งสำคัญในการปลูกกล้วยไข่นั้นก็คือน้ำและปุ๋ย

                เทคนิคในการปลูก กล้วยไข่ เพื่อการส่งออกแบบต้นทุนต่ำนั้นจะมีวิธีง่าย ๆดังนี้

  1. เมื่อตัดผลกล้วยไข่ออกจำหน่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ให้ตัดต้นแม่ ให้สูงจากพื้นดินประมาณ 70 เซนติเมตร หลังจากนั้นก็เจาะกลางต้นให้เป็นรู และใส่ปุ๋ยลงไปประมาณ 1ข้อน สาเหตุที่ใส่ปุ๋ยลงไปกลางต้นนั้นเพื่อเป็นการประหยัดปุ๋ยไปในตัว เพราะถ้าเป็นการใส่ปุ๋ยแบบเก่าจะใส่ปุ๋ยบริเวณโค่นต้นกล้วยซึ่งกล้วยจะดูดซึมได้ไม่ดีและจะมีวัชพืชมาแย่งปุ๋ยอีกด้วย ผิดกับการใส่ปุ๋ยกลางต้นแม่ ต้นลูกจะเกิดจากต้นแม่ เมื่อต้นแม่มีปุ๋ยต้นลูกก็จะสามารถดูดปุ๋ยไปใช้งานได้โดยตรงทำให้กล้วยเจริญเติบโตได้ดี ส่วนมากแล้วต้นแม่หนึ่งต้นจะเหลือต้นลูกไว้เพียง 3 ต้นเท่านั้น
  2. และโรยขี้ค้าวคาวประมาณ 3 ขีดบริเวณโค่นต้นอีกที่หนึ่งหลังจากนั้นก็รดน้ำอย่างต่อเนื่อง
  3. เมื่อผลกล้วยเริ่มออกปลีให้ตัดปลายของหัวปลีทิ้งและเหลือให้เครือหนึ่งมีกล้วยไข่ประมาณ 5 หวี จากนั้นก็หุ้มด้วยถุงฟอยส์ เพื่อป้องกันแมลงศัตรูพืชที่จะเข้ามาเจาะกินผลกล้วย

3การลดต้นทุนในการผลิตจะช่วยที่มา http://www.tnamcot.com/content/147199

การลดต้นทุนในการผลิตจะช่วยเพิ่มกำไรเมื่อเก็บผลผลิต

หลังจากนี้ไป 4 เดือนก็สามารถตัด กล้วยไข่ ออกจำหน่ายได้แล้วผลกล้วยที่ได้ก็จะมีความสวยใหญ่ อวบอิ่ม พร้อมกับมีผิวเหลืองสวยเป็นที่ต้องการของตลาดส่งออกอย่างมาก ซึ่งวิธีการนี้มีต้นทุนในการผลิตก็คือน้ำและปุ๋ย คิดเป็นต้น ๆประมาณ 15 บาทต่อต้นเท่านั้นซึ่งแน่นอนว่าการทำให้ต้นทุนในการผลิตถูกลง กำไรต่อต้นก็จะมีมากขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน4วิธีในการลดต้นทุนใน

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/147199

วิธีในการลดต้นทุนในการปลูกกล้วยไข่มีวิธีง่าย ๆไม่ยาก

การทำเกษตรนั้นไม่ยากเพียงแต่เราควรศึกษาหาข้อมูลอย่างสม่ำเสมอและต้องเป็นคนช่างสังเกตุและเป็นคนที่ชอบทดลองสิ่งใหม่ ๆเสมอ เพราะการทดลองเพื่อหาเทคนิคนั้นอาจจะล้มเหลวแต่ต้องมีสักครั้งที่สำเร็จและจะเป็นสูตรที่ทำให้เราสามารถกลายเป็นเกษตรกรที่มีคุณภาพได้อย่างแน่นอน5เจาะรู ตัดปลี ห่อฟอยส์ 3

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/147199

เจาะรู ตัดปลี ห่อฟอยส์ 3 วิธีหลักๆในการปลูกกล้วยไข่ลดต้นทุน6ตลาดรองรับกล้วยไข่เพื่อ

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/147199

ตลาดรองรับกล้วยไข่เพื่อการส่งออกก็คือประเทศจีน