ThaiArcheep.com

เป้าหมาย สู่ความสำเร็จ ประสบความสำเร็จด้วยเป้าหมายแห่งชีวิต

วันนี้ทางเว็บไซต์ ไทยอาชีพ มีข้อมูลสาระดีๆ มีฝากเช่นเคย ใครจะกดไลค์ หรือกดแชร์เชิญตามสบายเลยนะครับ เชื่อไหมครับว่าการที่เราจะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จจนเป็นชิ้น เป็นอัน ชั้นตอนแรกจะต้องมีเป้าหมาย

เป้าหมาย

เป้าหมายเป็นตัวกำหนดทิศทาง หากคุณต้องการประสบความสำเร็จ คุณต้องมีเป้าหมาย มีหนังสือหลายต่อหลายเล่มที่เขียนเกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมาย การวางแผนจนไปถึงขั้นตอนการลงมือปฏิบัติเพื่อทำให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด

[box color=”white” icon=”user_green”]แต่การที่คนเราจะทำตามเป้าหมายให้ประสบความสำเร็จได้มานั้น มันไม่ใช้เรื่องง่ายๆ สิ่งที่เป็นจุดยืนที่ทำให้เรารู้ว่าทิศทางของชีวิต หน้าที่การงาน จะต้องดำเนินไปในทิศทางใดๆ นั้นจะเห็นได้ว่าเป้าหมายคือจุดยืนของเรา[/box]

ถ้าสมมุติว่าผมเป็นคนที่ไรเป้าหมายผมเชื่อเลยว่าหลายท่านก็คงไม่ได้มานั่งอ่านบทความนี้ เพราะเมื่อก่อนผมเองตั้งเป้าหมายว่าอยากมีเว็บไซต์เป็นของตัวภายใน 5 เดือนและต้องลงมือทำเองด้วย คุณรู้หรือไม่ว่าเป้าหมายทำให้ผมรู้ว่าจะต้องลงมือทำอะไร สิ่งไหนที่ควรทำก่อนเป็นชั้นตอนแรก จนถึงเป้าที่ตัวเองกำหนด คือมันสอนให้เราคิดและวางแผนก่อนลงมือ จะเป็นอย่างไรนั้นจะอธิบายต่อในหัวข้อ การกำหมดเป้าหมาย

เป้าหมาย คืออะไร?

เป้าหมาย คือ จุดมุ้งหมายหรือจุดหมายปลายทางที่เราจะไปให้ถึง เป็นสิ่งที่เราตั้งไว้ กำหนดไว้ และคาดหมายไว้ว่าจะไปให้ถึง ตามกรอบความชัดเจน อาจใช้เวลาเป็นตัวชี้วัดให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น

เรามีเป้าหมายเพื่อวัตถุประสงค์อะไร  วัตถุประสงค์ หมายถึง สิ่งที่ต้องการจะให้เกิดผลในแต่ละกิจกรรม สามารถตรวจวัดพฤติกรรมได้ ลักษณะสำคัญของวัตถุประสงค์คือ

 • ชัดเจน เฉพาะเจาะจง แต่ละ..วัตถุประสงค์มีผลหนึ่งเดียว
 • สามารถวัดและตรวจสอบได้
 • ทำความเข้าใจได้ทันที
 • กำหนดระยะเวลาที่จะทำงานให้สำเร็จ
 • มีมาตรฐานที่ยอมรับพฤติกรรม

การกำหมดเป้าหมาย

ชีวิติดคุณสำเร็จได้ง่ายขึ้นหากคุณมีเป้าหมาย ความสำเร็จเป็นสิ่งที่ทุกคนต่างปรารถนาที่จะได้มา ความต้องการความสำเร็จของแต่ละท่านมีความต้องการไม่เหมือนกัน บางท่านอยากเป็นครู ผอ โรงเรียน เป็นผู้บริหารระดับสูง หรือเป็นตากล้องมืออาชีพ ฯลฯ  หนทางสู่ความสำเร็จของแต่ละทานมีความแตกต่างกันออกไปแต่จะใช้วิธีเดียวกันที่จะทำให้ไปถึงความสำเร็จ

ชั้นตอนในการกำหนดเป้าหมาย สิ่งแรกเลยนะครับ ควรกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน มากที่สุด อาทิเช่น ผู้เขียนต้องการมีเว็บไซต์แนะนำอาชีพเป็นของตัวเองเร็วๆ ก่อนสิ้นปี 2555 แต่ไม่มีความรู้ในเรื่องนี้เลยแม้แต่น้อย ตัวอย่าง ก็จะกำหนดเป้าหมายว่า

[quote type=”small” align=”center”] ผม(ฉัน)จะต้องมีเว็บไซต์แนะนำอาชีพเป็นของตัวเองภายใน 5 เดือน ก่อนสิ้นปี 2555  [/quote]

[box color=”white” icon=”user_green”]อธิบายการกำหนดเป้าหมาย ดังนี้ เป้าหมาย →  คือต้องการมีเว็บแนะนำอาชีพเป็นของตัวเอง ความชัดเจน → คือกรอบเวลาที่กำหนดภายใน 5 เดือนก่อนสิ้นปี 57 [/box]

ขั้นตอนต่อไป คือการหาวิธีการทำให้เป้าหมายสำเร็จ โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า PDCA เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมนำมาใช้บริหารจัดการโครงการต่างๆ ขององค์กรในบริษัทมากเครื่องมือหนึ่ง และความสามารถของเครื่องมืออย่างเจ้า PDCA ยังมีความสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตของเราได้ด้วย อยากประสบความสำเร็จ จงเรียนรู้มันซะตั้งแต่วันนี้
PDCA
P คือ (Plan) การวางแผน ให้บรรลุตามเป้าหมาย
D คือ (Do) การลงมือทำ ตามแผนที่วาง
C คือ (Check) การตรวจสอบ วัดผล ว่าในสิ่งที่เราทำ มาถูกทางหรือไม่ ได้ผลอย่างไร
A คือ (Act) การปรับปรุง แก้ไข ให้ดีขึ้น

ก่อนเริ่มต้นการวางแผนให้สำรวจตัวเราเองก่อนว่ามีอะไรบางแล้วเขียนมาให้หมดเท่าที่จะทำได้ เพื่อที่จะเติมเต็มช่องว่างให้เป้าสู่ความสำเร็จ อาทิเช่น

 1. มีความรู้เรื่องฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี เพราะเรียนช่างอิเล็ก
 2. มีเพื่อน และพี่ทีคอยให้คำปรึกษา
 3. รักการเรียนรู้ ชอบศึกษาสิ่งใหม่ๆ เสมอ
 4. ผมไม่มีความรู้เรื่องการทำเว็บไซต์ ไม่ได้เรียนสายคอม ใช้คอมได้ระดับนึ่ง เป็นคนไม่ชอบจดจำ

วิเคราะห์ สิ่งที่ขาดหายไป

จากข้อมูลข้างต้นได้ในการสำรวจตัวเราเองทำให้เราได้รู้ว่า ไม่มีความรู้ทางด้านการเขียนเว็บเลย แต่ยังดีที่มีความสามารถได้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญรักการเรียนรู้อีกด้วย

 1. ขาดความรู้ในการเขียนเว็บไซต์
 2. ไม่เคยมีการศึกษาเกี่ยวกับการทำเว็บไซต์มาก่อน
 3. เป็นคนไม่ชอบจดจำ

เมื่อเราได้ข้อมูลจากการวิเคราะห์ ทำให้เราได้รู้ว่าผมขาดความรู้ในการทำเว็บ ดังนั้นสิ่งแรกที่ผมจะทำต้องศึกษาหาข้อมูลในการทำเว็บไซต์ให้ได้ก่อน ว่าระบบของการทำเว็บเป็นเช่นไร และมีองค์ประกอบอย่างไรบ้าง

การวางแผน ให้บรรลุตามเป้าหมาย P คือ (Plan)

ดังนั้นสิ่งที่ผมจะต้องเริ่มปฏิบัติในขั้นตอนแรกนั้นคือการวางแผ่นในการการเรียนรู้ โดยกำหนดเวลา แบ่งจาก 5 เดือนที่กำหนดตามเป้าหมายออกเป็น 2 แรก ใช้ในการศึกษาข้อมูล และตามด้วยการลงมือปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย แผนมีอยู่ว่า

 1. แบ่งเวลาจาก 5 เดือนที่กำหนดตามเป้าหมายที่วางไว้ ออกเป็นส่วนๆ
 2. 2 เดือนแรกใช้ในการศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการทำเว็บไซต์
 3. เข้าเดื่อนที่ 3 ใช้กำหนดในการลงมือปฏิบัติจริง ทดลองทำตามที่ศึกษามา
 4. เข้าเดือนที่ 4 ประเมินตนเอง วัดผลและให้คะแนน นำสิ่งที่ประเมินได้กลับมาพัฒนาแก้ไข
 5. เข้าเดือนที่ 5 ถ้าผลงานผ่านตามเป้าหมาย ก็ให้จัดทำเป็นมาตรฐาน และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การลงมือทำ ตามแผนที่วาง D คือ (Do)

ในเมื่อผมมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วว่า ผม(ฉัน)จะต้องมีเว็บไซต์แนะนำอาชีพเป็นของตัวเองภายใน 5 เดือน ก่อนสิ้นปี 2555 ผมก็เริ่มทำตามแผนที่วางไว้ว่า

ขั้นตอนแรก คือ การศึกษาหาความรู้ ผมเข้าศึกษาหาความรู้จากอินเตอร์เน็ต และซื้อหนังสือเกี่ยวกับการเขียนเว็บไซต์มาหลายต่อหลายเล่ม ผมอ่านข้อมูลพื้นฐานต่างๆ รวมทั้งองค์ประกอบของการทำเว็บ ว่าควรมีอะไรบ้าง เรื่องจริงที่ผมได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ ผมยอมรับว่าอยากมาก แต่เรามีเป้าหมายแล้วจะทิ้งไปเลยทั้งที่ยังไม่ถึงกำหนดเวลา ผมศึกษามาโดยตลอดเป็นระยะเวลา 2 เดือนเติมๆ ได้ความรู้จากการปรึกษาเพื่อน ปรึกษาพี่ๆ ที่เขาทำเว็บมาก่อน ได้ความรู้จากการอ่านหนังสือมากมาย จนทำให้ผมเองมีพื้นฐานอยู่มาก เริ่มจะร้อนวิชา

ในที่สุดขั้นตอนที่ 2 ก็มาถึง ผมลงมือปฏิบัติโดยไม่รอช้าเพราะความกระหาย ที่อยากจะปล่อยของลองวิชาเติมไปหมดในตัวผมใน 2 เดือนนั้นได้แต่ศึกษาอย่างเดียวไม่ได้ลงมือทำเลย พอลงมือทำได้ไม่เกิน 1 อาทิตย์ ความรู้สึกในใจเริ่มท้อเข้ามาสุดๆ……. นี้เราจะเป็นบ้าอยู่แล้ว ผมคิดในใจว่าอีกปีก็ทำเว็บเดียวไม่เสร็จเพราะตอนนั้นผมเขียนมือล้วนๆ  ว่าทำไหมมันอยากเช่นนี้

เขียนเสร็จเพจหนึ่งแล้วต้องบันทึกเป็นไฟล์ HTML แล้วก็มาทดสอบกับเว็บบราวเซอร์อีกที่ แต่ด้วยความพยายาม ผมได้สอบถามพี่ๆ ในวงการออนไลน์ได้ความว่าการทำเว็บไซต์นั้นสามารถทำได้หลายวิธี เราสามารถใช้ระบบ CMS ฺหรือใช้ BLOG ในการทำเว็บไซต์การได้ง่ายมากๆ แต่ถ้าเราเขียนเองใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver จะทำให้เราทำงานง่ายขึ้น ผมได้รับคำตอบมาจากพี่ๆ ทำให้ผมได้วิธีการในการลงมือทำเว็บด้วยการใช้ โปรแกรม Adobe Dreamweaver ซึ่งผมทำเว็บแรกออกมาได้สำเร็จด้วยเว็บไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำ เป็นเว็บเกี่ยวกับอาชีพ (แต่ตอนนี้ขายไปแล้ว)

การตรวจสอบ วัดผล C คือ (Check)

ในขั้นตอนนี้คือการตรวจสอบวัดผลกับสิ่งที่เราได้ทำผมนำเว็บไซต์ที่ผมได้ทำเสร็จมาประเมินผล วัดผล ทดสอบโดยการให้พี่ๆ เพื่อนผมเป็นคนทดสอบ และวิจารย์ ว่าควรจะปรับแต่ตรงไหนบ้าง คำตอบที่ได้รับมันเจ็บเหลือเกินจะจนทนรับไหว สรุปคือไม่ดีสักอย่าง ไม่ได้เรื่อง ความสวยงามก็ไม่มี เว็บไม่น่าสนใจ สิ่งที่ผมจะต้องนำกลับมาคิด คือการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น A คือ (Act)

การปรับปรุง แก้ไข ให้ดีขึ้น A คือ (Act)

ผมนำคำตอบที่ได้รับมาจากพี่ๆ เพื่อนๆ มาพัฒนาแก้ไขต่อ ต้องยอมรับว่าใช้เวลาเกินไปเดือนครึ่ง เพราะต้องทำใหม่หมด จากนั้นนำกลับมาวัดผลอีกครั้ง สรุปว่ายังไม่ดีพอเท่าที่ควร ผมเหลือเวลาเพียง 15 วัน จะครบกำหนดตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ ในเวลานั้นผมได้เพื่อนผมคุณปุ๋ย….. ได้แนะนำให้ผมเปลี่ยนจากการเขียนมือไปใช้ระบบ CMS ดู ทุกวันนี้ผมจึงได้รู้ว่า จะต้องทำอย่างไรให้เว็บออกมาดูดี และสวยงาม ผมทำสำเร็จ ก่อนเป้าหมายที่ว่างไว้ เพียง 2 วัน

การที่เราคิดอย่างเป็นระบบสามารถทำให้เราดำเนินไปในทางตรง หากถ้าเราไม่มีแบบแผนเส้นทางเดินคงมองไม่เห็นทางและไม่รู้ว่าจะไปถึงความฝันของเราได้ตอนไหน

ฝากด้วยนะครับ ทางเว็บไทยอาชีพอยากเห็นทุกท่านมีเป้าหมายและทำเป้าหมายให้สำเร็จดังใจหวัง ทางเว็บไทยอาชีพต้องขออภัยถ้าหากข้อมูลที่เขียนลงไปไม่ครบถ้วนไม่ตรงกับตำรา แต่สิ่งที่ได้สื่อออกไปเป็นประสบการจริงของผมเองได้ทำเว็บไซต์ขึ้นมาครั้งแรก