ThaiArcheep.com

เผยเทคนิคปลูกกล้วยหอมทอง สร้างรายได้ให้มั่นคง มีเงินส่งลูกเรียน

เทคนิคปลูกกล้วยหอมทอง สร้างรายได้ให้มั่นคง มีเงินส่งลูกเรียน
กล้วยหอมทอง ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่ศักยภาพโดยการส่งออก โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นที่มีความชื่นชอบกล้วยอมทองเป็นอย่างมาก ด้วยคุณลักษณะเฉพาะ มีกลิ่นหอม และเมื่อกล้วยสุกจะเปลี่ยนเป็นสีทองสวยงาม เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคและมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆ

กล้วยหอมทอง-“สหกรณ์การเกษตรท่ายาง”-กู้วิกฤติการส่งออกด้วยการเสิร์ฟคนกรุงพร้อมทาน-9


โดยคุณลักษณะทั่วไป จะมีลำต้นสูงประมาณ 3 เมตร และศูนย์กลางมากกว่า 20 เซนติเมตร กาบลำต้นด้านนอกมีลักษณะเป็นจุดสีดำ ส่วนข้างในจะมีสีเขียวอ่อน ร่องใบกว้างและมีเส้นกลางใบสีเขียว ส่วนของดอกนั้นจะมีปลีรูปไข่ค่อนข้างยาว ปลายแหลม เครือหนึ่งจะมีประมาณ 4-6 หวี และหวีหนึ่งจะมีประมาณ 12-16 ลูก เมื่อลูกสุกแล้วจะมีสีเหลืองเห็นอย่างชดเจน

วิธีการปลูกกล้วยหอมทอง

1. เลือกพื้นที่ที่เหมาะสม เป็นดินร่วนซุย และน้ำท่วมไม่ถึง หากเป็นดินเหนียวให้ทำการยกร่องและปลูกบนสันทั้ง 2 ข้าง

2. ขุดหลุมให้มีขนาดกว้าง 50 ซม. และลึก 50 ซม. ให้มีระยะห่างกัน 2 เมตรเพื่อง่ายต่อการพรวนดิน

3. นำดินที่ขุดมากองกันไว้และตากไว้เป็นเวลา 5-7 วัน จากนั้นนำมาคลุกปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมักกับดินชั้นบน

4. นำหน่อกล้วยที่เตรียมปลูกลงหลุม กลบดินให้แน่นและรดน้ำให้ชุ่ม

5. ให้ปุ๋ย ตัดใบ จนต้นกล้วยมีอายุได้ประมาณ 20-30 วัน ให้ตัดหน่อออกเหลือไว้สัก 2-3 หน่อเพื่อช่วยพยุงหน่อแม่เมื่อมีลมแรง

การให้น้ำ

ทำการสูบน้ำจากบ่อมารด โดยในระยะแรกจะทำการรดให้พอชุ่ม หลังจากนั้นเมื่อกล้วยติดปลีก็ไม่จำเป็นต้องให้น้ำทุกวันเหมือนพืชชนิดอื่น

การให้ปุ๋ย

เนื่องจากว่ากล้วยเป็นพืชที่ต้องการแร่ธาตุและสารอาหารเป็นอย่างมาก ดังนั้นผลผลิตจะมากหรือน้อยต้องขึ้นอยู่กับการให้ปุ๋ยตั้งแต่เริ่มปลูก เช่นการใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก สำหรับใครที่เน้นการปลูกกล้วยเพื่อการส่งออกจะต้องเป็นพืชที่ปลอดจากสารเคมี ห้ามฉีดพ่น หรือให้ปุ๋ยเคมีเด็ดขาด

1

การแต่งหน่อ

สำหรับการแต่งหน่อย ควรทำควบคู่ไปกับการตัดใบกล้วยด้วย ซึ่งจะเหลือไว้ประมาณ 10-12 ใบต่อต้น วิธีการตัดให้ตัดตรงก้านให้ชิดต้น เพื่อให้ต้นส่วนกลางขยายได้ดี ส่วนใบไม่ควรเหลือมาก เนื่องจากจะทำให้ปกดินและแดดส่องไม่ถึง ทำให้ดินมีความชื้น มากเกินไป ควรทำไม้ค้ำต้นกล้วยไว้ด้วยเพื่อป้องกันการหักโค่น ประมาณ 10 เดือนลูกกล้วยจะเริ่มแทงหัวปลี รอให้กล้วยแทงปลีให้สุดแล้วตัดปลีทิ้ง เพื่อให้ผลกล้วยเจริญเติบโตได้เต็มที่

การห่อถุง

หลังจากตัดปลีแล้วให้ทำการห่อถุง โดยถุงจะต้องมีความยาวกว่าเครือกล้วย เปิดปากถุงให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก

การเก็บเกี่ยว

สามารถเก็บเกี่ยวได้ประมาณ 90-110 วัน วิธีสังเกตให้ดูที่กล้วยหวีสุดท้ายจะมีลักษณะกลม

ขอขอบคุณเครดิตข้อมูลและภาพจาก : sharesanun