ThaiArcheep.com

เพาะพรรณไม้น้ำส่งออกอาชีพเกษตรที่ไม่ควรมองข้าม

อาชีพเกษตรกรรม นั้นมีอยู่หลากหลายอาชีพมาก ๆในพื้นที่แผ่นดินไทยนั้นอาชีพที่เหมาะที่สุดก็คืออาชีพเกษตรกรรมด้วยภูมิประเทศและอุณหภูมิเหมาะที่สุดในการเจริญเติบโตและดำรงอยู่ของพืชชนิดต่าง ๆรวมไปถึงพืชที่ผมจะแนะนำให้เพื่อนๆไทยอาชีพได้รู้จักด้วย อาชีพวันนี้ที่จะมาแนะนำก็คือการเพาะ พรรณไม้น้ำส่งออก

พรรณไม้น้ำ

เพื่อนๆหลายคนอาจจะงงว่าเขาสะกดคำว่า “พรรณ” ผิดหรือเปล่า ผมเองในตอนแรกก็คิดแบบนั้นเหมือนกันแต่เมื่อค้นหาข้อมูลแล้วเมื่อพูดถึง พืชน้ำ เขาจะเรียกและเขียนว่า “พรรณไม้น้ำ” พรรณไม้น้ำถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่หลายคนมองข้ามเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราเห็นอยู่ทุกวันในสวนในไร่แต่ไม่มีใครคิดว่าจะสามารถนำมาขายได้โดยกลุ่มลูกค้าจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่เลี้ยงปลาสวยงามเป็นหลักโดยสามารถส่งออกไปยังประเทศ ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา รวมถึงประเทศแถบยุโรปด้วย

พรรณไม้น้ำ (Aquatic Plants, Water Plants, Hydrophytes) หมายถึงพืชที่อาศัยอยู่ในน้ำไม่ว่าจะเป็นแบบที่อยู่ในน้ำ หรืออยู่เหนือน้ำพืชเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นพืชน้ำทั้งสิ้น แล้วพืชน้ำที่นิยมในการเพาะเลี้ยงและส่งออกรวมถึงขายในประเทศในกลุ่มผู้ที่เลี้ยงปลาสวยงามซึ่งเป็นกลุ่มที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกลองจากสุนัขที่ได้รับความนิยมในการเลี้ยงสัตว์จากทั่วโลกนั้นก็มีอยู่ไม่กี่ประเภทดังนี้

  1. Cabomba Cabomba
  2. EgeriaEgeria
  3.  AnubiasAnubias
  4. Aponogeton Aponogeton
  5.  NymphaeaNymphaea

การตลาด

โดยก่อนที่จะเพาะเลี้ยง พรรณไม้น้ำ นั้นเราควรวางแผนและกำหนดแนวทางในการทำธุรกิจนี้กันซะหน่อยเริ่มจากว่าเราจะเจาะกลุ่มตลาดในประเทศหรือนอกประเทศ โดยถ้าจะเจาะกลุ่มตลาดต่างประเทศนั้นเราต้องศึกษาว่ากลุ่มที่เลี้ยงปลาสวยงามเขาเน้นพืชน้ำชนิดไหนมากที่สุด ซึ่งกลุ่มต่างประเทศและในประเทศจะมีความต้องการ พรรณไม้น้ำ ที่ไม่แตกต่างกันมากนักที่สำคัญที่สุดก็คือคุณภาพและความสม่ำเสมอในการกระจายสินค้า โดยข้อมูลต่าง ๆสามารถเข้าไปหาข้อมูลได้จากทั้งหนังสือหรือถ้าพอมีเวลาก็ควรจะไปที่สถาบันวิจัยปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ อยู่ที่ตึกปรีดา กรรณสูตร กรมประมง ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น 6 ก็ได้ครับ

สรุปแล้วอาชีพเกษตรกรนั้นสามารถขายได้ทุกอย่างเพราะทุกอย่างสามารถนำกลับมาแปรรูปและใช้ประโยชน์ได้เสมอ ผมจะยกตัวอย่างพืชน้ำที่สามารถโกอินเตอร์ด้วยตัวเองเพราะมีคนไทยได้นำ “ แหนเป็ด “ที่เราเห็นอยู่ทั่วไปในบ่อน้ำน่ะละครับไปขายใน Amazon โดยตั้งราคาขายไว้ที่ 7.50 เหรียญ ครับ แต่ถ้าในไทยขายกันอยู่ที่กิโลกรัมละ 180 บาท นั้นละครับสิ่งที่ดูไม่มีประโยชน์และเราพยายามจะกำจัดทิ้งมันอาจจะสร้างรายได้ให้กับเราได้เหมือนกันเพียงเราเปลี่ยนวิธีคิดเท่านั้นละครับ