ThaiArcheep.com

เพาะเฟิร์นสายขายสร้างรายได้เพิ่มให้กับครอบครัว

มาว่ากันที่เรื่องของต้นไม้ที่นำมาใช้ปลูกเพื่อประดับตกแต่งสถานที่กันอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งถ้าเป็นคนสมัยก่อนก็จะเห็นพืชพรรณชนิดนี้เป็นเพียงวัชพืชที่ขึ้นอยู่ตามต้นไม้ใหญ่โดยทั่วไป แต่ในปัจจุบันมันกลับสามารถสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดีให้กับเกษตรกรที่ใช้เวลาว่างมาเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ซึ่งต้นไม้ที่เรากำลังกล่าวถึงก็คือ เฟิร์นสาย นั่นเอง

เฟิร์นสายนั้นมีหลายชนิด

 

เฟิร์นสายนั้นมีหลายชนิดอาทิเช่น สร้อยนางกลาย ช้องนางคลี่ สร้อยนางกรอง ฯลฯ

                เฟิร์นสาย นั้นเป็นกลุ่มพืชที่มีหลายชนิดเช่น ช้องนางคลี่ สร้อยนางกรอง สร้อยนางกลาย ฯลฯ ซึ่งถ้าเกิดตามธรรมชาติมันจะเจริญเติบโตโดยการเกาะอาศัยอยู่กับไม้ยืนต้นชนิดอื่นๆ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการพยุงลำต้น แต่ไม่ได้ดูดกินอาหารและน้ำเลี้ยงจากพืชที่มันเกาะอยู่ โดยทั่วไปเฟิร์นสายจะมีอยู่ทั่วไปในเขตร้อนชื้น ซึ่งในความเป็นจริงเฟิร์นสายมีมานานแล้วตามธรรมชาติแต่เพิ่งได้รับความนิยมในการนำมาเพาะเลี้ยงและนำมาประดับสถานที่กันในช่วงสิบกว่าปีมานี้เอง โดยผู้ที่นิยมเลี้ยงก็มักเป็นคนเมืองหรือชาวกรุงเทพเพราะชาวชนบทส่วนใหญ่มักจะเคยชินและเห็นมันเป็นวัชพืชชนิดหนึ่งเท่านั้น

เฟิร์นสายนิยมนำมาจัดเป็น

 

เฟิร์นสายนิยมนำมาจัดเป็นสวนแขวน สวนผนัง สวนภายในอาคาร สวนน้ำตก ฯลฯ

วิธีการเพาะเฟิร์นสาย

             ในการที่จะเพาะ เฟิร์นสาย นั้นจะต้องคัดเลือกแม่พันธุ์เสียก่อน โดยให้เลือกกอที่มีความสมบูรณ์อวบอิ่มสวยงามและมียอดกระดกที่มีตุ่มสีดำๆ เพราะมันเป็นตุ่มที่จะเกิดรากต่อไป เมื่อได้แม่พันธุ์แล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์ซึ่งสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือ ก้อนชายผ้าสีดำหั่นเป็นก้อนๆ สิ่งที่ต้องใช้ตอมาก็คือมีดหรือคัตเตอร์ ตะกร้าหรือกระเช้าหรืออะไรก็ได้ที่สามารถนำมาใช้เป็นถาดรอง กาบมะพร้าวสับ นอกจากนี้ยังต้องใช้สแฟกนั่มมอสเพื่อเอาไว้สำหรับเก็บความชื้น เมื่อเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วให้ผ่าก้อนผ้าที่เตรียมไว้ให้ลึกประมาณ ¾ ของก้อนผ้า แล้วแหวกก้อนผ้าเพื่อนำส่วนที่กระดกใส่ลงไป และเมื่อได้ยอดชำเพียงพอแล้ว ก็ให้นำไปวางในภาชนะที่เตรียมไว้ซึ่งในภาชนะให้ใส่กาบมะพร้าวสับลงไปด้วยก่อนการวางยอดชำ จากนั้นนำไปแขวนไว้ใกล้บ่อน้ำหรือใต้ต้นไม้ใหญ่ก็ได้ ที่สำคัญต้องให้โดนแดดรำไร จากนั้น 1-2 เดือน ก็ให้ตัดออกจากต้นเดิมแล้วนำไปใส่กระถางหรือวัสดุปลูกเลี้ยงที่ต้องการแต่อย่าให้เครื่องปลูกแน่นจนเกินไปเท่านี้ท่านก็จะได้เฟิร์นสายที่สวยงามเพื่อนำไปขายได้แล้ว

การปลูกเฟิร์นสายจะปลูก

การปลูกเฟิร์นสายจะปลูกในกระถางแล้วปล่อยให้มันห้อยระย้าลงสู่พื้น

              สำหรับการใส่ปุ๋ยเฟิร์นสายไม่ควรใส่เมื่อวัสดุปลูกแห้งจนเกินไปหรือไม่ก็ควรรดน้ำทันที่ที่ใส่ปุ๋ย และควรโรยปุ๋ยให้ทั่วกระถางอย่ากองไว้จุดใดจุดหนึ่ง ที่สำคัญควรยึดหลักใส่น้อยแต่บ่อยครั้งและไม่ควรใส่เกินขนาดของเฟิร์น ส่วนการให้น้ำหากตามต่างจังหวัดที่ค่อนข้างมีความชื้นอยู่แล้วให้ 3 วันรด 1 ครั้ง แต่ถ้าในเมืองที่ค่อนข้างร้อนให้รดวันเว้นวัน โดยยึดหลักการชื้นแต่ไม่แฉะ      

เฟิร์นสายเป็นพืชอีก

 

เฟิร์นสายเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งซึ่งสามารถสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดี

 เฟิร์นสายนั้นนิยมนำมาจัดภูมิทัศน์เพราะมันจะปลูกในกระถางและห้อยลงมาด้านล่างทำให้เกิดความงดงามอ่อนช้อยและดูมีความน่าสนใจ ซึ่งส่วนใหญ่ก็มักนำมาจัดสวนแขวน สวนภายในอาคาร สวนผนัง สวนน้ำตก หรือตามแต่จินตนาการ ดังนั้นการเพาะเฟิร์นสายขายจึงเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างงดงามเลยทีเดียว

เฟิร์นสายเป็นพืชที่มีความ

 

เฟิร์นสายเป็นพืชที่มีความสวยงามและดูอ่อนช้อยจึงเป็นที่ต้องการของตลาด

เฟิร์นสายบางชนิด

 

เฟิร์นสายบางชนิดก็หายากและมีราคาแพง