ThaiArcheep.com

เพิ่มมูลค่าให้ปลาร้าด้วย ปลาร้าต้มสุก สร้างรายได้วันละหมื่น

                คนที่รู้จักการทำการเกษตรและรู้จักแปรรูปสินค้าเกษตรต่าง ๆให้สามารถเพิ่มมูลค่าได้นั้น คน ๆนั้นจะกลายเป็นผู้มีเงินมีทองมากกว่าใคร ๆคำกล่าวนี้คงไม่เกินจริงไปเพระมีตัวอย่างเกษตรกรที่สามารถยืนหยัดด้วยการทำการเกษตรและนำสินค้าเกษตรที่มีนั้นมาแปรรูปส่งขายออก สามารถทำเงินทำทองให้เป็นกอบเป็นกำ เหมือนกับการทำปลาร้าที่นำเนื้อปลามาหมักให้กลายเป็นปลาร้า ซึ่งเป็นการยืดอายุของเนื้อปลาให้สามารถเก็บไว้ใช้งานได้นานขึ้นซึ่งจะอยู่ในรูปแบบปลาร้า การทำปลาร้าแต่ละพื้นที่นั้นมีสูตรที่แตกต่างกันออกไป โดยเขาจะหมักปลาไว้ในตุ้มหรือภาชนะที่เตรียมไว้ด้วยการทำความสะอาดเนื้อปลาให้สะอาดก่อนที่จะใส่เกลือและปิดฝา เพียงเท่านี้ก็สามารถทำเนื้อปลาให้กลายเป็นปลาร้าได้แล้ว

1ปลาร้าเป็นการ

ที่มาhttp://www.tnamcot.com/content/148898

ปลาร้าเป็นการถนอมอาหารชนิดหนึ่ง

                ซึ่งปลาร้าที่ไดจะเป็น ปลาร้าดิบ สามารถนำมาประกอบอาหารได้แล้วแต่มีเกษตรกรท่านหนึ่งในภาคอีสานเขาได้นำปลาร้ามาต้มให้สุกเพิ่มมูลค่าให้กับปลาร้าดิบได้อีกมากมาย โดยยึดอาชีพทำปลาร้าต้มสุกมานานนับสิบ ๆปี ด้วยการรักษาความสะอาดและปลาร้าที่ได้จากที่แห่งนี้ยังมีคุณภาพที่แน่นอน ลูกค้าที่ซื้อปลาร้าต้มสุกต่างชอบใจเพราะปลาร้าที่กินมีการต้มให้สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยราคาที่ขายจะอยู่ที่ถุงละ 10 บาท วันหนึ่งจะขายได้ประมาณ 1,000 ถึง ซึ่งรายได้ต่อวันนั้นจะตกอยู่ที่วันละ 10,000 บาทเลยทีเดียว2ปลาร้าต้มสุกเป็นการเพิ่มมูลค้าให้กับ

ที่มาhttp://www.tnamcot.com/content/148898

ปลาร้าต้มสุกเป็นการเพิ่มมูลค้าให้กับปลาร้าแบบเดิมๆ

การทำปลาร้าต้มสุก

การทำ ปลาร้าต้มสุก นั้นไม่ยากเลย และมีกรรมวิธีที่ไม่ยากสามารถนำไปทำเองได้ แต่สิ่งที่เป็นเคล็บลับก็คือเตาฟืน ซึ่งรสชาติปลาร้าต้มสุกที่ใช้เตาฟืนและเตาแก๊สนั้นจะแตกต่างกันมาก แต่ในกรรมวิธีนี้จะใช้เตาฟืนในการต้มสุกปลาร้า3การทำปลาร้าต้มสุกนั้นไม่ยาก

ที่มาhttp://www.tnamcot.com/content/148898

การทำปลาร้าต้มสุกนั้นไม่ยากได้สามารถสร้างรายได้อย่างงดงาม

  1. หมักปลาร้าไว้ประมาณ 6 เดือนถึงจะครบกำหนดที่จะนำปลาร้าดิบที่หมักได้ระยะเวลามาทำเป็นปลาร้าต้มสุก ปลาที่นำมาหมักเป็นปลาร้าต้องเป็นปลาที่มีคุณภาพ โดยการตั้งไฟในเตาฟืนให้ร้อนก่อนที่จะนำปลาร้าดิบลงไป
  2. เคี้ยวกวนปลาร้าดิบประมาณ ชั่วโมงเศษเนื้อปลาจะเปลือยยุยจนกลายเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำปลาร้า ระหว่างที่เคี้ยวกวนนั้นเราต้องรักษาระดับความร้อนให้สม่ำเสมอ ซึ่งลักษณะไฟจะต้องมีลักษณะเหมือนกับการตุ่นอยู่เสมอ

4ปลาร้าต้มสุกสามารถที่มาhttp://www.tnamcot.com/content/148898

ปลาร้าต้มสุกสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคได้

  1. เมื่อเคี้ยวกวนจนได้ที่แล้วก็นำปลาร้าต้มสุกมาปรุงรสด้วยการเติม น้ำอ้อย และน้ำตาล คนให้เข้ากันก็จะได้เป็นน้ำปลาร้าต้มสุกที่พร้อมจำหน่ายแล้ว
  2. ก่อนที่จะจำหน่ายเราควรนำน้ำ ปลาร้าต้มสุก มากรองก่อนที่จะจำหน่ายเสมอ รูปแบบการจำหน่ายนั้นก็ขึ้นอยู่กับคนทำแล้วว่าจะใส่ภาชนะแบบไหน จะใส่ขวดส่งขายหรือใส่ถุงส่งขายก็ได้เช่นกัน

5มีความต้องการใช้ที่มาhttp://www.tnamcot.com/content/148898

มีความต้องการใช้ปลาร้าต้มสุกอย่างสม่ำเสมอ

เห็นไหมว่าถ้าเราสามารถแปรรูปสินค้าเกษตรชนิดต่าง ๆให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์อีกประเภทหนึ่งได้ก็จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรนั้นๆได้อีกมากมายเลยทีเดียว

6อีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจที่มาhttp://www.tnamcot.com/content/148898

อีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจ ปลาร้าต้มสุก