ThaiArcheep.com

เพิ่มมูลค่าให้ไม้ผลด้วยการจับใส่กระถาง

                ทุกคนคงจะมีความคิดเดียวกันว่า ต้นส้มโอ ต้นมะพร้าว ต้นมะม่วงซึ่งเป็นไม้ผลที่ต้องการพื้นที่กว้างในการปลูก จะต้องใช้พื้นที่ที่ปลูกเยอะมากซึ่งชีวิตคนเมืองที่มีพื้นที่น้อย อาศัยอยู่ในบ้านจัดสรร อาศัยอยู่ในคอนโดมีเนียม ก็จะไม่สามารถปลูกไม้ผลไว้กินได้ ซึ่งความคิดนี้ถูกเมื่อสมัยก่อนแต่ในปัจจุบันความคิดนี้ผิดไปแล้วเพราะมีอาจารย์ที่แม่โจ้ท่านได้คิดวิธีการปลูกไม้ผลลงกระถางและสามารถออกผลได้เหมือนกับไม้ผลที่ปลูกตามพื้นดินเลยทีเดียว1เพิ่มมูลค่าให้กับไม้ผลด้วยกา

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/146359

เพิ่มมูลค่าให้กับไม้ผลด้วยการจับลงกระถาง

                ซึ่งการ ปลูกไม้ผลในกระถาง นั้นเริ่มต้นมาจากปัญหาที่อาจารย์ได้ประสบพบเจอมานั้นก็คือพื้นที่ที่มีอยู่ไม่สามารถปลูกต้นไม้อะไรได้เพราะระดับน้ำในพื้นดินมีความสูง เมื่อปลูกต้นไม้ไปแล้วต้นไม้จะเหลือง ซึ่งปัญหานี้เองทำให้อาจารย์ท่านคิดเอาต้นไม้ผลมาใส่ไว้ในกระถาง ซึ่งจากการลองผิดลองถูกก็สามารถนำไม้ผลลงใส่ในกระถางได้สำเร็จ อีกทั้งไม้ผลที่ปลูกในกระถางยังสามารถออกผลผลิตได้เหมือนกับต้นไม้ผลที่ปลูกลงดินตามเรือกสวนไร่นาทุกประการ2ข้อดีของการปลูกไม้ผลลง

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/146359

ข้อดีของการปลูกไม้ผลลงกระถางมีมากมาย

ข้อดีของการปลูกไม้ผลลงกระถาง

  1. ข้อดีในการปลูกไม้ผลลงกระถางนั้นมีข้อดีอย่างแรกเลยคือสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับไม้ผลได้อย่างมากเพราะหลังจากปลูกไม้ผลไปจนออกลูกออกผลให้รับประทานนั้นไม้ผลเหล่านี้ก็ยังสามารถขายได้ราคาตั้งแต่ 100 ถึง 5,000 บาทเลยทีเดียวซึ่งราคาจะขึ้นอยู่กับภาชนะที่ใส่ไม้ผลนั้นด้วย
  2. เราสามารถควบคุมและดูแลการเจริญเติบโตของไม้ผลที่ปลูกได้เป็นอย่างดี ซึ่งสามารถควบคุมได้ตั้งแต่การปลูกการใส่ปุ๋ยการเร่งดอกและการบังคับให้ผลผลิตออกนอกฤดูซึ่งสามารถทำได้ง่ายกว่าการปลูกไม้ผลลงดิน
  3. ไม่เปลืองเนื้อที่ในการปลูก อนึ่งถ้าปลูกไม้ผลลงดินจะต้องมีเนื้อที่ในการปลูกที่เยอะมาก แต่การปลูกไม้ผลลงกระถางจะทำให้ประหยัดเนื้อที่ในการปลูกและสามารถเพิ่มปริมาณการปลูกได้มากขึ้นด้วย
  4. สามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้สะดวก เพราะไม้ผลที่กระถางสามารถยกเคลื่อนย้ายที่ได้เสมอเมื่อเราต้องการ

3สิ่งสำคัญในการปลูกไม้ผลลงกระถางที่มา http://www.tnamcot.com/content/146359

สิ่งสำคัญในการปลูกไม้ผลลงกระถางก็คือภาชนะที่จะใส่ว่าต้องการใหญ่หรือเล็ก

การปลูกไม้ผลลงกระถาง

การ ปลูกไม้ผลลงกระถาง นั้นไม่ยากเลยเพียงแต่เลือกวัสดุที่จะปลูกก่อนซึ่งขนาดก็แล้วแต่พื้นทีที่จะปลูกและความชอบใจของผู้ปลูก หลังจากนั้นก็นำวัสดุเพาะ อาทิเช่น ดิน ขี้วัว แกลบ มาคลุกเคล้าให้เข้ากัน จากนั้นก็นำพันธุ์ไม้ที่จะปลูกลงมาปลูกในกระถางเอาวัสดุเพาะที่เตรียมไว้มาใส่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราควรรดน้ำอย่างสม่ำเสมอ หลังจากปลูกเพียงไม่นานก็สามารถชื่นชมผลผลิตที่ออกมาให้รับประทานได้แล้ว4วัสดุที่ใช้ในการปลูกมีดิน ขี้วัว

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/146359

วัสดุที่ใช้ในการปลูกมีดิน ขี้วัว และแกลบเท่านั้น

                ต้นไม้ผลในกระถางที่นิยมมากที่สุดก็คือ มะนาว มะม่วง ส้มโอ แต่ไม้ผลที่ปลูกลงในกระถางยังมีมากกมาย 3 อย่างที่กล่าวมา อาทิเช่น กล้วยน้ำว้า มะพร้าวน้ำหอม มังคุด ลองกอง ทุเรียน เป็นต้น5ไม้ผลหลายชนิดสามารถ

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/146359

ไม้ผลหลายชนิดสามารถปลูกในกระถางได้

ตลาดของไม้ผลลงกระถาง

กลุ่มบุคคลที่เป็นเป้าหมายในการซื้อ ไม้ผลลงกระถาง นั้นจะเป็นกลุ่มคนเมืองที่มีพื้นที่ในการพักอาศัยน้อย อาทิ คนที่อาศัยอยู่ในคอนโด หรืออาศัยอยู่ในหมู่บ้านเป็นต้น และอีกกลุ่มก็คือคนที่กำลังจะหาของฝากของขวัญไปฝากคนที่เคารพรักเพราะการให้ต้นไม้เหมือนกับเป็นการให้ชีวิตเช่นกัน6กลุ่มเป้าหมายจะเป็นคนเมือง

ที่มา http://www.tnamcot.com/content/146359

กลุ่มเป้าหมายจะเป็นคนเมืองที่ต้องการปลูกไม้ผล