ThaiArcheep.com

เลี้ยงกบในขวดพลาสติกสำหรับผู้ที่มีพื้นที่น้อย

                สำหรับผู้ที่อยากจะมีรายได้เสริมและมีเวลาว่าง วันนี้มีอาชีพเกษตรกรเสริมสร้างรายได้มาเสนอแนะ นั้นก็คือการเลี้ยงกบในขวดพลาสติก วิธีเลี้ยง กบ ในขวดพลาสติกนั้นมีการลงทุนที่ต่ำและใช้พื้นที่ในการเลี้ยงที่น้อยกว่าการเลี้ยงกบแบบอื่น ๆแต่ถึงจะมีวิธีที่แตกต่างกันผลลัพธ์ที่ได้ก็ไม่ต่างกันเลยเลี้ยงกบด้วยขวดพลาสติก

เลี้ยงกบด้วยขวดพลาสติก

วิธีการเลี้ยงกบในขวดพลาสติก

การเลี้ยง กบ ในขวดพลาสติกนี้เราจะต้องมีอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนก็คือ

  1. ขวดพลาสติก เราควรใช้ขวดพลาสติกที่มีขนาด 1.5 ลิตร จนถึง 6 ลิตร ขึ้นอยู่กับว่าเราจะพื้นที่เลี้ยงมากน้อยขนาดไหนส่วนมากแล้วการเลี้ยงกบในขวดพลาสติกนั้นจะเลี้ยงกบ 1 ตัว ต่อ ขวดพลาสติก 1 ขวดเท่านั้น
  2. สถานที่เลี้ยง โดยส่วนมากแล้วจะทำเป็นชั้นวางในแนวดิ่งเพื่อประหยัดพื้นที่และที่สำคัยสามารถวางขวดพลาสติกได้หลายขวดด้วย
  3. ลูกกบ เราควรเลือกพันธุ์กบที่จะเลี้ยง โดยคัดเลือกลูกกบที่มีขนาดเท่ากันเพื่อป้องกันกบกัดกันเอง โดยเลือกซื้อลูกกบจากฟาร์มที่ไว้ใจได้
  4. อาหารกบ อาหารนี้จะเป็นอาหารสำเร็จรูปสำหรับกบ หรืออาหารปลาดุกสำเร็จรูปก็ได้ นอกจากอาหารสำเร็จรูปแล้วเรายังเอาอาหารสดให้กับกบได้อีกด้วย อาทิ จิ้งหรีดเป็นต้นการเลี้ยงกบด้วยขวดพลาสติก

การเลี้ยงกบด้วยขวดพลาสติกนั้นช่วยให้สะดวกในการดูแลและประหยัดพื้นที่

เมื่อได้เตรียมวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างครบแล้วก็นำขวดพลาสติกมาเจาะรูที่มีขนาดปานกลางบริเวณด้านบน ซึ่งเราจะเจาะเป็นรูปวงกลมเพื่อเป็นช่องใส่อาหารและเป็นรูอากาศไว้ให้กบหายใจ และเจาะรูขนาดเล็กไว้บริเวณกลางขวดเพื่อเป็นช่องอากาศเช่นกัน หลังจากนนั้นก็ใส่น้ำลงไปในขวด พร้อมทั้งใส่ลูก กบ ซึ่งเราสามารถใส่กบได้ 1 ถึง 2 ตัวต่อขวด แต่ส่วนมากแล้วควรใส่ขวดละ 1 ตัวเท่านั้นเรื่องความสะอาดเป็นสิ่งที่

เรื่องความสะอาดเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการเลี้ยงกบ

นำขวดพลาสติกที่ใส่ลูกกบแล้วมาวางไว้ในชั้น โดยวางขวดในลักษณะเอียงมาด้านหน้าเพื่อให้มีพื้นที่แห้งบริเวณท้ายขวด เราจะให้อาหารกบวันละ 2 มื้อ เช้าเย็น เรื่องของความสะอาดเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับกบ เพราะถ้าสถานที่เลี้ยงมีความสกปรกจะทำให้กบป่วยได้ซึ่งเป็นต้นเหตุให้กบตายในที่สุด เราควรเปลี่ยนถ่ายน้ำ 2 วันครั้ง หรือถ้าเห็นน้ำมีสภาพเน่าเสียเราก็ควรที่จะเปลี่ยนน้ำให้กบในทันทีกบ เป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่ง

กบ เป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่มีราคาดี

เรื่องของความสะอาดนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับการเลี้ยงกบ ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงกบในบ่อปูน หรือการเลี้ยงกบในขวดพลาสติกก็ตาม เริ่มจากการให้อาหารเราควรให้อาหารให้พอดีกับความต้องการของกบไม่ควรให้อาหารเหลือในสถานที่เลี้ยง พร้อมกันนั้นเวลาเปลี่ยนน้ำทุกครั้งเราควรที่จะทำความสะอาดขวดพลาสติกทุกครั้งด้วย เพื่อไม่ให้มีกลิ่นเหม็นเน่า เราควรสำรวจกบที่เลี้ยงอยู่เสมอว่ามีแพ้ที่ตัวกบหรือเปล่า ถ้าพบเจอเราควรทำการลักษณะโดยเร่งด่วน เมื่อเลี้ยงไปได้ประมาณ 3 เดือนกบจะมีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งช่วงเวลานี้เราสามารถที่จะคัดเลือกกบที่ได้ขนาดออกวางจำหน่ายได้แล้ว โดยการเทน้ำออกจากขวดและตัดขวดพลาสติกออก ซึ่งจะสะดวกในการจับจำหน่ายมากที่สุด ราคากบในท้องตลาดจะอยู่ที่ 100 บาทต่อกิโลกรัมในช่วงหน้าแล้งไปจนหน้าฝน แต่ราคาต่ำสุดก็จะอยู่ที่ 80 บาทต่อกิโลกรัม