ThaiArcheep.com

เลี้ยงปลานิล ปลาเศรษฐกิจเลี้ยงง่าย สร้างรายได้ทั้งปี

เลี้ยงปลานิล ปลาเศรษฐกิจเลี้ยงง่าย สร้างรายได้ทั้งปี

หลายๆคนอาจจะทราบกันดีว่าปลานิลนั้นเป็นปลาเศรษฐกิจที่เลี้ยงง่ายและสร้างรายได้ให้ชาวบ้านที่เลี้ยงได้ตลอดทั้งปี และเป็นปลาที่คนนิยมนำมาประกอบอาหาร สมัยนี้ผู้คนต่างก็ให้ความสนใจในการปลูกผักเลี้ยงสัตว์ขายเพราะมีรายได้ดีวันนี้ น้องตุ่น ก็จะพาเพื่อนๆไปดูการเลี้ยงปลานิลที่สร้างรายได้ดีขนาดนี้

เริ่มจากการเลือกไซส์ลูกปลา จำนวน 400,000 – 500,000 ตัว และนำไปเพาะในบ่อใหญ่เพื่อให้ปลาขยายพันธุ์ โดยก่อนที่จะลงลูกปลาได้นั้น จะต้องมีการล้างและฆ่าเชื้อภายในบ่อด้วยปูนขาว ก่อนทุกรุ่น เมื่อล้างและฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้ว จึงจะนำน้ำเข้าบ่อได้โดยจะใช้น้ำเลี้ยงอยู่ที่ระดับ 1 เมตร 80 เซนติเมตร พักน้ำไว้ก่อน 7 วันระหว่างนั้นจะมีการใช้ น้ำปุ๋ยหมักชีวภาพ เพิ่มทำน้ำเขียวและสร้างอาหารธรรมชาติ

ในเริ่มแรกนั้นการจะทำลูกปลาให้มีคุณภาพนั้น ต้องให้อาหารที่มีโปรตีนสูงก่อน ประมาณ 10 – 15 วัน โดยจะใช้เป็นอาหารโปรฟีด 42 เปอร์เซ็นต์โปรตีน และนอกจากอาหารเม็ดแล้ว ยังมีในส่วนของ อาหาร ก้นโม่ ที่จะมีโปรตีนสูง โดยอยู่ที่ 38-40 เปอร์เซ็นต์โปรตีน

มีระบบการให้ยา เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการ เลี้ยงปลานิล โดยจะ มีนักวิชาการทั้งหมด 6 คนที่ทำหน้าที่ ดูแลบริการตรงนี้ให้ โดยจะประจำอยู่ตามจังหวัดต่างๆ ซึ่งยาที่ทางฟาร์มแนะนำให้ลูกค้าใช้นั้น จะเป็นของ บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า เป็นส่วนมาก เพราะยามีทะเบียนทั้งหมด และไว้ใจได้ในคุณภาพ ซึ่งระบบการให้ยาแต่ละแห่งนั้นจะแตกต่างกันออกไปเพราะแต่ละแหล่งน้ำสภาพไม่เหมือนกัน โรคที่เกิดจึงจะแตกต่างกันออกไปด้วย

ปัจจุบัน เผือกเจริญฟาร์ม ได้เข้าร่วมโครงการ Zonig ที่จัดโดยกรมประมงเพื่อส่งเสริมด้านการเลี้ยงและข้อมูลวิชาการ ให้กับเกษตรกร อีกทั้งยังเพื่อเป็นการเก็บผลการเลี้ยง และค่าสถิติต่างๆ เพื่อเก็บรวบรวมไวสำหรับดำเนินการพัฒนา การเลี้ยงของเกษตรกรให้ประสบผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น

ปลาเศรษฐกิจ สร้างรายได้ดีช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้ในการเลี้ยงดูครอบครัวและยังขายได้ราคา

เป็นยังไงกันบ้างคะ ปลานิลนั้นเป็นอาหารที่ประชาชนนั้นนำมาประกอบอาหราและเป็นที่นิยมมากเพราะมีประโยชน์ หากใครที่สนใจอยากจะเลี้ยงก็สามารถศึกษาและหาแนวทางในเลี้ยงได้นะคะ รับรองวางานนี้รวยเละจ้า